Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Arhitectura Chişinăului în perioada postsovietică

Autor: Mariana Şlapac
După 1991, arhitectura Chişinăului s-a distanţat de construcția tipizată în masă caracteristică perioadei sovietice. În microraioanele oraşului au apărut noi dotări de servire socială și consum care au „restabilit” într-o măsură oarecare scara umană pierdută anterior.

Constituirea și dezvoltarea dansului scenic: tendințe și particularități

Autor: Snejana Apostol
Analiza cercetărilor consacrate constituirii şi dezvoltării dansului scenic arată că o parte dintre acestea au un caracter sincronic (studierea şi compararea evoluției artei dansului în diferite spații geografice), iar o parte – diacronic (studierea fenomenului coregrafic în cadrul diferitor epoci).

Compozitoarea Snejana Pîslari: treptele formării unei personalități creative

Autor: Dmitrii Cabacov
De pe la mijlocul anilor 1990, numele Snejanei Pîslari (n. 1972) s-a făcut tot mai auzit printre compozitorii și muzicologii din Republica Moldova, mai întâi ca studentă și doctorandă, discipolă a compozitorului Pavel Rivilis, apoi în calitate de profesoară la Colegiul Republican de Muzică „Ștefan Neaga” și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău specializată în predarea disciplinelor muzical-teoretice.

Trăsături inovatoare în sonata pentru vioară și pian de Boris Dubosarschi

Autor: Inessa Saulova
Sonata pentru vioară și pian de Boris Dubosarschi, una dintre cele mai semnificative lucrări ale autorului, a fost scrisă în 1989.

Cadențele în concertele pentru corn de Oleg Negruța: aspecte interpretative

Autor: Dorina Munteanu
Cadența reprezintă o secțiune specială, apărută în muzica europeană cultă în secolul al XVI-lea (muzica vocală) și al XVIII-lea (muzica instrumentală). În muzica instrumentală cadența a căpătat o importanță deosebită în cadrul genului de concert instrumental.

Andrei Negură și traducerea emoțiilor în imagini

Autor: Liliana Condraticova
Un succint CV al creatorului Andrei Negură punctează că el s-a născut la 16 august 1956 în satul Echimăuți, Rezina.

Cercetări privind biodeteriorarea lemnului din structura șarpantei de la Biserica „Sfinții Voievozi”, Ceplenița, Iași

Autor: Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire
Restaurarea monumentelor istorice este un domeniu interdisciplinar care presupune unirea eforturilor  mai multor specialişti (arhitecţi, ingineri constructori, istorici de artă, istorici, arheologi, geologi, biologi, chimişti, restauratori etc.) pentru realizarea proiectelor de restaurare şi pentru transpunerea lor în practică, respectând principiile şi normativele naţionale şi internaţionale în vigoare.

Duetul vocal în muzica de estradă și jazz: unele aspecte ale activității interpretative

Autor: Angelica Munteanu, Tatiana Berezovicova
Duetul vocal a căpătat o mare răspândire în muzica de estradă și jazz.

O narațiune istorică reprezentativă și edificatoare despre Chișinău

Autor: Aliona Grati
La sfârșitul anului 2021, la Editura „Prut Internațional” a apărut un amplu op despre istoria Chișinăului medieval.

Creația lui Lică Sainciuc, un experiment continuu

Autor: Tudor Stavilă
Creația lui Lică Sainciuc este expresia unui om care iubește viața în toată complexitatea și frumusețea ei: adulți și copii, natura și lumea necuvântătoarelor, poezie, filosofie, teatru, spații urbane, tot ce înseamnă spiritualitate, trecutul conectat la prezent și viitor.