Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Un pas important în eliberarea de reflexele trecutului

Autor: Cercetător ştiinţific Lilia Crudu, Institutul de Istorie al AŞM
Primul volum al documentelor de Elena şi Gheorghe Negru, cercetătorii ştiinţifici ai Institutului de Istorie al AŞM, constituie o contribuţie valoroasă la studierea complexă a istoriei recente şi „un pas important în direcţia eliberării de prejudecăţile şi reflexele trecutului”.
Descarcă

„Labirintul destinului” primului preşedinte

Autor: Dumitru Ţâra
Cele şase volume ale memoriilor primului preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, intitulate sugestiv Labirintul Destinului, cuprind în total 4426 de pagini. La scrierea lor autorul a muncit în jur de zece ani, inclusiv în arhivele principalelor instituţii ale statului. Textul este însoţit de 516 fotografii, majoritatea constituind documente ale timpului care se referă la activitatea şi viaţa primului preşedinte al ţării.
Descarcă

O nouă pagină în creaţia compozitorului şi omului de cultură Constantin Rusnac: poezia

Autor: Academician Haralampie Corbu
Drumul spre Olimpul culturii şi artei a fost întotdeauna unul imprevizibil şi necunoscut, căci orice talent veritabil sau om de vocaţie autentic parcurge, de regulă, această cale, de cele mai multe ori spinoasă, complexă şi întortocheată, – de unul singur şi într-un mod absolut individual.
Descarcă

Dor de Adrian Păunescu

Autor: Mihai Papuc, Î.E.P. Ştiinţa
„Trec prin momente grele de viaţă. Otrava pamfletului meu se mută încet-încet la mine în pahar. Voi împlini, în curând, 67 de ani. Mă tem că am
uitat să mă bucur de aniversarea zilei mele de naştere.
Mă adresez vouă, Ioana, Andrei şi Ana-Maria, pentru că sentimentul care m-a cuprins în ultimele săptămâni şi asupra căruia n-am insistat în discuţiile noastre n-ar trebui să vă ia prin surprindere […]
Descarcă

Poetul şi „boala de Basarabia”

Autor: Dr. hab., prof. univ. Andrei Ţurcanu
„Litanii în genunchi”, cântecul de lebădă al lui Dumitru Matcovschi, descoperă o consonanţă neaşteptată dintre Eminescu din „Odă în metru
antic” şi mesianismul lui Alexei Mateevici din poeziile de la 1907.
Descarcă

Constituirea elitei naţionale în plin proces de transformări democratice

Autor: Dr. hab., prof. univ. Victor Saca, Universitatea de Stat din Moldova
Fenomenul elitar, în general, şi cel al elitei politice şi birocraţiei, în particular, are o semnificaţie aparte pentru orice societate modernă. Ţările în tranziţie, aflate în anevoioasele procese de transformări democratice, nu sunt o excepţie.
Descarcă

Aripi pentru zbor

Autor: M. cor. Nicolae Dabija
În Biblie se vorbeşte despre faptul că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul şi asemănarea Sa.
Dar Cel de Sus este descris în cărţile sfinte ca având aripi (în Psalmul 16.8: „Păzeşte-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acoperământul aripilor Tale acopere-mă”; în Psalmul 35.7: „Că ai înmulţit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor nădăjdui” ş.a.).
Descarcă

Monografia autorilor Ion Geru şi Dieter Sutter publicată de Editura Springer

Autor: Dr. hab., prof.univ. Igor Belousov
În luna iunie a anului curent la Editura Springer a văzut lumina tiparului monografia Resonance Effects of Excitons and Electrons. Basics and Appliations, semnată de m. cor., prof. univ. Ion Geru de la Institutul de Chimie al AŞM şi profesorul Dieter Suter de la Universitatea Tehnica din Dortmund, Germania. Monografia este dedicată savantului E.K. Zavoisky, care a descoperit în 1944 fenomenul de rezonanţă electronică paramagnetică, în ajunul împlinirii a 70 ani de la această descoperire.
Descarcă

O ediţie de excepţie a Descrierii Moldovei de Dimitrie Cantemir

Autor: Dr. Igor Cereteu
Moştenirea culturală a lui Dimitrie Cantemir a fost şi continuă să fie evaluată la cel mai înalt nivel de către savanţii din întreaga lume. Dovadă în acest sens este şi apariţia în anul 2011 la Editura „Нестор-История” din Sankt Petersburg a uneia dintre cele mai valoroase opere a ilustrului învăţat, om politic, scriitor – Dimitrie Cantemir, Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei, o ediţie bilingvă latină-rusă.
Descarcă

O nouă ediţie enciclopedică – „Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova”

Autor: Dr. Constantin Manolache
La sfârşit de august, în ajunul sărbătorilor naţionale, a văzut lumina tiparului volumul de cercetări enciclopedice Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova, o nouă ediţie enciclopedică elaborată şi editată de Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Descarcă