Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Științe economice

Migraţii, remiteri şi dezvoltare. Câteva idei din literatura recentă şi recomandări în cazul Republicii Moldova

Autor: Dr. Ruxanda Berlinschii, drd. Victoria Clipa
Aproximativ 3 la sută din populaţia mondială sunt migranţi internaţionali, i.e., persoane care locuiesc într-o ţară diferită de cea în care s-au născut. Migraţia internaţională a luat amploare în ultimele decenii, în special migraţia cadrelor calificate – din ţări în dezvoltare în ţări dezvoltate (Docquier şi Rapoport, 2011).
Descarcă

Influenţa instituţiilor asupra dezvoltării economice

Autor: Viorel Gîrbu
Una din modalităţile prin care poate fi caracterizată economia unei ţări este să te uiţi la instituţiile care o guvernează. „Instituţiile determină performanţa economică” (North, 1990, p.137) susţine laureatul Nobel pentru Economie Douglass North.
1. Ce sunt instituţiile şi care este rolul lor în dezvoltarea economică?
Descarcă

Situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă

Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Dr. Galina Savelieva, Cerc. şt. Vera Cotelnic
Ocuparea forţei de muncă este o sarcină primordială a politicii economice, care asigură echilibrul macroeconomic şi stabilitatea social-politică. Obiectivele strategice de atingere a unui grad sporit de ocupare sunt stabilite în Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.605 din 31 mai 2007.
Descarcă

Finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală: comentarii asupra proiectului de lege

Autor: dr. hab. prof. univ. Tatiana Manole
Proiectul de lege Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale vine să îmbunătăţească managementul finanţelor publice, adică să optimizeze cheltuirea banului public şi suplimentarea veniturilor bugetare printru-un suport legislativ mai amplu. Documentul are o structură şi un conţinut consistent: cuprinde 8 titluri şi 85 de articole. La baza elaborării lui a stat Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847- XIII din 24 mai 1996 şi alte acte normative care reglementează finanţele publice.
Descarcă

Economia Republicii Moldova în lumina recentei crize economice mondiale

Autor: Viorel Gîrbu

În prezent, economia Republicii Moldova, alături de multe alte economii, se află într-o fază de recuperare ca urmare a efectelor nefaste ale recentei crize financiare şi economice, declanşate la nivel mondial. Pe primele nouă luni ale anului curent, produsul intern brut al ţării a crescut în termeni reali cu 5,6%.

Descarcă

Criza financiară şi scenarii post criză

Autor: Prof. Leszek Balcerowicz
Subiectul prelegerii mele este criza financiară globală şi consecinţele acesteia. În primul rând, aş vrea să explic de ce numim această criză globală. Pentru că a început în vest, în SUA, iar deocamdată economia SUA este cea mai mare în lume şi în cazul în care în SUA intervine o criză, consecinţele acesteia se resimt în toată lumea.
Descarcă

Creştinismul, „misiunea” crizelor economice şi instrumente psihologice anticriză

Autor: m.c. Dumitru Moldovan
„Mâna invizibilă” – la originea crizelor economice Descarcă

Actuariatul - un imperativ al timpului

Autor: Prof.univ., dr. Ion Pârţachi, conf.univ. Oleg Verejan, ASEM
Pe plan internaţional şi pe cel al Uniunii Europene se vorbeşte tot mai mult de necesitatea sofi sticării modalităţii de supraveghere a societăţilor de asigurare, prin implementarea modelelor bazate cu precădere pe analiza riscurilor specifi ce, inerente activităţii de asigurare. Trebuie sa fi m pregătiţi pentru momentul implementării unor astfel de modele, iar implicarea tot mai largă a actuarilor în procesul de supraveghere este absolut necesară.Descarcă

Conflicts of interests in investment banks

Autor: Ph.D. Andrei Simonov. Michigan State University, Stockholm School of Economics and CEPR
Investment banks are in the heart of modern fi nancial markets. From their humble origins in XIX century, investment banks were helping to provide “soft” information to fi nancial markets that cannot be codified in usual arm’s length contracts enforceable by the courts. In those distant times the investment banking was rarely involved in anything but advisory business.Descarcă