Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Cultivarea nucului (Juglans regia L.): aspecte biologice și de producție

Autor: Dr. hab. Maria Pîntea, Institutul Științifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Fiind în acelaşi timp o plantă pomicolă, tehnică, forestieră, medicinală, dendrologică şi amelioratoare, nucul este considerat pe bună dreptate una dintre culturile agricole şi ecologice strategice ale economiei naţionale [8, 15]. Atât în Republica Moldova, cât şi în alte ţări, suprafeţele ocupate cu plantaţii comerciale sunt mult mai mici comparativ cu alte specii pomicole.

Managing Soils for Ecosystem Services

Autor: Distinguished University Professor of Soil Science, Rattan Lal
Introduction
Ecosystem services refer to multitude of resources and benefits that are supplied by natural and managed ecosystems and their principal components such as the pedosphere or soil [Constanza et al., 1997; Leslie, 2011].

Eficacitatea irigaţiei în condiţiile Republicii Moldova

Autor: Academician Serafim Andrieş, dr., conf. Vladimir Filipciuc, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
În Republica Moldova productivitatea plantelor de cultură este în mare măsură determinată de condiţiile pedologice şi climatice. Clima în Moldova este temperat continentală, cu iarnă blândă şi scurtă, vară caldă şi lungă.

Sistemul de creare, testare şi promovare a hibrizilor noi în Institutul de fitotehnie „Porumbeni”

Autor: Dr. Pintilie Pîrvan, dr., conf. cercet. Silvia Mistreţ, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”
Cultivarea porumbului pe suprafeţe extinse în Republica Moldova (circa 400 mii ha, anual) se datorează tradiţiei şi experienţei, condiţiilor climaterice favorabile, disponibilităţii hibrizilor cu adaptabilitate corespunzătoare condiţiilor de creştere,

Bazele teoretice şi analitice de fabricare şi păstrare a mustului de struguri sulfitat-acidifiat

Autor: Dr. Ion Prida, Antonina Ialovaia, Alla Krajevskaia, ÎTŞ „OenoConsulting” SRL, dr. hab. Rodica Sturza, Universitatea Tehnică din Moldova, acad. Boris Gaina Academia de Ştiințe a Moldovei
Mustul de struguri sulfitat este un semifabricat folosit pe larg în vinificaţie, în calitate de component de cupaj cu zahăr natural, atât direct, cât şi după desulfitare şi/ori concentrare.

Recomandări privind asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor agroalimentare

Simpozionul ştiinţifico-practic cu genericul „Încă o dată despre calitatea produselor agroalimentare”, a identificat următoarele recomandări privind acţiunile ce urmează să fie întreprinse pentru a asigura o dezvoltare durabilă a domeniului, chiar şi în
condiţiile dificile cu care se confruntă ţara.

Siguranţa alimentelor şi sănătatea populaţiei

Autor: Dr. hab. Nicolae Opopol, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Starea de sănătate a populaţiei în mare măsură depinde de condiţiile de viaţă, inclusiv de calitatea şi siguranţa alimentelor. Diverse stări patologice, acute şi cornice, sunt condiţionate de factori externi.

Standardul Global G.A.P. – calea spre noi pieţe şi comerţ stabil

Autor: Sergiu Croitoru, Director General SGS Moldova, drd. Olga Gorobivscaia, Institutul Național de Cercetări Economice al AȘM
Sezonul exportului de fructe şi legume din Moldova a început. Producătorii autohtoni au şansa de a alege noi pieţe de desfacere cu reguli stabile, norme de calitate accesibile, cerințe puţin mai neobişnuite însă uşor aplicabile. Standardul
Global G.A.P. este calea spre noi pieţe şi comerţ stabil.

Încă o dată despre calitate...

Autor: Vasile Mîrzenco, Director executiv al Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova
Însuşi genericul acestei conferinţe dovedeşte faptul că despre problema nominalizată s-a vorbit de multe ori şi că ea continue să rămână pe agenda zilei. Aceasta, probabil, deoarece obiectivul calităţii nici pe departe n-a fost atins, deşi avem unele realizări.

Calitatea produselor agroalimentare procesate

Autor: Dr. Eugen Iorga, Drd. Roman Golubi, cerce. şt. Tatiana Achimova, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Siguranţa şi calitatea produselor alimentare constituie un obiectiv strategic pentru Republica Moldova, care decurge din nevoia de asigurare a populaţiei cu alimente ce ar satisface cerinţele crescânde ale consumatorului.