Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Eveniment

Academia Română la ceas aniversar

Autor: Membru de onoare al Academiei Române, m. c. Nicolae Dabija
Pământurile vechii Dacii, în vremurile care i-au urmat, nu s-au aflat totdeauna între aceleași granițe, dar ele s-au regăsit mereu în cuvintele Limbii Române, în tradițiile și unitatea noastră culturală.Descarcă

Academia Română, simbol al spiritualităţii româneşti

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Pe parcursul a 150 de ani de existenţă Academia Română a fost percepută ca o instituție reprezentativă, ca un simbol al spiritualităţii româneşti şi al unității ei creative, ca cel mai important centru al cercetării ştiinţifice fundamentale din România.Descarcă

150 de ani de viață academică românească

Autor: -
„Pe parcursul unui secol și jumătate, Academia Română a reprezentat nu doar cel mai important centru de cercetare din România, ci și un simbol al spiritualității în tot spațiul românesc, în care gândirea științifică și simțirea patriotică au vegheat păstrarea valorilor naționale și perpetuarea lor în generații”, a spus președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca.Descarcă

Expoziția Internațonală Specializată „INFOINVENT”, ediția a XIV-a

Autor: Anatol Donu
Peste 100 de instituții din sfera cercetării, învățământului superior, inventatori particulari și oameni creativi, din republică și de peste hotare, au participat la EIS „INFOINVENT”.Descarcă

DISCUS – PROIECTUL DE SUCCES AL ANULUI 2015

Autor: Dr. Igor Cojocaru, Anastasia Ștefanița
Scopul proiectului este promovarea modelului european de aplicare eficientă a politicilor societății informaționale/ instrumentelor de
e-guvernare în Republica Moldova pentru a consolida participarea sectorului academic, administrației publice locale, mediului de afaceri, societății civile și mass-media în procesul de luare a deciziilor, utilizând experiența țărilor Visegrad.Descarcă

Rețeaua națională de servicii EURAXESS, un instrument eficient de integrare în Spațiul European de Cercetare

Autor: Dr. Alexandru Roșca
Pentru moment, 40 de țări europene sunt implicate în rețeaua EURAXESS, activă la nivel european, regional și național. Datorită ei, cercetătorii obțin informații cu privire la toate aspectele legate de mobilitate, atât online, cât și prin consultări personale la instituțiile de cercetare.Descarcă

Beneficiarii naționali ai Programului UE ORIZONT 2020

Autor: Dr. Lidia Romanciuc
Pe data de 1 iulie 2014, Republica Moldova a semnat, concomitent cu statele din Balcanii de Vest (Republica Macedonia, Muntenegru, Serbia, Albania, Bosnia şi Herţegovina), Acordul de Asociere la Programul european pentru cercetare-inovare ORIZONT 2020.Descarcă

Comisia Europeană ca propune o viziune de reformare a științei din Moldova prin experții săi

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AȘM
Pe 7 decembrie 2015, a demarat exerciţiul de evaluare a sistemului de cercetare al Republicii Moldova, efectuat de către Comisia Europeană. Evaluarea se desfășoară în cadrul Programului Comunitar Orizont 2020, prin intermediul instrumentului de facilitare
şi suport al politicilor.Descarcă

Nanotehnologiile – în ascensiune. Conferința Internațională „Nanotehnologii și inginerie biomedicală” ediția a III-a

Autor: Dr. hab. Veaceslav Ursachi
Această ediție a continuat seria de conferințe internaționale consacrate nanotehnologiilor şi ingineriei biomedicale, care urmăresc reunirea oamenilor de știință și a inginerilor implicați în cercetări fundamentale și aplicative pentru a prezenta ultimele elaborări teoretice și practice în aceste domenii.Descarcă

Congresul Internațional al geneticienilor și amelioratorilor, Ediția a X-a

Autor: Centrul media al AȘM
Peste 500 de reprezentanţi ai comunităţii academice internaţionale s-au reunit, în zilele de 29-30 iunie 2015, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul celei de-a X-a ediţii, aniversare, a Congresului Internaţional al Geneticienilor şi Amelioratorilor.Descarcă