Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

„Patrimoniu bisericesc”– o nouă publicaţie despre istoria şi cultura ecleziastică

Autor: Dr. Liliana Condraticova
Patrimoniul bisericesc – edificiile de cult şi ansamblurile monastice, pictura şi muzica bisericească, inventarul liturgic şi cărţile sfinte – este parte integrantă a patrimoniului cultural al Republicii Moldova. Este un bun al poporului şi aparţine întregiiDescarcă

Mihail Dolgan: epistolarul erotic eminescian

Autor: Academician Mihai Cimpoi
Eminescu: arta şi filozofia iubirii este cântecul de lebădă al lui Mihail Dolgan. Criticul şi-a prezentat studiul la Academia de Ştiinţe a Moldovei chiar în ziua trecerii sale la cele veşnice: 2 mai 2013.
Descarcă

O panoramă de lexicografie muzicală a operei chişinăuiene

Autor: Dr. Victor Ghilaş
Considerată unul dintre cele mai complexe genuri muzicale, care reuneşte într-un tot întreg muzica vocală şi instrumental-orchestrală, opera are o tradiţie consolidată de peste nouă decenii în spaţiul dintre Prut şi Nistru. În ultimii ani interesul ştiinţific pentru cercetarea şi popularizarea teatrului liric în Republica Moldova a crescut simţitor.
Descarcă

Premiera editorială: atlasul zoologic

Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Dediu
Declinul profund şi de durată al stării ecologice generale a Planetei, atestat la etapa actuală, se soldează cu degradarea esenţială şi, adeseori, ireversibilă a componentelor vii ale ecosistemelor – fito- şi zoocenozelor, fapt care condiţionează întreaga societate şi, în primul rând, specialiştii din domeniul biologiei să întreprindă paşi hotărâţi şi eficienţi întru soluţionarea problemelor ce ţin de salvarea biodiversităţii.
Descarcă

Un tratat multaşteptat în domeniul cadastrului

Autor: Dr. hab., prof. univ. Igor Krupenikov, Membru de Onoare al AŞM; Dr. Dumitru Bratco, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Recent, la Editura „Pontos”, într-un aspect poligrafic excelent, a văzut lumina tiparului monografia Cadastrul bunurilor imobile în Republica Moldova: Teorie, Metode, Practică. Chişinău, 2012 – 484 p., semnată de Ion Botnarenco, doctor în economie, inginer cadastral de înaltă calificare.
Descarcă

Interbelicul românesc: populaţia Basarabiei

Autor: Dr. Marius Tărîţă
Primul volum al monografiei profesorului Nicolae Enciu, şeful Secţiei Istorie Contemporană a Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, constituie o contribuţie esenţială la studierea perioadei complexe şi pe alocuri complicate a interbelicului românesc în Basarabia.
Descarcă

Reflecţii istoriografice, materiale documentare şi opinii referitoare la trecutul nostru naţional

Autor: Dr. hab. Ion Chirtoagă
În 2012, munca asiduă a doctorului habilitat în istorie Demir Dragnev, profesor universitar, membru corespondent al AŞM, s-a încununat cu publicarea unei culegeri consistente – Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă timpurie în Ţările Române.
Studii şi materiale. Chişinău, Cartdidact-Civitas, 2012, 596 p. În lucrare sunt reflectate diferite aspecte ale vieţii economice, sociale şi politice ale românilor din perioada medievală şi modernă. Cea mai mare parte din studiile inserate în această carteDescarcă

Сравнительная кастеллология – зарождающаяся дисциплина

Autor: Андрей Красножон, кандидат исторических наук, Южноукраинский Национальный Педагогический университет имени К.Д.Ушинского, г. Одесса, Украина
Вышедшая в Германии монография «Comparative Castellology – Discipline In Statu Nascendi» («Сравнительная кастеллология – зарождающаяся дисциплина»), LAMBERT Academic Publishing, Saarbrüсken, 2012, авторства известной молдавской исследовательницы крепостного зодчества, доктора искусствоведения, члена-корреспондента Академии наук Молдовы Марьяны ШDescarcă

Îndemn la salvare

Autor: Dr. Varvara Buzilă, preşedintele Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial
Cartea pe care o prezentăm a apărut de sub tipar la sfârşitul anului 2012 şi este primul registru de stat al patrimoniului cultural din Republica Moldova. A fost elaborată de către Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial din Republica Moldova, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală sub egida Ministerului Culturii.
Descarcă

O cronologie a conflictului transnistrean în documente şi materiale inedite

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM
Potrivit unor estimări ale specialiştilor în domeniul conflictologiei, începând cu proclamarea politicii de perestroika şi glasnosti de către ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov în primăvara anului 1985, pe teritoriul fostei URSS s-au putut constata
circa 170 de potenţiale zone de conflict. În 30 de cazuri, confl ictele s-au manifestat în formă activă – proteste, greve, demonstraţii etc., – iar în 10 cazuri conflictele au degenerat în confruntări armate.
Descarcă