Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3(54) 2019

Limba noastră cea română la Academia de Ştiinţe a Moldovei (
Autor: Dr. hab., conf. cercet. Liliana Condraticova
)
Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: de la dictatul tăcerii la statutul de patrimoniu cultural (
Autor: Dr., conf. univ. Virgiliu Bîrlădeanu, dr., conf. univ. Ludmila D. Cojocaru
)
Rolul relaţiilor gazdă – patogen în declanşarea bolilor la plante şi identificarea genotipurilor rezistente (
Autor: Dr. hab., prof. cercet. Galina Lupaşcu, dr., conf. cercet. Larisa Andronic, dr., conf. cercet. Svetlana Smerea, dr. hab., conf. cercet. Nadejda Mihnea
)
Managementul terapeutic al colestazei intrahepatice de sarcină (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Olga Cerneţchi, drd. Maria Cemortan, dr. Irina Sagaidac
)
Noi soiuri de struguri pentru producerea vinurilor albe seci de calitate (
Autor: Dr. hab., conf. cercet. Mihail Cuharschi, dr., conf. cercet. Vitalie Cebanu, dr. hab., prof. univ. Nicolae Taran, dr. hab., prof. univ., acad. Boris Gaina, dr., conf. cercet. Vladimir Degteari
)
Incertitudinea unor prevederi din Codul administrativ al Republicii Moldova (
Autor: Dr. hab. Victor Balmuş, dr. Iurie Frunză
)
Liviu Damian: cercurile verbului (
Autor: Dr. hab. Alexandru Burlacu
)
Caracterul teleologic al educaţiei (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Vlad Pâslaru
)
Dezvoltarea unei vorbiri rafinate în şcoală (
Autor: Dr. hab., prof. univ. Tatiana CALLO
)
Pictura lui Andrei Mudrea, un univers al luminii (
Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
)
Culoare şi simbol în cultura românească profundă (
Autor: Dr. hab. Victor GHILAŞ
)
O viaţă dedicată matematicii. Academicianul Vladimir ARNAUTOV la 80 de ani (
Autor: Dr. Vladimir IZBAŞ, dr. Florin DAMIAN
)
Fondatorul şcolii ştiinţifice a farmacologiei naţionale. Membrul corespondent al AŞM Victor GHICAVÎI la 75 de ani (
Autor: Colaboratorii Catedrei de farmacologie şi farmacologie clinică, USMF „Nicolae Testiemițanu”
)