Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 2 (49), 2018

Știința deschisă – provocare a politicilor de cercetare-inovare (
Autor: Dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu
)
Congresul Științific Internațional „Culturi oleaginoase și proteice” (
Autor: Dr. Steliana Clapco, dr. Eugenia Cotenco
)
CoRoLa lansată la București și la Chișinău (
Autor: dr.hab. Elena Ungureanu
)
Structuri matematice discrete în cercetările teoretico-aplicative (
Autor: Dr. hab., prof. univ. S. Cataranciuc
)
Problema hepatitelor cronice, cirozelor hepatice și cancerului hepatic (
Autor: M. cor. V. Prisacari, dr., conf. univ. Angela Paraschiv
)
Rolul metaboliților oxidului de azot în AVC ischemice la pacienţii cu sindrom metabolic (
Autor: Drd., cercet. șt. Natalia Ciobanu, acad. S. Groppa, drd., cercet. șt. Valeriana Pantea, dr. hab., prof. univ. V. Gudumac
)
Instrumente de identificare a autorilor şi de selectare a revistelor ştiinţifice (
Autor: Liudmila Costin, Viorica Lupu, Vera Sobeţchi
)
Cultura muzicală a Basarabiei după Unire (1918 – 1940) (
Autor: Dr., prof. univ. Elena Mironenco, dr., prof., conf. univ. Victoria Melnic
)
Muzeologie și muzealizare - reflecții conceptuale (
Autor: Dr. Gherghina Boda, dr. Dumitru-Cătălin Rogojanu,
)
Grota Duruitoarea Veche și rolul ei în paleoliticul Europei (
Autor: dr. Alexandru Levinschi, dr. Nicolai Telnov
)
Redescoperirea unui mare giuvaiergiu basarabean (
Autor: dr.hab., prof.univ. Pavel Corcârlă, dr., conf.univ. Liliana Condraticova
)
Un om al biosferei. Doctorul habilitat în biologie Gheorghe Postolache la 75 de ani (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Ion Comanici, Dr. Ion Roșca, Dr. Ștefan Lazu
)