Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Realizări în ameliorarea porumbului cu calităţi speciale pentru utilizare

Autor: dr., conf. cercet. V. Maticiuc, dr., conf. cercet. Silvia Mistreț, cercet. șt. Lucia Guzun
Porumbul cu calităţi speciale se diferenţiază de porumbul normal (dentiform) prin structura, consistenţa şi culoarea bobului, compoziţia biochimică şi alte proprietăţi calitative ale acestuia, care permit diversificarea alimentaţiei umane şi sporirea valorii economice a porumbului [1, 2, 3].

Soiul care va contribui la diversificarea sortimentului strugurilor pentru masă

Autor: Dr. T. Cazac
Pentru moment, în structura sortimentală a soiurilor destinaţi strugurilor pentru masă în spațiul autohton este un lider absolut – soiul Moldova, acesta ocupând cca 50 la sută din suprafaţa ocupată cu soiurile de struguri pentru masă şi cca 70 la sută din volumul exporturilor strugurilor proaspeţi.

Erodabilitatea cernoziomurilor obișnuite din moșia Negrea, raionul Hâncești

Autor: dr., conf.univ. Olesea Cojocaru
În general, majoritatea cernoziomurilor obișnuite se caracterizează prin erodabilitate mare şi sunt susceptibile la procesele de eroziune din cauza texturii luto-argiloase prăfoase-nisipoase şi a conţinutului redus de humus. Cunoaşterea gradului de erodabilitate se impune ca necesară şi pentru activitățile agricole ale fermierilor.

Materia organică din solurile Moldovei și măsuri de sporire a fertilității

Autor: acad. S. Andrieș
Materia organică a solului a fost studiată pentru prima data cu circa 200 de ani în urmă. În ultimii 50-60 de ani cercetările s-au intensificat în urma utilizării noilor metodologii și tehnologii avansate.

Sporirea productivității şi calităţii cartofului prin aplicarea metodelor de combatere a degenerării tuberculilor

Autor: Cercet. șt. Irina Ilieva, dr. hab., conf. cercet. P. Iliev, dr. hab., prof. univ. A. Gumaniuc
Volumul producţiei şi eficienţa economică în mare măsură sunt condiționate de calitatea biologică şi fitosanitară a materialului de plantat, care la cartof, mai mult ca la oricare altă plantă agricolă, determină mărimea şi calitatea recoltei.

Evoluția unor însușiri fizico-chimice ale solului cenușiu molic la irigarea cu apă din surse locale

Autor: Dr. V. Filipciuc
În condițiile pedoclimatice ale Republicii Moldova irigația este una din cele mai eficiente metode de reglare a regimului de umiditate a solului.

Tulpini de levuri autohtone de genul saccharomyces pentru producerea vinurilor

Autor: Dr. hab., prof. univ. N. Taran, Dr. hab., prof. cercet. Olga Soldatenco
În scopul obţinerii vinurilor albe și roșii de calitate și a fermentării depline a glucidelor, s-a păstrat tendinţa creării condiţiilor de fermentare lentă, deoarece vinurile fermentate rapid şi tumultos la temperaturi avansate nu posedă calităţile organoleptice dorite. Realizarea acestei etape tehnologice se efectuează prin utilizarea maielelor de levuri selecţionate sau a levurilor active uscate [1, 2].

Utilizarea antigenelor și alelelor grupelor sanguine la marcarea liniilor de tauri

Autor: Dr. hab. Valentin Focșa
Un rol important în ameliorarea raselor de taurine îi revine creşterii în linii. În funcţie de valoarea genetică a taurilor crescuţi în linii şi utilizaţi în însămânţarea artificială se transmit caracterele productive în descendenţă

Acvacultura Moldovei: evoluție și potențial

Autor: Dr. Galina Curcubet, dr. V. Domanciuc, cercet. șt. Iulia Tîmciuc
Acvacultura modernă reprezintă o inovaţie majoră în domeniul producţiei de peşte şi de alimente de origine acvatică. Fiind sectorul producţiei alimentare cu cea mai rapidă dezvoltare, atinge rata de creştere mondială medie de 6-8% pe an.

Măsuri şi procedee de optimizare a regimului de fosfor în sol

Autor: Acad. S. Andrieș
Fosforul joaca un rol primordial în metabolismul organismelor vii. El se găseşte în toate organele plantelor, mai cu seamă în seminţe şi în ţesuturile de creştere.