Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe economice

Economia exportului de corupție și a politicilor de integritate, în context național și internațional

Autor: Elina Benea-Popușoi
Organizația Transparency International (TI) definește corupția ca abuzul față de puterea încredințată în scopul obținerii unui beneficiu privat

Metodele de predare a educației antreprenoriale: cazul Republicii Moldova

Autor: Alexandra Novac
În prezent există o conștientizare din ce în ce mai mare a faptului că tinerii au un potențial enorm, care
poate fi valorificat pentru ca aceștia să-și lanseze și să-și dezvolte propria lor afacere.

Aspecte teoretice ale poziționării mărfurilor

Autor: Liubov Aricova
Concurența puternică, gama largă de produse de pe piață și reînnoirea constantă a nomenclatorului acestora face ca întreprinderea să se confrunte cu întrebarea: în ce măsură va accepta clientul produsele lansate, care sunt condițiile prealabile pentru cererea de produse?

Studiu de revistă privind particularitățile de carieră ale milenarilor în contextul actual al pieței muncii

Autor: Anișoara Melnic
Este larg acceptat faptul că economiile occidentale se bazează din ce în ce mai mult pe cunoaștere, informație și comunicare (mai degrabă decât pe forță fizică), fapt ce s-a soldat cu inventarea termenului de „economie a cunoașterii”.

Un "cadru" de analiză a sectorului ÎMM-urilor din Republica Moldova în contextul dezvoltării antreprenoriatului

Autor: Alexandra Novac
Antreprenoriatul este un domeniu complex, a cărui cercetare a constituit de-a lungul mai multor decenii o preocupare constantă, generând o multitudine de teorii cu privire la conceptele, factorii ce influențează antreprenoriatul și indicatorii statistici pentru măsurarea activității antreprenoriale.

Instrumente și metode de măsurare a imaginii intreprinderii pe piață

Autor: Drd. Iurie Malancea
În contextul în care activitatea economică a unei întreprinderi are implicații atât locale, cât și internaționale, fiecare element care denotă prezența acesteia pe piață trebuie valorificat la capacitate maximă.

Impactul pandemiei COVID-19 asupra comportamentului consumatorilor și securității alimentare în Republica Moldova

Autor: Cerc. șt. Tatiana Gutium
În ultimele decenii în lume au fost înregistrate un șir de focare de boli infecțioase, cum ar fi: sindromul respirator acut sever (SARS), Ebola, febra Zika, gripa aviară (H5N1), gripa porcină A (H1N1), sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS) etc.

Transparența informației – instrument important al managementului în asigurarea performanței și dezvoltării guvernanței corporat

Autor: Dr, conf. univ. Aliona Bârcă, dr. conf. univ. Liliana Lazari
Redimensionarea controlului intern în Republica Moldova prin prisma guvernanței corporative și a contabilității se referă, preponderent, la necesitatea dezvoltării principiului transparenței informaționale.

Creativitatea și limitele etice ale marketingului social în sănătatea publică

Autor: Oxana Savciuc, Alina Timotin
În literatura de specialitate din străinătate se analizează preponderent creativitatea de marketing comercial, mai puțin cea de marketing social.

Dezvoltarea inovațională a industriei agroalimentare în epoca digitală

Autor: Dr., conf. univ. Nelli Amarfii-Railean
În ultimele decenii omenirea a înregistrat o creștere și o dezvoltare fără precedent. Conform prognozelor internaționale, în anul 2050 populația lumii va ajunge la 9,2 miliarde de oameni [1], iar Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură
(FAO) declară că fermierii trebuie să producă cu 70 % mai mult pentru a satisface cererea crescândă de produse agricole ale populației.