Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Curba de saturație a luminii pentru fotosinteză – un criteriu de determinare a performanței genotipurilor de viţă de vie

Autor: Dr. hab. Eugeniu Alexandrov
Schimbările climatice generează necesitatea creării unor genotipuri de plante care să se dezvolte și să asigure o performanţă sporită în noile condiții pedoclimatice.

Impactul adsorbantului de micotoxine Vitacorm REO-AG asupra calităților productive ale tineretului suin

Autor: Ludmila BIVOL
În contextul globalizării economiei şi accentuării unui nivel maxim al concurenţei, obţinerea unor carcase de calitate superioară reprezintă o condiţie esenţială pentru toţi crescătorii de suine.

Analiza comparativă a aplicării produselor de uz fitosanitar în sistemele agriculturii convenționale și conservative

Autor: Dr., conf. univ. Grigore BALTAG
Aplicarea produselor de uz fitosanitar (PFS) în agricultură reprezintă o etapă responsabilă pentru protecția plantelor agricole și ocrotirea naturii. 

Potențialul genetic al taurinelor din rasa Holstein de diferită origine

Autor: Dr. hab. Valentin Focșa, dr. Alexandra Constandoglo, Grigore Morar, Igor Acbaș
Rasa Holstein este una dintre cele mai productive din lume, patria ei fiind Olanda.

Genotipuri interspecifice rizogene de viță de vie (Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C.×Muscadinia rotundifolia Michx.)

Autor: Dr. hab. Eugeniu Alexandrov
Pe măsură ce înaintăm în timp, agricultura, la nivel local, naţional, european și mondial, în condiții pedoclimatice, politice și socio-economice respective, trebuie să asigure o cantitate suficientă și de înaltă calitate a produselor derivate alimentare de origine naturală, materie primă pentru ramurile industriale, resurse pentru producerea energiei regenerabile, genotipuri care să se dezvolte pe fundalul schimbărilor climatice, contribuind astfel la prevenirea și combaterea proceselor de deșertificare, iar toate acestea împreună demonstrează

Noi soiuri de struguri pentru producerea vinurilor albe seci de calitate

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Mihail Cuharschi, dr., conf. cercet. Vitalie Cebanu, dr. hab., prof. univ. Nicolae Taran, dr. hab., prof. univ., acad. Boris Gaina, dr., conf. cercet. Vladimir Degteari
În ultimii ani, în legătură cu agravarea stării ecologice (poluarea mediului ambiant), ţările viticole dezvoltate şi-au declarat drept una dintre direcţiile prioritare producerea strugurilor şi vinurilor organice. (...)

Potenţialul productiv şi stabilitatea lui la soiurile de grâu comun de diferită proveniență ecologo-geografică

Autor: Dr. Alexei Postolati, drd. Karoline Kunz, cercet. şt. Marina Rudoi
Grâul de toamnă comun reprezintă una dintre principalele culturi cerealiere în Republica Moldova. Un rol important în agricultura modernă îi revine utilizării operative a soiurilor noi cu adaptabilitate şi productivitate înaltă.

Creşterea şi fructificarea pomilor de cătină albă în funcţie de soi

Autor: Acad. Gheorghe Cimpoieş, drd. Ion Cvasov
Deşi cătina albă are valoroase însuşiri agronomice, alimentare, terapeutice etc. [3,7], ea nu a avut o răspândire largă în lume, în primul rând, din cauza productivităţii mici a plantelor şi a prezenţei ghimpilor, care sunt un mare impediment la recoltarea manuală [4].  

Multivariate spectroscopy analysis for calssification and identification of moldavian matured wine distillates

Autor: PhD Michail Khodasevich, dr. Elena Scorbanov, Elena Cambur, acad. Boris Gaina
Currently an increasing number of consumers care about their health and want to buy natural and authentic food. Authenticity (originality) is an in herent constituent part of a food quality.

Problema fosforului în agricultura Republicii Moldova

Autor: Conf. univ. Gh. Pripa
Actualmente, umanitatea se confruntă cu mai multe probleme acute, precum epuizarea surselor de carburanţi şi a apei potabile sau creşterea concentraţiei de gaze cu efect de seră din care rezultă încălzirea globală.