Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (54) 2019

Limba noastră cea română la Academia de Ştiinţe a Moldovei
Autor: Dr. hab., conf. cercet. Liliana Condraticova
Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: de la dictatul tăcerii la statutul de patrimoniu cultural
Autor: Dr., conf. univ. Virgiliu Bîrlădeanu, dr., conf. univ. Ludmila D. Cojocaru
Rolul relaţiilor gazdă – patogen în declanşarea bolilor la plante şi identificarea genotipurilor rezistente
Autor: Dr. hab., prof. cercet. Galina Lupaşcu, dr., conf. cercet. Larisa Andronic, dr., conf. cercet. Svetlana Smerea, dr. hab., conf. cercet. Nadejda Mihnea
Managementul terapeutic al colestazei intrahepatice de sarcină
Autor: Dr. hab., prof. univ. Olga Cerneţchi, drd. Maria Cemortan, dr. Irina Sagaidac
Noi soiuri de struguri pentru producerea vinurilor albe seci de calitate
Autor: Dr. hab., conf. cercet. Mihail Cuharschi, dr., conf. cercet. Vitalie Cebanu, dr. hab., prof. univ. Nicolae Taran, dr. hab., prof. univ., acad. Boris Gaina, dr., conf. cercet. Vladimir Degteari
Incertitudinea unor prevederi din Codul administrativ al Republicii Moldova
Autor: Dr. hab. Victor Balmuş, dr. Iurie Frunză
Liviu Damian: cercurile verbului
Autor: Dr. hab. Alexandru Burlacu
Caracterul teleologic al educaţiei
Autor: Dr. hab., prof. univ. Vlad Pâslaru
Dezvoltarea unei vorbiri rafinate în şcoală
Autor: Dr. hab., prof. univ. Tatiana CALLO
Pictura lui Andrei Mudrea, un univers al luminii
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
Fondatorul şcolii ştiinţifice a farmacologiei naţionale. Membrul corespondent al AŞM Victor Ghicavîi la 75 de ani
Autor: Colaboratorii Catedrei de farmacologie şi farmacologie clinică, USMF „Nicolae Testiemițanu”