Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe economice

Economia Republicii Moldova în lumina recentei crize economice mondiale

Autor: Viorel Gîrbu

În prezent, economia Republicii Moldova, alături de multe alte economii, se află într-o fază de recuperare ca urmare a efectelor nefaste ale recentei crize financiare şi economice, declanşate la nivel mondial. Pe primele nouă luni ale anului curent, produsul intern brut al ţării a crescut în termeni reali cu 5,6%.

Criza financiară şi scenarii post criză

Autor: Prof. Leszek Balcerowicz
Subiectul prelegerii mele este criza financiară globală şi consecinţele acesteia. În primul rând, aş vrea să explic de ce numim această criză globală. Pentru că a început în vest, în SUA, iar deocamdată economia SUA este cea mai mare în lume şi în cazul în care în SUA intervine o criză, consecinţele acesteia se resimt în toată lumea.

Creştinismul, „misiunea” crizelor economice şi instrumente psihologice anticriză

Autor: m.c. Dumitru Moldovan
„Mâna invizibilă” – la originea crizelor economice

Actuariatul - un imperativ al timpului

Autor: Prof.univ., dr. Ion Pârţachi, conf.univ. Oleg Verejan, ASEM
Pe plan internaţional şi pe cel al Uniunii Europene se vorbeşte tot mai mult de necesitatea sofi sticării modalităţii de supraveghere a societăţilor de asigurare, prin implementarea modelelor bazate cu precădere pe analiza riscurilor specifi ce, inerente activităţii de asigurare. Trebuie sa fi m pregătiţi pentru momentul implementării unor astfel de modele, iar implicarea tot mai largă a actuarilor în procesul de supraveghere este absolut necesară.

Conflicts of interests in investment banks

Autor: Ph.D. Andrei Simonov. Michigan State University, Stockholm School of Economics and CEPR
Investment banks are in the heart of modern fi nancial markets. From their humble origins in XIX century, investment banks were helping to provide “soft” information to fi nancial markets that cannot be codified in usual arm’s length contracts enforceable by the courts. In those distant times the investment banking was rarely involved in anything but advisory business.