Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Levigarea nitraţilor la culturile de câmp în stepa Bălţului

Autor: Boris Boincean, Institutul de Fitotehnie, Centrul Ştiinţifico-Practic „Selecţia”; Leonid Nica, Stanislav Stadnic, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Introducere

Casa de ambalare va asigura legătura permanentă între piaţă şi fermier

Autor: Dr. Pintilie Pârvan, şef al Direcţiei Generale Tehnologii Agroindustriale, MAIA; Viorel Leahu, expert Proiectul Dezvoltării Businessului Agricol; Alexandru Zubatîi, preşedinte al Asociaţiei Naţionale Refrigerare
Republica Moldova este situată într-o zonă geografi că cu condiţii climaterice favorabile şi soluri foarte fertile – factori care reprezintă o oportunitate enormă pentru sectorul agricol al economiei naţionale şi care permit obţinerea unor recolte bogate de o înaltă calitate fără aplicarea intensivă a diferitelor produse de uz fi tosanitar şi fertilizanţi sau cu aplicarea lor, însă respectându-se cerinţele standardelor internaţionale de calitate.