Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Particularităţile secetei anului 2015 și unele măsuri de diminuare a impactului în sectorul agricol

Autor: Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Anatolie Ignat
Republica Moldova este amplasată într-o zonă cu agricultură riscantă, din cauza acțiunii diferitor fenomene naturale: secetă, arșiță, temperaturi pozitive de șoc, temperaturi negative critice în perioada de iarnă, ploi torențiale, inundații, alunecări de teren…Descarcă

Realizări în protecţia microbiologică a plantelor

Autor: Dr. hab. Leonid Voloșciuc
Pornind de la extinderea dimensiunii și impactului agriculturii în secolul XXI, centrată nu numai pe asigurarea securității alimentare dar și pe ameliorarea stării mediului înconjurător, agricultura modernă reprezintă un domeniu strategic pentru siguranța alimentară și perpetuarea vieții pe Pământ.Descarcă

Managing Soils for Ecosystem Services

Autor: Distinguished University Professor of Soil Science, Rattan Lal
Introduction
Ecosystem services refer to multitude of resources and benefits that are supplied by natural and managed ecosystems and their principal components such as the pedosphere or soil [Constanza et al., 1997; Leslie, 2011].
Descarcă

Eficacitatea irigaţiei în condiţiile Republicii Moldova

Autor: Academician Serafim Andrieş, dr., conf. Vladimir Filipciuc, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
În Republica Moldova productivitatea plantelor de cultură este în mare măsură determinată de condiţiile pedologice şi climatice. Clima în Moldova este temperat continentală, cu iarnă blândă şi scurtă, vară caldă şi lungă.
Descarcă

Sistemul de creare, testare şi promovare a hibrizilor noi în Institutul de fitotehnie „Porumbeni”

Autor: Dr. Pintilie Pîrvan, dr., conf. cercet. Silvia Mistreţ, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”
Cultivarea porumbului pe suprafeţe extinse în Republica Moldova (circa 400 mii ha, anual) se datorează tradiţiei şi experienţei, condiţiilor climaterice favorabile, disponibilităţii hibrizilor cu adaptabilitate corespunzătoare condiţiilor de creştere,Descarcă

Bazele teoretice şi analitice de fabricare şi păstrare a mustului de struguri sulfitat-acidifiat

Autor: Dr. Ion Prida, Antonina Ialovaia, Alla Krajevskaia, ÎTŞ „OenoConsulting” SRL, dr. hab. Rodica Sturza, Universitatea Tehnică din Moldova, acad. Boris Gaina Academia de Ştiințe a Moldovei
Mustul de struguri sulfitat este un semifabricat folosit pe larg în vinificaţie, în calitate de component de cupaj cu zahăr natural, atât direct, cât şi după desulfitare şi/ori concentrare.
Descarcă

Recomandări privind asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor agroalimentare

Simpozionul ştiinţifico-practic cu genericul „Încă o dată despre calitatea produselor agroalimentare”, a identificat următoarele recomandări privind acţiunile ce urmează să fie întreprinse pentru a asigura o dezvoltare durabilă a domeniului, chiar şi în
condiţiile dificile cu care se confruntă ţara.
Descarcă

Siguranţa alimentelor şi sănătatea populaţiei

Autor: Dr. hab. Nicolae Opopol, USMF „Nicolae Testemiţanu”
Starea de sănătate a populaţiei în mare măsură depinde de condiţiile de viaţă, inclusiv de calitatea şi siguranţa alimentelor. Diverse stări patologice, acute şi cornice, sunt condiţionate de factori externi.
Descarcă

Standardul Global G.A.P. – calea spre noi pieţe şi comerţ stabil

Autor: Sergiu Croitoru, Director General SGS Moldova, drd. Olga Gorobivscaia, Institutul Național de Cercetări Economice al AȘM
Sezonul exportului de fructe şi legume din Moldova a început. Producătorii autohtoni au şansa de a alege noi pieţe de desfacere cu reguli stabile, norme de calitate accesibile, cerințe puţin mai neobişnuite însă uşor aplicabile. Standardul
Global G.A.P. este calea spre noi pieţe şi comerţ stabil.
Descarcă

Încă o dată despre calitate...

Autor: Vasile Mîrzenco, Director executiv al Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova
Însuşi genericul acestei conferinţe dovedeşte faptul că despre problema nominalizată s-a vorbit de multe ori şi că ea continue să rămână pe agenda zilei. Aceasta, probabil, deoarece obiectivul calităţii nici pe departe n-a fost atins, deşi avem unele realizări.
Descarcă