Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Некоторые аспекты селекции озимой пшеницыв условиях Бельцкой степи

Autor: Др. Алексей Постолати, Титу Сергей
Acest articol reprezintă un studiu privind nivelul de corelare a productivităţii şi calităţii boabelor în soiurile grâului de toamnă de selecţie locală și cantitatea de precipitaţii şi temperatura aerului în condiţiile de stepă ale Republicii Moldova în perioada anilor 1990 – 2014.

Particularităţile secetei anului 2015 și unele măsuri de diminuare a impactului în sectorul agricol

Autor: Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Anatolie Ignat
Republica Moldova este amplasată într-o zonă cu agricultură riscantă, din cauza acțiunii diferitor fenomene naturale: secetă, arșiță, temperaturi pozitive de șoc, temperaturi negative critice în perioada de iarnă, ploi torențiale, inundații, alunecări de teren…

Realizări în protecţia microbiologică a plantelor

Autor: Dr. hab. Leonid Voloșciuc
Pornind de la extinderea dimensiunii și impactului agriculturii în secolul XXI, centrată nu numai pe asigurarea securității alimentare dar și pe ameliorarea stării mediului înconjurător, agricultura modernă reprezintă un domeniu strategic pentru siguranța alimentară și perpetuarea vieții pe Pământ.

Flavescence doree - agent patogen care pune în pericol viticultura

Autor: Dr. hab. Constantin Dadu, dr. Vitalie Cebanu, Acad. Boris Gaina, dr. Gheorghe Tudorache
Problema abordată este extrem de importantă pentru dezvoltarea viticulturii ţării și ține de pătrunderea şi infectarea plantelor de viţă de vie cu o boală de carantină – micoplasmoza Flavescenţa aurie – maladie care produce ravagii în viticultura multor ţări.

Exigențe pentru struguri și vinuri ecologice (biologice)

Autor: Acad. Boris Gaian, PhD Alain Poulard, Institut Français de la Vigne et du Vin, Eliza Gurjui, dr.hab. Mihail Rapcea
Problema organizării şi producerii strugurilor şi a produselor de procesare industrială (sucuri, concentrate, băuturi răcoritoare şi vinuri de diferite tipuri) de categoria biologici (ecologici) necesită o abordare complexă care să ia în considerare exigenţele de bază, formulate de instituţiile internaţionale de profil: Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Organizaţia Mondială pentru Alimentație și Agricultură, Organizaţia Mondială a Viei şi Vinului şi altele.

Cercetari orientate la dezvoltarea culturilor bacifere

Autor: Dr. hab. Parascovia Sava
Culturile bacifere se multiplică rapid, cheltuielile capitale investite la înființarea și întreținerea plantațiilor se recuperează repede. Sunt utilizate noi metode agrotehnice de nivel înalt pentru păstrarea producției în stare congelată pe un timp mai îndelungat, se înființează plantații cu soiuri noi, înalt productive și cu fructe calitative.

Специфика сопряженности урожая со средовыми факторами у озимой пшеницы

Autor: Др. Алексей Постолати, Титу Сергей
Приоритетным направлением в селекции ряда полевых культур, в т.ч. озимой пшеницы, за последний период времени является создание сортов, адаптированных как к конкретным агроклиматическим условиям, так и к разным уровням технологии их возделывания.

Rolul polifuncţional al solului. 2015 – Anul Internaţional al Solurilor și 5 decembrie – Ziua Mondială a Solului

Autor: Academician Andrei Ursu
Oportunitatea deciziei ONU de a declara anul 2015 – Anul Internaţional al Solurilor și 5 decembrie – Ziua Mondială a Solului este condiţionată de starea actuală îngrijorătoare a resurselor de sol şi de atitudinea neadecvată a societăţii faţă de această bogăţie naturală.

Cultivarea nucului (Juglans regia L.): aspecte biologice și de producție

Autor: Dr. hab. Maria Pîntea, Institutul Științifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Fiind în acelaşi timp o plantă pomicolă, tehnică, forestieră, medicinală, dendrologică şi amelioratoare, nucul este considerat pe bună dreptate una dintre culturile agricole şi ecologice strategice ale economiei naţionale [8, 15]. Atât în Republica Moldova, cât şi în alte ţări, suprafeţele ocupate cu plantaţii comerciale sunt mult mai mici comparativ cu alte specii pomicole.

Managing Soils for Ecosystem Services

Autor: Distinguished University Professor of Soil Science, Rattan Lal
Introduction
Ecosystem services refer to multitude of resources and benefits that are supplied by natural and managed ecosystems and their principal components such as the pedosphere or soil [Constanza et al., 1997; Leslie, 2011].