Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Artă

Anton Pann– muzicianul între „cântecele de lume” şi cântarea de strană

Autor: Dr. hab. V. Ghilaș Dr. Violina Galaicu
Prezentul articol se apleacă asupra moştenirii muzicale a lui Anton Pann, gestul fiind motivat inclusiv de faptul că în 2016 se împlinesc 220 de ani de la naşterea sa (în cazul în care neraportăm la anul 1796).
Personalitate de excepţie multiplu înzestrată (compozitor, psalt, istoriograf, teoretician, traducător, dascăl de psaltichie, folclorist, literat, tipograf, slujitor al culturii ecleziastice şi laice deopotrivă), Anton Pann a lăsat o operă pe măsură, ale cărei componente se intercompletează şi se intercondiţionează.
Descarcă

Mihai Jomir și dialogul culorilor

Autor: Dr.hab. Tudor Stavilă
Cunoaştem câteva categorii de pictori care adoptă diferite opţiuni profesionale în creaţie.
Unii se conformează timpului şi regulilor de a fi „la modă”, realizând lucrări care corespund esteticii postmoderniste.
Descarcă

Monumental și decorativ în creația Eleonorei Romanescu

Autor: Dr. A. Spînu
Plastician care și-a consacrat întreaga viață creației, Eleonora Romanescu este un exemplu elocvent al sacrificiului personal în numele formării și afirmării în cultura națională a unui palmares de opere inedite, apte de a face parte din fondul de aur al capodoperelor de patrimoniu al țării.Descarcă

Mimesis şi decorativ în creaţia lui Ion Bolocan

Autor: Dr. Constantin Spînu
Operele plasticianului Ion Bolocan în mare parte reflectă opțiunile stilistice ale unei noi generații de sculptori care au debutat și s-au afirmat în arta plastică din Republica Moldova pe parcursul ultimei decade a secolului al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea.Descarcă

Ilie Bogdesco, un geniu al graficii de carte

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
În 2010, la Sankt Petersburg s-a stins din viaţă Ilie Bogdesco, personalitate notorie a graficii de carte de la noi, unicul artist plastic moldovean membru titular al Academiei de Arte din fosta URSS, caligraf genial şi autor al ilustraţiilor realizate pentru circa 100 de cărţi, devenite clasice şi cunoscute în arta europeană.Descarcă

Filmul arhetipal Pădurea spânzuraţilor – actualitatea mesajului ființial

Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală
Recitind romanul lui Liviu Rebreanu Pădurea spânzuraţilor şi revăzând (a câtă oară!) filmul omonim al lui Liviu Ciulei (1965), am constatat o dată în plus uimitoarea actualitate a mesajului amândurora, dar şi forţa de sintetizare artistică de un randament unic. Iată de ce, dacă m-ar întreba cineva ce operă cinematografică caracterizează exhaustiv structura psihică şi spirituală a neamului, aş indica, fără un dram de ezitare, filmul Pădurea spânzuraţilor.Descarcă

Petru Balan – un artist notoriu al decorului teatral

Autor: Dr. Constantin Spînu
Activând pe parcursul a mai mult de trei decenii ca scenograf, Petru Balan s-a afirmat în cultura contemporană din Republica Moldova drept un plastician de înaltă ţinută profesionistă.Descarcă

Arta cinematografică din Republica Moldova.* Un post scriptum din partea autorilor

Sacramentala întrebare „a fost ori nu a fost” o cinematografie naţională cu o pronunţată tentă originală, devenind tot mai actuală în ultimele decenii, nu a avut cum să nu devină o piatră de încercare şi pentru autorii acestui studiu, învinuiţi de crearea unei Atlantide cinematografice – rod al visărilor romantice.Descarcă

Pictura romantică a lui Vasile Naşcu

Autor: Dr. habilitat în studiul artelor Tudor Stavilă
În anii 1980, publicasem în săptămânalul Literatura şi Arta primul articol despre creaţia pictorului Vasile Naşcu. Odată cu trecerea timpului am simţit nevoia de a reveni la tema respectivă.Descarcă

Piese de feronerie artistică lucrate de meșteri autohtoni la hotarul secolelor XIX - XX

Autor: Dr., conf. cerc. Liliana Condraticova
Problema structurilor de feronerie din centrul istoric al orașului Chișinău a intrat recent în atenția cercetătorilor din domeniul artelor vizuale.Descarcă