Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Conferința științifică „Alexandru Marghiloman, artizan al Unirii Basarabiei cu România – un destin în istorie”

Autor: Liliana Condraticova
La 7 mai 2022, la Chişinău și-a ținut lucrările Conferința științifică „Alexandru Marghiloman, artizan al Unirii Basarabiei cu România – un destin în istorie”, desfășurată la Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice, în celebra sală istorică, unde la 27 martie 1918 membrii Sfatului Ţării au votat Unirea Basarabiei cu România.

Familia academică, în creștere

Autor: Liliana Condraticova
La 8 iunie 2022, în sesiunea a II-a a Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, cu o unanimitate de voturi, au fost aleși șapte membri de onoare ai AȘM.

Un imperativ al timpului: Platforma Europeană pentru Pace

Autor: Ion Tighineanu
Știința prin însuși esența ei edificatoare este o pavăză a păcii, progresul tehnico-științific aducând beneficii imense omenirii.

Susținerea științei fundamentale – o necesitate imperativă pentru umanitate

Autor: Ion Tighineanu
Mai multe uniuni științifice internaționale, sub egida UNESCO și în colaborare cu Programul Internațional pentru Științe Fundamentale, au dorit să acționeze împreună în calitate de Uniuni Fondatoare pentru a organiza Anul Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltarea Durabilă (IYBSSD – International Year of Basic Sciences for Sustainable Development).

Premiile Academiei de Științe a Moldovei, ediția anului 2021

Autor: Veaceslav Ursachi, Liliana Condraticova
Anul 2021 a fost unul special pentru comunitatea academică și universitară, fiind marcat de aniversarea a 60-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei și împlinirea a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic.

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a Universității de Stat din Moldova la 75 de ani

Autor: Dr., conf. univ. Viorica Gladchi, dr., conf. univ. Galina Dragalina
Universitatea de Stat din Moldova (care până în anul 1989 a fost denumită Universitatea de Stat din Chișinău), una dintre cele mai valoroase instituţii de învăţământ din țara noastră, şi-a deschis uşile la scurt timp după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial –
la 1 octombrie 1946.

Limba romană și posteritatea lui Eugeniu Coșeriu

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Popa
Sunt mai mult decât onorat a lua cuvântul astăzi în cadrul ședinței festive a Academiei de Științe a Moldovei.

„Săptămâna Științei” – o premieră a excelenței dedicată aniversării a 60-a a Academiei de Științe a Moldovei

Autor: Acad. Ion Tighineanu
Anul 2021 are o deosebită semnificație la nivel național și internațional pentru Academia de Științe a Moldovei, care celebrează 60 de ani de la fondare (1961) și 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic (1946).

Grija de cultura națională – un continuu deziderat academic

Autor: Dr. hab. în studiul artelor și culturologie, dr. hab. în istorie Liliana Condraticova
Anul 2021 continuă să ne țină ostaticii pandemiei, care impune desfășurarea manifestărilor științifice și culturale exclusiv în mediul on-line.

Actul de curaj de a decide propriul destin

Autor: Acad. Ion Tighineanu
La o distanță istorică de 103 ani, Declarația Unirii Basarabiei cu România, „în puterea dreptului istoric și dreptului de neam” votată nominal deschis de Sfatul Țării pe data de 27 Martie 1918, a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea acestei regiuni.