Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Analiza comparativă a aplicării produselor de uz fitosanitar în sistemele agriculturii convenționale și conservative

Autor: Dr., conf. univ. Grigore BALTAG
Aplicarea produselor de uz fitosanitar (PFS) în agricultură reprezintă o etapă responsabilă pentru protecția plantelor agricole și ocrotirea naturii. 

Potențialul genetic al taurinelor din rasa Holstein de diferită origine

Autor: Dr. hab. Valentin Focșa, dr. Alexandra Constandoglo, Grigore Morar, Igor Acbaș
Rasa Holstein este una dintre cele mai productive din lume, patria ei fiind Olanda.

Genotipuri interspecifice rizogene de viță de vie (Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C.×Muscadinia rotundifolia Michx.)

Autor: Dr. hab. Eugeniu Alexandrov
Pe măsură ce înaintăm în timp, agricultura, la nivel local, naţional, european și mondial, în condiții pedoclimatice, politice și socio-economice respective, trebuie să asigure o cantitate suficientă și de înaltă calitate a produselor derivate alimentare de origine naturală, materie primă pentru ramurile industriale, resurse pentru producerea energiei regenerabile, genotipuri care să se dezvolte pe fundalul schimbărilor climatice, contribuind astfel la prevenirea și combaterea proceselor de deșertificare, iar toate acestea împreună demonstrează

Noi soiuri de struguri pentru producerea vinurilor albe seci de calitate

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Mihail Cuharschi, dr., conf. cercet. Vitalie Cebanu, dr. hab., prof. univ. Nicolae Taran, dr. hab., prof. univ., acad. Boris Gaina, dr., conf. cercet. Vladimir Degteari
În ultimii ani, în legătură cu agravarea stării ecologice (poluarea mediului ambiant), ţările viticole dezvoltate şi-au declarat drept una dintre direcţiile prioritare producerea strugurilor şi vinurilor organice. (...)

Potenţialul productiv şi stabilitatea lui la soiurile de grâu comun de diferită proveniență ecologo-geografică

Autor: Dr. Alexei Postolati, drd. Karoline Kunz, cercet. şt. Marina Rudoi
Grâul de toamnă comun reprezintă una dintre principalele culturi cerealiere în Republica Moldova. Un rol important în agricultura modernă îi revine utilizării operative a soiurilor noi cu adaptabilitate şi productivitate înaltă.

Creşterea şi fructificarea pomilor de cătină albă în funcţie de soi

Autor: Acad. Gheorghe Cimpoieş, drd. Ion Cvasov
Deşi cătina albă are valoroase însuşiri agronomice, alimentare, terapeutice etc. [3,7], ea nu a avut o răspândire largă în lume, în primul rând, din cauza productivităţii mici a plantelor şi a prezenţei ghimpilor, care sunt un mare impediment la recoltarea manuală [4].  

Multivariate spectroscopy analysis for calssification and identification of moldavian matured wine distillates

Autor: PhD Michail Khodasevich, dr. Elena Scorbanov, Elena Cambur, acad. Boris Gaina
Currently an increasing number of consumers care about their health and want to buy natural and authentic food. Authenticity (originality) is an in herent constituent part of a food quality.

Problema fosforului în agricultura Republicii Moldova

Autor: Conf. univ. Gh. Pripa
Actualmente, umanitatea se confruntă cu mai multe probleme acute, precum epuizarea surselor de carburanţi şi a apei potabile sau creşterea concentraţiei de gaze cu efect de seră din care rezultă încălzirea globală.

Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar din Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. cercet. B. Boincean
Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu o criză sistemică de ordin economic, ecologic şi social, care împiedică tranziţia la un sistem de agricultură durabilă, inclusiv ecologică.

Produse secundare de origine vitivinicolă și utilizarea lor (studiu informativ)

Autor: Acad. B.Gaina, G. Cobirman, drd. R. Golubi
Sunt evaluate realizările ştiinţifice semnificative privind valorificarea produselor secundare vitivinicole. Pe baza lor s-au elaborat biotehnologii moderne de obţinere a unor produse valoroase, cu aplicare vastă în ramurile economiei naţionale: industria alimentară, oenologie, farmacologie, cosmetologie, producerea energiei termice şi electrice.