Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Flavescence doree - agent patogen care pune în pericol viticultura

Autor: Dr. hab. Constantin Dadu, dr. Vitalie Cebanu, Acad. Boris Gaina, dr. Gheorghe Tudorache
Problema abordată este extrem de importantă pentru dezvoltarea viticulturii ţării și ține de pătrunderea şi infectarea plantelor de viţă de vie cu o boală de carantină – micoplasmoza Flavescenţa aurie – maladie care produce ravagii în viticultura multor ţări.

Exigențe pentru struguri și vinuri ecologice (biologice)

Autor: Acad. Boris Gaian, PhD Alain Poulard, Institut Français de la Vigne et du Vin, Eliza Gurjui, dr.hab. Mihail Rapcea
Problema organizării şi producerii strugurilor şi a produselor de procesare industrială (sucuri, concentrate, băuturi răcoritoare şi vinuri de diferite tipuri) de categoria biologici (ecologici) necesită o abordare complexă care să ia în considerare exigenţele de bază, formulate de instituţiile internaţionale de profil: Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Organizaţia Mondială pentru Alimentație și Agricultură, Organizaţia Mondială a Viei şi Vinului şi altele.

Cercetari orientate la dezvoltarea culturilor bacifere

Autor: Dr. hab. Parascovia Sava
Culturile bacifere se multiplică rapid, cheltuielile capitale investite la înființarea și întreținerea plantațiilor se recuperează repede. Sunt utilizate noi metode agrotehnice de nivel înalt pentru păstrarea producției în stare congelată pe un timp mai îndelungat, se înființează plantații cu soiuri noi, înalt productive și cu fructe calitative.

Специфика сопряженности урожая со средовыми факторами у озимой пшеницы

Autor: Др. Алексей Постолати, Титу Сергей
Приоритетным направлением в селекции ряда полевых культур, в т.ч. озимой пшеницы, за последний период времени является создание сортов, адаптированных как к конкретным агроклиматическим условиям, так и к разным уровням технологии их возделывания.

Rolul polifuncţional al solului. 2015 – Anul Internaţional al Solurilor și 5 decembrie – Ziua Mondială a Solului

Autor: Academician Andrei Ursu
Oportunitatea deciziei ONU de a declara anul 2015 – Anul Internaţional al Solurilor și 5 decembrie – Ziua Mondială a Solului este condiţionată de starea actuală îngrijorătoare a resurselor de sol şi de atitudinea neadecvată a societăţii faţă de această bogăţie naturală.

Cultivarea nucului (Juglans regia L.): aspecte biologice și de producție

Autor: Dr. hab. Maria Pîntea, Institutul Științifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Fiind în acelaşi timp o plantă pomicolă, tehnică, forestieră, medicinală, dendrologică şi amelioratoare, nucul este considerat pe bună dreptate una dintre culturile agricole şi ecologice strategice ale economiei naţionale [8, 15]. Atât în Republica Moldova, cât şi în alte ţări, suprafeţele ocupate cu plantaţii comerciale sunt mult mai mici comparativ cu alte specii pomicole.

Managing Soils for Ecosystem Services

Autor: Distinguished University Professor of Soil Science, Rattan Lal
Introduction
Ecosystem services refer to multitude of resources and benefits that are supplied by natural and managed ecosystems and their principal components such as the pedosphere or soil [Constanza et al., 1997; Leslie, 2011].

Eficacitatea irigaţiei în condiţiile Republicii Moldova

Autor: Academician Serafim Andrieş, dr., conf. Vladimir Filipciuc, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
În Republica Moldova productivitatea plantelor de cultură este în mare măsură determinată de condiţiile pedologice şi climatice. Clima în Moldova este temperat continentală, cu iarnă blândă şi scurtă, vară caldă şi lungă.

Sistemul de creare, testare şi promovare a hibrizilor noi în Institutul de fitotehnie „Porumbeni”

Autor: Dr. Pintilie Pîrvan, dr., conf. cercet. Silvia Mistreţ, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”
Cultivarea porumbului pe suprafeţe extinse în Republica Moldova (circa 400 mii ha, anual) se datorează tradiţiei şi experienţei, condiţiilor climaterice favorabile, disponibilităţii hibrizilor cu adaptabilitate corespunzătoare condiţiilor de creştere,

Bazele teoretice şi analitice de fabricare şi păstrare a mustului de struguri sulfitat-acidifiat

Autor: Dr. Ion Prida, Antonina Ialovaia, Alla Krajevskaia, ÎTŞ „OenoConsulting” SRL, dr. hab. Rodica Sturza, Universitatea Tehnică din Moldova, acad. Boris Gaina Academia de Ştiințe a Moldovei
Mustul de struguri sulfitat este un semifabricat folosit pe larg în vinificaţie, în calitate de component de cupaj cu zahăr natural, atât direct, cât şi după desulfitare şi/ori concentrare.