Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Soiuri noi de culturi leguminoase elaborate la ICCC „Selecția”

Autor: Dr. Valeriu Vozian, cercet. șt. Larisa Avădănii, cercet. șt. Maria Iacobuţa
Pe parcursul multor decenii, culturile leguminoase au fost şi continuă să se menţină în topul celor mai importante surse de proteină vegetală. Prioritatea economică a acestei grupe de plante constă în conţinutul ridicat al boabelor în substanţe proteice (în medie 27,8% la mazăre, 24,6% la fasole, 38,5% la soia), care le conferă o valoare alimentară şi nutritivă superioară.Descarcă

Leguminoasele pentru boabe create – sursă esenţială de proteină

Autor: Dr. hab. Valentin R. Celac
Agricultura este o ramură importantă a economiei mondiale, inclusiv pentru Republica Moldova, la noi acest domeniu caracterizându-se prin arealul şi producţia culturilor cerealiere şi tehnice, mai puţin ale celor leguminoase producătoare de boabe [1].Descarcă

Managementul tehnologic în cultura florii-soarelui și expresia atacului cu Orobanche Cumana

Autor: Acad. Maria Duca, Dr. Steliana Clapco, Elena Cernolev Lucia Țapu
Floarea-soarelui, principala cultură oleaginoasă din Republica Moldova, are o gamă largă de utilizări industriale și un impact major asupra economiei naționale.Descarcă

Некоторые аспекты селекции озимой пшеницыв условиях Бельцкой степи

Autor: Др. Алексей Постолати, Титу Сергей
Acest articol reprezintă un studiu privind nivelul de corelare a productivităţii şi calităţii boabelor în soiurile grâului de toamnă de selecţie locală și cantitatea de precipitaţii şi temperatura aerului în condiţiile de stepă ale Republicii Moldova în perioada anilor 1990 – 2014.Descarcă

Particularităţile secetei anului 2015 și unele măsuri de diminuare a impactului în sectorul agricol

Autor: Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Anatolie Ignat
Republica Moldova este amplasată într-o zonă cu agricultură riscantă, din cauza acțiunii diferitor fenomene naturale: secetă, arșiță, temperaturi pozitive de șoc, temperaturi negative critice în perioada de iarnă, ploi torențiale, inundații, alunecări de teren…Descarcă

Realizări în protecţia microbiologică a plantelor

Autor: Dr. hab. Leonid Voloșciuc
Pornind de la extinderea dimensiunii și impactului agriculturii în secolul XXI, centrată nu numai pe asigurarea securității alimentare dar și pe ameliorarea stării mediului înconjurător, agricultura modernă reprezintă un domeniu strategic pentru siguranța alimentară și perpetuarea vieții pe Pământ.Descarcă

Managing Soils for Ecosystem Services

Autor: Distinguished University Professor of Soil Science, Rattan Lal
Introduction
Ecosystem services refer to multitude of resources and benefits that are supplied by natural and managed ecosystems and their principal components such as the pedosphere or soil [Constanza et al., 1997; Leslie, 2011].
Descarcă

Eficacitatea irigaţiei în condiţiile Republicii Moldova

Autor: Academician Serafim Andrieş, dr., conf. Vladimir Filipciuc, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
În Republica Moldova productivitatea plantelor de cultură este în mare măsură determinată de condiţiile pedologice şi climatice. Clima în Moldova este temperat continentală, cu iarnă blândă şi scurtă, vară caldă şi lungă.
Descarcă

Sistemul de creare, testare şi promovare a hibrizilor noi în Institutul de fitotehnie „Porumbeni”

Autor: Dr. Pintilie Pîrvan, dr., conf. cercet. Silvia Mistreţ, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”
Cultivarea porumbului pe suprafeţe extinse în Republica Moldova (circa 400 mii ha, anual) se datorează tradiţiei şi experienţei, condiţiilor climaterice favorabile, disponibilităţii hibrizilor cu adaptabilitate corespunzătoare condiţiilor de creştere,Descarcă

Bazele teoretice şi analitice de fabricare şi păstrare a mustului de struguri sulfitat-acidifiat

Autor: Dr. Ion Prida, Antonina Ialovaia, Alla Krajevskaia, ÎTŞ „OenoConsulting” SRL, dr. hab. Rodica Sturza, Universitatea Tehnică din Moldova, acad. Boris Gaina Academia de Ştiințe a Moldovei
Mustul de struguri sulfitat este un semifabricat folosit pe larg în vinificaţie, în calitate de component de cupaj cu zahăr natural, atât direct, cât şi după desulfitare şi/ori concentrare.
Descarcă