Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Evoluția unor însușiri fizico-chimice ale solului cenușiu molic la irigarea cu apă din surse locale

Autor: Dr. V. Filipciuc
În condițiile pedoclimatice ale Republicii Moldova irigația este una din cele mai eficiente metode de reglare a regimului de umiditate a solului.

Tulpini de levuri autohtone de genul saccharomyces pentru producerea vinurilor

Autor: Dr. hab., prof. univ. N. Taran, Dr. hab., prof. cercet. Olga Soldatenco
În scopul obţinerii vinurilor albe și roșii de calitate și a fermentării depline a glucidelor, s-a păstrat tendinţa creării condiţiilor de fermentare lentă, deoarece vinurile fermentate rapid şi tumultos la temperaturi avansate nu posedă calităţile organoleptice dorite. Realizarea acestei etape tehnologice se efectuează prin utilizarea maielelor de levuri selecţionate sau a levurilor active uscate [1, 2].

Utilizarea antigenelor și alelelor grupelor sanguine la marcarea liniilor de tauri

Autor: Dr. hab. Valentin Focșa
Un rol important în ameliorarea raselor de taurine îi revine creşterii în linii. În funcţie de valoarea genetică a taurilor crescuţi în linii şi utilizaţi în însămânţarea artificială se transmit caracterele productive în descendenţă

Acvacultura Moldovei: evoluție și potențial

Autor: Dr. Galina Curcubet, dr. V. Domanciuc, cercet. șt. Iulia Tîmciuc
Acvacultura modernă reprezintă o inovaţie majoră în domeniul producţiei de peşte şi de alimente de origine acvatică. Fiind sectorul producţiei alimentare cu cea mai rapidă dezvoltare, atinge rata de creştere mondială medie de 6-8% pe an.

Măsuri şi procedee de optimizare a regimului de fosfor în sol

Autor: Acad. S. Andrieș
Fosforul joaca un rol primordial în metabolismul organismelor vii. El se găseşte în toate organele plantelor, mai cu seamă în seminţe şi în ţesuturile de creştere.

Trei hibrizi de porumb marca „PORUMBENI” intră pe piața Uniunii Europene

Autor: Dr. Pintilie Pîrvan, dr. Silvia Mistreț, dr. Gheorghe Tudorache
În premieră, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, începând cu anul 2014, a înaintat pentru testări oficiale la Institutul pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din România (ITÎS) trei hibrizi de porumb: Porumbeni 461, FAO 460, Porumbeni 427, FAO 450 şi
Porumbeni 310.

Însușirile fizice ale solurilor din arealul rural și evaluarea expunerii lor la eroziiune

Autor: Dr. Olesea Cojocaru
Solul, în opinia academicianului Cristian Herea, este temelia dezvoltării durabile a agriculturii şi economiei naţionale [6]. Scopul acestei lucrări constă în expunerea importanţei însuşirilor fizice ale solurilor cercetate la evaluarea pericolului de eroziune din comuna Negrea, raionul Hânceşti.

Interdepdendeța dintre compușii chimici șu culoarea bacelor hibrizilor interspecifici de viță-de-vie

Autor: Dr., conf. cerc. Eugeniu Alexandrov, dr. hab. Vasile Botnari, Acad. Boris Gaina
Culoarea bacelor viței-de-vie reprezintă un caracter morfologic foarte stabil și unele soiuri pot fi determinate doar în baza acestui indiciu. Diversitatea nuanțelor bacelor de viță-de-vie se datorează caracterelor biochimice ale sucului acestora.

Soiuri noi de culturi leguminoase elaborate la ICCC „Selecția”

Autor: Dr. Valeriu Vozian, cercet. șt. Larisa Avădănii, cercet. șt. Maria Iacobuţa
Pe parcursul multor decenii, culturile leguminoase au fost şi continuă să se menţină în topul celor mai importante surse de proteină vegetală. Prioritatea economică a acestei grupe de plante constă în conţinutul ridicat al boabelor în substanţe proteice (în medie 27,8% la mazăre, 24,6% la fasole, 38,5% la soia), care le conferă o valoare alimentară şi nutritivă superioară.

Leguminoasele pentru boabe create – sursă esenţială de proteină

Autor: Dr. hab. Valentin R. Celac
Agricultura este o ramură importantă a economiei mondiale, inclusiv pentru Republica Moldova, la noi acest domeniu caracterizându-se prin arealul şi producţia culturilor cerealiere şi tehnice, mai puţin ale celor leguminoase producătoare de boabe [1].