Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Cronos „AKADEMOS”

16 iunie 2006. În sala de protocol a A.Ş.M., a fost semnat Acordul şi Protocolul de Asociere pentru Colaborare Ştiinţifi că şi Tehnică în domeniile inovaţiei şi transferului tehnologic între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Parcul Ştiinţifi c din Abruzzo - PSTD’A (Italia).

Surse energetice din biomasă

Autor: Tatiana Rotaru
Pentru a cincea oară a avut loc şedinţa de lucru a Clubului Naţional Parteneriat „Ştiinţă şi Business”, fondat în anul trecut de Asociaţia de Cercetare (MRDA) în cooperare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Agenţia pentru Ino vare şi Transfer Tehnologic a A.Ş.M.

Alocuţiunea Domnului Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, la Asambleea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Astăzi, dumneavoastră aveţi a realiza o muncă mare. Dumneavoastră apreciaţi calea parcursă într-un an. Vi s-a prezentat un raport detaliat al conducerii alese de dumneavoastră, în care sunt trasate noi repere strategice. Atmosfera în care se desfăşoară acţiunea de astăzi, transparenţa şi reprezentativitatea Asambleei însăşi constituie, desigur, un mare pas înainte.

Ordinul “Socrate” conferit unui savant moldovean de excepţie

Comitetul de nominalizare al Asambleei Europene de Business (EBA, Oxford, Marea Britanie) i-a conferit academicianului Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, distincţia internaţională – „Ordinul Socrate” - pentru contribuţie personală la dezvoltarea intelectuală a societăţii contemporane. Această decoraţie simbolizează cea mai înaltă recunoştinţă a performanţelor atinse de un savant în domeniul de activitate profesională.

Academia de Ştiinţe în lumea modernă: rolul şi structura

Ţările industrial dezvoltate îşi datorează în mare măsură prosperitatea realizărilor ştiinţifice ale sec.XX în domeniul sănătăţii, agriculturii, tehnicii etc. Populaţia Pământului, în special a ţărilor în curs de dezvoltare, se află în aşteptarea unor realizări pe potrivă şi în sec. XXI.