Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Artă

Muzica şi lumea nouă a ştiinţelor

Autor: Dr. hab. prof. univ. Ion Gagim, academician-coordonator al Filialei AŞM
Introducere
Orice problemă, pentru a căpăta consistenţă şi obiectivitate, trebuie abordată în contextul unui anumit sistem de referinţă. Sistemul în cauză poate fi diferit în funcţie de domeniul pe care-l reprezintă (de exemplu, muzica în contextul filosofiei), de
gradul de generalitate sau de nivelul sistemului (de exemplu, muzica în contextul paradigmei moderne a culturii sau a educaţiei etc.).
Descarcă

Ceramica moldovenească, o artă de tradiţie

Autor: Irina Lavrente, cercetător ştiinţific

La prima vedere, ceramica este eternă, iar percepţia ei utilitară şi estetică rămâne neschimbată. Materialul argilos, valorificat de om încă de la răsăritul istoriei sale şi „redescoperit” pentru arta contemporană, rămâne interesant şi imprevizibil.

Descarcă

Pavel Şillingovski – basarabeanul din inima Rusiei

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
Printre pictorii basarabeni din perioada interbelică un nume de referinţă a fost cel al lui Pavel Şillingovski. Figură remarcabilă, a ilustrat prin creaţiile sale cele mai valoroase tradiţii ale artei europene, chiar şi în perioada când aceste tendinţe nu mai erau tolerate.
Descarcă

Simetria „ascunsă” a acatistului de la Arbore

Autor: Dr. hab. Constantin I. Ciobanu
La sfârşitul anilor ’20 ai secolului trecut Paul Henry a observat „bulversarea ordinii scenelor” în ilustrarea părţii a doua a ciclului Acatistului Buneivestiri de la biserica Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul din satul Arbore. Acest fenomen părea pe atunci cu totul unic, datorat unui „capriciu inexplicabil” al autorului frescelor.
Descarcă

Basarabeanca Elisabeth Ivanovsky – o mare doamnă a ilustraţiei de carte belgiană

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
După importanţă şi contribuţia sa în artele plastice basarabene, francezul Auguste Baillayre (1879-1961) este o personalitate ieşită din comun. Soarta i-a hărăzit să se întâlnească, la Sankt Petersburg, cu viitoarea sa soţie – Lidia, fiica nobilului Ioanichie Arionescu, pe care, îndrăgind-o, în 1917 a şi însoţit-o la Chişinău.
Descarcă

„Sculptorul fără casă”, în sfârşit, acasă

Autor: Dr.hab. Tudor Stavilă
„Sculptorul fără casă” (Sculptor without a home) – astfel şi-a întitulat articolul despre Moissey Kogan, publicat în „Jong Holland”, cunoscutul istoric de artă olandez Ype Koopmans1. Marele sculptor Moissey Kogan nici pe departe nu a fost primul basarabean, recunoscut drept sculptor german, olandez sau francez, reprezentant al unei alte culturi, decât cea de origine.Descarcă

Proporţiile în arhitectură ca instrument de investigare

Autor: Dr. Tamara Nesterov
Lumea este semănată în dezordine cu forme ordonate.
Paul ValéryDescarcă

Peisajele basarabene ale Eleonorei Romanescu

Autor: Doctorul în studiul artelor Eleonora Brigalda
Eleonora Romanescu, născută în satul Leuşeni, Orhei şi-a făcut studiile la Şcoala de arte plastice “I.E.Repin” din Chişinău în atelierele lui Rodion Gabricov şi Rostislav Ocuşco, profi tând de o benefi că înrâurire a acestora (1949–1953). După absolvire lucrează în calitate de profesoară de desen la Şcoala Pedagogică din Orhei (1953-1959).Descarcă

Teatrul şi credinţa

Autor: Ion Ungureanu, Doctor Honoris Causa al AŞM
Să ne întrebăm: ce înseamnă acest cuvânt – „teatru”, cu care ne-am obişnuit atât de mult, încât îl folosim la tot pasul, fără a mai pătrunde sensul lui profund? După dicţionar, „teatrul” este arta spectacolului scenic, reprezentare dramatică, literatură dramatică. În esenţa ei, sper să ne convingem, este poate cea mai miraculoasă artă, creată de geniul omenesc.
Descarcă

Din nou despre simboluri

Autor: Gheorghe Vrabie, artist plastic, colaborator ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM
Imnul, Drapelul, Stema, Sigiliul şi Moneda naţională sunt însemnele simbolice distinctive şi atributele indispensabile ale suveranităţii şi independenţei statale şi sunt ocrotite prin lege, aşa cum prevede Constituţia Republicii Moldova: Titlul I, art. 12, alineatele (1) şi (5).Descarcă