Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Petru Balan – un artist notoriu al decorului teatral

Autor: Dr. Constantin Spînu
Activând pe parcursul a mai mult de trei decenii ca scenograf, Petru Balan s-a afirmat în cultura contemporană din Republica Moldova drept un plastician de înaltă ţinută profesionistă.

Arta cinematografică din Republica Moldova.* Un post scriptum din partea autorilor

Sacramentala întrebare „a fost ori nu a fost” o cinematografie naţională cu o pronunţată tentă originală, devenind tot mai actuală în ultimele decenii, nu a avut cum să nu devină o piatră de încercare şi pentru autorii acestui studiu, învinuiţi de crearea unei Atlantide cinematografice – rod al visărilor romantice.

Pictura romantică a lui Vasile Naşcu

Autor: Dr. habilitat în studiul artelor Tudor Stavilă
În anii 1980, publicasem în săptămânalul Literatura şi Arta primul articol despre creaţia pictorului Vasile Naşcu. Odată cu trecerea timpului am simţit nevoia de a reveni la tema respectivă.

Piese de feronerie artistică lucrate de meșteri autohtoni la hotarul secolelor XIX - XX

Autor: Dr., conf. cerc. Liliana Condraticova
Problema structurilor de feronerie din centrul istoric al orașului Chișinău a intrat recent în atenția cercetătorilor din domeniul artelor vizuale.

Artele plastice, medierea culturală și „alfabetizarea” publicului de artă: rezultatele unei cercetări colaborative

Autor: Dr., conf. univ. Maia Morel, Université de Montréal, Québec, Canada; Dr.Cezara Gheorghiță, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
1. Introducere. Arta azi sau sfârşitul unui discurs consensual
Mutațiile intervenite de curând în lumea artelor sunt din ce în ce mai dificil de sesizat şi de înțeles: numeroase semne de întrebare apar referitor la o bună parte dintre creațiile artistice care nu mai corespund artei în formula sa clasică (adică una clară, comprehensibilă şi recognoscibilă).

Tamara Ciobanu – primul mesager al cântecului popular în perioada postbelică

Autor: Dr. Vasile Chiseliţă, Institutul Patrimoniului Cultural
Comemorăm în acest an un centenar de la naşterea Tamarei Ciobanu (1914-1990), exponentă de vază a culturii din Republica Moldova, Artistă a Poporului, mesager al valorilor noastre spirituale pe toate meridianele lumii, talentat profesor universitar, preşedintă a Societăţii Muzical-Corale din RSSM, membră a Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova, organizator şi animator al vieţii culturale, promotoare şi îndrumătoare a tinerelor talente, decorată cu numeroase distincţii guvernamentale, prima interpretă profesionistă a cântecului popular în perioada

Un mare peisagist al timpurilor noastre

Autor: Dr. hab. Constantin Ciobanu, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române
Pentru mai multe generaţii de iubitori ai artei din Republica Moldova, Mihail Petric (07.03.1923 – 15.06.2005) va rămâne cel mai reprezentativ maestru al peisajului lirico-panoramic basarabean. Pânzele Dimineaţa în Moldova (1957) şi Drum în codri (1959) au devenit demult antologice.

Petru Jireghea, umanism şi „Explozii” în serii creatoare

Autor: Tudor Braga
Taxată drept excepţională în istoria învăţământului artistic, lucrarea de licenţă a protagonistului nostru, Meşteri populari (1967), ineluctabil a fost pusă sub incidenţa notificării că prezintă o elaborare inedită şi originală, şi, într-o perspectivă apropiată, se cuvine să fie achiziţionată de către Ministerul Culturii pentru colecţiile Muzeului Naţional de Artă al Moldovei.

Pictorii basarabeni şi şcoala de la Paris. Notiţe preliminare

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta şi creaţia artistică care a evoluat în afara graniţelor Basarabiei interbelice constituie un subiect important al culturii naţionale.

Ars poetica lui Dumitru Matcovschi

Autor: Dr. hab. Alexandru Burlacu, Institutul de Filologie al AŞM
Cu siguranţă, poezia lui Dumitru Matcovschi trebuie căutată în Casă părintească (1968), Descântece de alb şi negru (1969) şi Melodica (1971), ultima o rescriere a „descântecelor”. Mai ales aici, dar nu numai aici, esenţa poeziei sale e în pornirea donquijotească de restaurare a normalităţii într-o lume totalitară.