Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Cosmogonie, mit și știința în opera lui Mihai Eminescu

Autor: Dumitru-Dorin Prunariu
Prezentarea mea are loc în contextul sărbătoririi Limbii române, ca limbă oficială atât în România, cât și în Republica Moldova, limbă veche și complexă în care s-au scris opere nemuritoare, iar personalități de excepție au îmbogățit-o și au contribuit la nemurirea ei.

LAUREAȚI AI PREMIULUI NAȚIONAL 2020

Autor: Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei
 

Numele acad. Gheorghe PALADI, atribuit Spitalului Clinic Municipal nr. 1 din Chișinău

Autor: Eugenia Tofan
Eveniment unic, prin semnificația sa umană, științifică și educațională: Spitalului Clinic Municipal nr. 1 din Chișinău i s-a conferit numele academicianului Gheorghe PALADI, o personalitate emblematică a medicinei moldovenești, ilustru medic obstetrician-ginecolog, fondator al serviciului obstetrical-ginecologic din Republica Moldova, care a tutelat de-a lungul a șapte decenii sănătatea miilor de mame și a pruncilor acestora și care în anul curent și-a consemnat cea de-a 91-a aniversare.

Raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2019: concluzii și propuneri în perspectivă

Autor: Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei
În conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat) și cu Statutul Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a AȘM nr. I/2 din 24 ianuarie 2019, Academia de Științe, în calitate de consultant strategic al Guvernului, elaborează Raportul anual asupra stării științei.

Platformele științifice ale AȘM – o nouă oportunitate pentru un dialog eficient cu societatea

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Liliana CONDRATICOVA
 Implementate pe larg în mai multe centre de cercetare din spaţiul european, platformele științifice au fost inițiate în anul 2019 de către Academia de Științe a Moldovei ca o modalitate nouă și eficientă de discurs și de dialog ştiinţific.

Prelucrarea Electronică a Materialelor”, revista prezentului și viitorului, la 55 de ani

Autor: Acad. Mircea BOLOGA
Accentuând și conștientizând durata și specificul traseului parcurs de revista internațională „Prelucrarea Electronică a Materialelor” (EOM), constatăm semnificația strategică a deciziilor luate în perioada de constituire a Institutului de Fizică Aplicată (IFA) al Academiei de Științe a Moldovei.

Știința poate și trebuie utilizată pentru a ghida politica publică în chestiuni urgente, precum sănătatea globală...

Autor: Eugenia TOFAN
Profesorul Randy Wayne Schekman, savant cu renume mondial, urmează să țină la Academia de Științe a Moldovei, în iunie curent, o lecție publică on-line cu genericul „Importanța cercetărilor fundamentale pentru descoperirile în domeniul medicinei”.

Declarația Academiei Române privind unitatea limbii române

Autor: Acad. Ioan-Aurel Pop, Acad. Bogdan Simionescu, Acad. Victor Spinei, Acad. Răzvan Theodorescu, Acad. Victor Voicu, Acad. Ioan Dumitrache
Academia Română a luat act, cu îngrijorare, de noile încercări de a introduce în uzul oficial, în Republica Moldova și în alte regiuni vecine locuite de români, noțiunea inexistentă de „limbă moldovenească”, susținută odinioară de propaganda sovietică și reluată, astăzi, de către anumite cercuri interesate politic.

Ziua Internațională a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare

Autor: Academician Ion Tighineanu
 Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare – temeiul principal care ne-a întrunit astăzi în ședința festivă a membrilor AȘM și a întregii comunități științifice – este marcată în fiecare an la 10 noiembrie și oferă oportunitatea de a mobiliza și concentra
factorii de decizie, mediul academic, societatea civilă în jurul temei științei și rolului ei în lumea modernă.

Cea de-a IV-a Conferinţă Internaţională în domeniile Nanotehnologiilor şi Ingineriei Biomedicale

Autor: Eugenia TOFAN
Republica Moldova a găzduit, în perioada 18-21 septembrie 2019, cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei internaţionale în domeniile Nanotehnologiilor şi Ingineriei Biomedicale (ICNBME-2019). Evenimentul a fost organizat de Universitatea Tehnică