Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Estimarea preciziei modelului NIRS de predicție în funcție de tipul de sol

Autor: Marina Ilușca
Rezultatele cercetărilor au demonstrat că analiza spectroscopică de absorbție în domeniul infraroșu apropiat (NIRS) este o tehnică analitică rapidă şi ne-distructivă de analiză a proprietăților solului [1].

Folosirea tehnologiei No-till la cultivarea grâului de toamnă în vederea sporirii capacității de acumulare a apei în sol și redu

Autor: Dorin Cebanu
Schimbările climatice reprezintă una dintre provocările principale cu care se confruntă agricultura contemporană.

Optimizarea conținutului substanțelor fenolice în tehnologia vinurilor tinere roșii „Primeur” și „Virgin”

Autor: Ion Borta
Producerea vinurilor roșii tinere seci este una de amploare în spațiul statelor UE, în Marea Britanie, SUA și China.

Asolamentul și fertilitatea solului – factori limitativi în asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii în Republica Moldova

Autor: Boris Boincean
Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu un șir de provocări de ordin economic, ecologic și social.

Particularități de cultivare și procesare ale soiurilor de viță-de-vie de selecție nouă cu aromă de muscat

Autor: Dr. hab., conf. cerc. Mihail Cuharschi, dr., conf. cerc. Vitalie Cebanu, dr. hab., prof. univ. Nicolae Taran, acad. Boris Gaina, dr., conf. cerc. Vladimir Degteari
Pe parcursul a mai bine de 50 de ani de activitate ştiinţifică amelioratorii, agrotehnicienii şi vinificatorii din Republica Moldova au creat şi au introdus în producţie diverse soiuri noi de viță de vie, inclusiv un șir de soiuri de struguri aromate cu rezistenţă sporită la boli, ger şi condiţii nefavorabile de mediu.

Studiul conținutului acizilor organici din vinurile tinere „primeur” și „Virgin” la c.v. „Cricova” s.a.

Autor: Drd. Ion Borta
Analiza tehnico-economică a domeniului binecunoscut de elaborare a vinurilor tinere tip „Beaujolais”, „Mlado vino”, „Primeur” ș.a., care se caracterizează printr-o perioadă scurtă de producere (noiembrie, din anul de recoltă și februarie, după Anul Nou), ne-a permis să constatăm o creștere exponențială a consumului acestora pe piețele statelor UE (Franța, Spania, Italia, Elveția, Germania, România ș.a.).

Influența diferitor procedee tehnologice asupra conținutului substanțelor biologic active la producerea vinului roșu sec din soi

Autor: Dr. hab., conf. univ. Nicolae Taran, dr. Boris Morari, dr. Olga Soldatenco
Vinul roșu este un produs alimentar ce se caracterizează printr-un conținut chimic valoros datorită trecerii în must din pieliță, semințe și ciorchini a unor cantități semnificative de substanțe fenolice care conferă băuturii importante proprietăți biochimice şi fiziologice.

Asigurarea securității energetice prin implementarea conceptului LOME (Legumnoase, Oleaginoase, Metanizare). Analiză comparativă

Autor: Dr. Eugeniu Triboi
La 20–30 noiembrie 2019, la Bălți a avut loc Conferința internațională cu tema „Agricultura viitorului” și cu un mesaj provocator: „Cunoștințele actuale sunt suficiente pentru a propulsa agricultura sau ne lipsesc cunoștințe importante, fapt ce ne împiedică să trecem la o nouă agricultură capabilă să răspundă cerințelor actuale și viitoare ale societății?”. 

Contribuții la stabilirea parametrilor mineralogici ai solurilor brune pentru specificarea genezei și clasificării lor

Autor: Dr., cercet. șt. principal Vasilii Alexeev, dr., conf. cercet. Vladimir Filipciuc
Cercetările au fost efectuate pe soluri brune virgine. În Republica Moldova aceste soluri se formează sub pădurile foioase de tip european (fag, stejar, carpen), în trecut, aparent mai răspândite [1]. Sub aspect genetic, un caracter important al solurilor brune constituie prezența unui orizont metamorfizat cu argilizare intensivă in situ.

Integrarea fitotehniei şi zootehniei pentru asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii

Autor: Boris Boincean, Sergiu Coșman, Spartac Chilat
Provocările economice și sociale cu care se confruntă Republica Moldova impune necesitatea adoptării unei strategii de redresare a agriculturii, ţinând cont îndeosebi de perspectivele manifestării tot mai frecvente a secetelor