Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Creațiile cu participarea fagotului semnate de Vladimir Rotaru

Autor: Doctorand Vladimir Taran
Vladimir Rotaru (1931–2007), unul dintre cei mai valoroși compozitori din Republica Moldova, este prețuit pentru creația sa inconfundabilă ce cuprinde atât lucrări orchestrale, cât și cameral-instrumentale, care valorifică și pun în evidență melosul popular românesc.

Fenomenul Ion Drăgoi – exponențial pentru folclorul românesc din zona Bacăului

Autor: Doctorand Vitalie Grib
Folclorul din spațiul geografic al Moldovei istorice, păstrat și dezvoltat cu o deosebită dragoste și consecvență de-a lungul timpului, reprezintă un domeniu original și valoros al culturii spirituale românești, care se distinge printr-un șir de trăsături muzicale, coregrafice, etnografice etc.

Poezia românească din secolul al XX-lea și muzica

Autor: Doctorand Pavel Gamurari
Bogăția inepuizabilă a poeziei românești a constituit o sursă constantă de inspirație pentru compozitorii din spațiul românesc de pe ambele maluri ale Prutului.

Semnificația secerii în folclorul românesc în contextul Ciumei personificate: interferențe imagologice, etnologice și culturale

Autor: Dr. Valentin Arapu
În folclorul românesc Ciuma personificată apare ca o ființă malefică, pusă mai mereu să devoreze viețile oamenilor. Chipul ei hidos se perpetuează în imaginarul colectiv, iar frica de această molimă este amplificată de armele sale ucigașe: secera, coasă și sabia.

Timpurile și anotimpurile lui Sergiu Cuciuc

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
Câteva generaţii de artişti plastici din Moldova postbelică au constituit panorama artelor contemporane.

Bisericile Chișinăului din secolul al XIX-lea în arta plastică

Autor: Dr. Natalia Procop
Printre multiplele surse de inspirație, lăcașele de cult au constituit dintotdeauna obiecte deosebit de 
venerabile ale creației artistice. Or, arta și credința, de-a lungul timpului, au întruchipat simbioza valorilor etico-morale și estetice ale societății.

Costumul nupțial și sursele sale de cercetare

Autor: Drd. Marina Cercașin
În cursa vertiginoasă a societății contemporane, problema păstrării tradițiilor și obiceiurilor de familie devine tot mai importantă grație valorii netrecătoare și mesajului esențial pe care-l perpetuează acestea de-a lungul timpului.

Emil Racoviță – fragmente din epopeea Sudului

Autor: Dr., cercet. științ. gradul III Amalia Drăgulănescu
Continentul antarctic a suscitat dintotdeauna o atracție magnetică, poate chiar mai puternică decât Polul Nord, tocmai pentru că a fost străbătut în mai mică măsură. Pentru scriitorul și biologul Emil Racoviță a intervenit și acea chemare dominantă, vocația, pe care Alexandru Marinescu o definește drept acordul perfect între firea omului și munca pe care o îndeplinește.

Proprietăți morfologico-sintactice de orchestrare a imaginii în creația lui Dumitru Bolboceanu

Autor: Constantin Spînu
Creația plasticianului Dumitru Bolboceanu înscrie în palmaresul picturii de șevalet din Republica Moldova o filă originală grație particularităților distincte de orchestrare plastică a imaginii, stilului artistic inconfundabil și proprietăților semantice polivalente.

Particularitățile interpretării rolului santuzzei din opera Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni în contextul teatrului liric

Autor: Tatiana Busuioc
Asistăm în prezent la un proces intens de metamorfoze în domeniul operei, care se manifestă în sfera regizoral-scenică și interpretativă a multor montări pe scenele lumii. În acest context, studii importante au fost consacrate relației muzica de operă – acțiunea scenică în general [1].