Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe economice

Cartografierea securității alimentare a Republicii Moldova

Autor: Dr., conf. univ. Maria Oleiniuc
În urma schimbărilor produse atât pe arena mondială, cât și pe cea națională, problema securității alimentare are o importanță tot mai mare.

Aspecte problematice privind modul de recunoaştere şi contabilizare a pierderilor efectivelor de păsări

Autor: Tatiana Ţapu
Gestiunea eficientă a costurilor de producţie aferente proceselor de producţie care se derulează în cadrul entităţilor avicole, mai cu seamă a celor cu bază industrială de producţie, este afectată de un şir de factori de origine organizațională şi tehnologică. (...)

Analiza problemelor implementării unui sistem CRM într-o companie

Autor: Drd. Olga Goremichina
În ultimii ani, sistemele de Management al Relaţiilor cu Clienţii (abreviat CRM după en. Customer Relationship Management) au devenit o bază strategică pentru diverse companii şi un factor important al succesului lor.

Studiu empiric asupra relaţiilor dintre guvernanţa corporativă şi controlul intern

Autor: Dr., conf. univ. Aliona Bîrcă
Trăsăturile actuale ale guvernanţei corporative simbolizează rezultatul evoluţiei ştiinţei economice şi, nu în cele din urmă, a ştiinţelor de gestiune.

Arhitectura managementului securităţii alimentare în Republica Moldova

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Rodica Perciun, dr., conf. univ. Maria Oleiniuc
Una dintre problemele principale cu care s-a confruntat omenirea de-a lungul dezvoltării sale a fost problema securităţii alimentare

Tendințe în parcursul competitivității economiei naționale: cuantificare și constrângeri

Autor: M. c. A. Stratan
Monitorizarea şi evaluarea, în mod sistematic, a procesului de implementare a Foii de parcurs privind ameliorarea competitivității [1], relevă din necesitatea imperativă a implementării acestui document de politici pentru susţinerea reformelor de restructurare calitativă a economiei şi dezvoltarea capacităţii concurenţiale a acesteia pe arena internaţională, contribuind, prin urmare, la asigurarea unei creşteri sustenabile şi a veniturilor reale ale populaţiei.

Imaginea Republicii Moldova în calitate de destinație turistică printre greci

Autor: drd. Stela Cazacu
Studiul confirmă că imaginea unei destinații are un impact decisiv asupra intențiilor turiștilor. În baza rezultatelor și concluziilor cercetării respective, autorul sugerează câteva recomandări pentru specialiștii în marketingul unei destinații turistice.

Considerații asupra profilului exportatorilor moldoveni de produse agroalimentare

Autor: dr. C. Coșer, dr., conf. univ. Liliana Cimpoieș
Capacitatea internă redusă a sectorului agroalimentar și performanța în general slabă a companiilor nu au permis extinderea numărului de exportatori de produse agroalimentare, așa cum s-a reușit acest lucru în Estonia, de exemplu, unde aproape jumătate din companiile țării respective sunt întreprinderi exportatoare [7].

International economic relations between Republic of Moldova and Greece

Autor: Stela Cazacu
The main goal of this article is to contribute to the advancement of partnership relations, especially in the area of economic development, between Greece and the Republic of Moldova as part of Moldova´s European integration endeavor. Assessing and analyzing the current state of economic relations between Greece and the Republic of Moldova will help identify, as a result, a number of niches and opportunities for economic cooperation.

Corelarea dintre datoria publică, deficitul bugetar şi politica fiscală

Autor: Dr. hab., prof. univ. Tatiana Manole, Dr. hab., prof. univ. A. Stratan
Republica Moldova se confruntă cu probleme economice şi financiare, iar fluxurile de capital străin sunt binevenite şi favorabile eficacităţii sistemului economic. Totuşi, acestea pot conduce şi la situaţii de criză a îndatorării, adesea considerându-se că datoria externă creează tot atâtea probleme pe câte le rezolvă.