Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe economice

Managementul finanţelor publice – artă a gestionării eficiente a banului public

Autor: Dr. hab. T. Manole, dr. hab. A. Stratan
Managementul finanţelor publice reprezintă un sistem de metode, principii, tehnici şi instrumente privind încasarea şi utilizarea resurselor financiare publice şi gestionarea eficientă a banului public.

Etapele realizării unei publicaţii ştiinţifice

Autor: Dr. Alfreda Roşca, dr. Mihai Guzun, cercet. șt. Viorica Botnaru
Scopul principal al cercetărilor ştiinţifice constă în dobândirea cunoştinţelor. Acestea, fiind valorificate ulterior, oferă multiple beneficii umanităţii.

Strategii de intrare pe piaţă: cazul companiilor de telefonie mobilă din Republica Moldova

Autor: Drd. Dragoş Duca
În economia liberală întreprinderile își desfășoară activitatea în condițiile unei puternice competiții, atât pe piața internă, cât și pe cea externă [1].

Perspectivele infrastructurii inovaționale

Autor: Roman Chirca, Victoria Popovici, Doinița Ulinici
Sfera inovării reprezintă nucleul schimbărilo structurale în orice sistem economic, iar caracteristicile acestei sfere determină viteza şi calitatea transformărilor economice.

Politica externă comercială liberală a Republicii Moldova

Autor: Dr., conf. cercet. Marica Dumitraşco
În cadrul procesului de reformare economică și integrare a economiei Republicii Moldova în sistemul economic mondial, încă în 1993, Guvernul a inițiat procesul de aderare la Organizația Mondială a Comerțului (OMC).

Evoluţia principiului independenţei băncilor centrale naționale

Autor: Dr. Viorica Boaghi, Dr., prof. univ. Liu Zai Qi
Raportată la vechimea instituţiei băncilor centrale, legiferarea principiului de independenţă în favoarea băncilor centrale naţionale este relativ recentă.

Cuantificarea efectelor reformei administrativ-teritoriale

Autor: Dr. hab., prof. Alexandru Stratan
Studiile efectuate până în prezent arată că în ultima jumătate de secol, tendința europeană generală a fost de a reduce numărul autorităților administrației publice locale prin fuzionarea localităților învecinate în unități administrativ-teritoriale mai mari [4].

Spectrul științei în economie: contractul de transfer tehnologic

Autor: Postdoctorand Viorica Boaghi
Crearea noilor tehnologii este evidentă pe măsura concurenţei de piaţă, iar aplicarea acestora a devenit o necesitate pentru societate, în special pentru antreprenori. Apariţia primelor contracte de transfer tehnologic este datată după al doilea război mondial.

Probleme privind creșterea eficienței activităților productive și nivelului de trai al coproprietarilor pămîntului

Autor: Mem. cor. Andrei Timuș
Astăzi, după 25 de ani de reforme social-economice, producţia agricolă a scăzut cu peste 2,5 ori, modelele de organizare şi creştere a ei nu corespund cerinţelor elementare. Producătorul principal – ţăranul – nu participă nemijlocit la selectarea culturilor, la organizarea
muncii, la distribuirea veniturilor, nu conştientizează rolul său de proprietar, responsabil pentru asigurarea eficienţei producţiei.

Studiul rentabilității producției cărnii de porc

Autor: Dr., conf. univ. Grigore Baltag, Drd. Elena Baranov
Evaluarea economică a activității entităților de creștere a suinilor pentru carne se realizează prin prisma indicatorilor economici. Cel mai relevant și obiectiv sistem de evaluare ține de indicatorii eficienței economice a producției obținute.