Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Lică Sainciuc – patruzeci de ani în grafica de carte pentru copii

Autor: Cercet. şt. V. Kravcenko
Lică Sainciuc este cunoscut publicului larg şi celui avizat ca artist plastic de succes, pictor de carte, designer, cercetătorul arhitecturii urbanistice, care a adus o contribuţie deosebită în dezvoltarea culturii în republică.

Positum, genealogie și ordine interioară

Autor: Dr. hab., prof. univ. D. Vicol
Plonjând mereu în necunoscut şi inefabil, respingând până la refuz valorile sapienţiale, cultura începutului de mileniu III pare simptomatică timpurilor pe care le trăim sau, mai bine zis, care ne trăiesc prin subjugare, ele, timpurile bicisnice, pe noi.

Direcții generale ale guvernanței muzeale

Autor: Dr., cercet. șt. III D.-C. Rogojanu
Trăim într-o societatea care se află mereu în schimbare, o lume care trebuie regândită în funcție de provocările globale, politice, economice, sociale și, de ce nu, culturale.

Convergențe sintactice și axiologice în creația lui Vladimir Palamarciuc

Autor: dr. C. Spînu
Plastician de înaltă cultură, Vladimir Palamarciuc timp de patru decenii își atinge aspirațiile conceptuale și estetice în opere originale realizate în acuarelă, pastel, pictură în ulei sau în acril.

Puterea terapeutică a cuvântului rostit

Autor: dr. Natalia Grădinaru
Cuvântul este verbalizarea a ceea ce trăim, ce avem în interiorul nostru, pentru că el exprimă stări, sentimente, emoții.

Fondul organologic românesc din epoca veche și cea medievală: atestări arheologice

Autor: dr. hab. V. Ghilaș
Referințele organologice în teritoriul dintre Carpați și Dunăre parvin din cele mai străvechi vremuri și apar odată cu instrumentele muzicale propriu-zise.

Leon Donici-Dobronravov și opera basarabeană (130 de ani de la nașterea scriitorului)

Autor: dr.hab. Aurelian Dănilă
În dezvoltarea Teatrului Liric, în 1919, s-a implicat scriitorul originar din Basarabia Leonid Dobronravov (Leon Donici-Dobronravov), venit de la Petrograd pentru a desfășura o vastă activitate în calitate de regizor, actor, cântăreț și pianist.

Opera lui Spiridon Vangheli în grafica de carte

Autor: Cercet. șt. V. Kravcenko
Laureat al Diplomei de Onoare Hans Christian Andersen (1974), Spiridon Vangheli este unicul scriitor basarabean nominalizat pentru întreaga sa operă la Medalia Hans Christian Andersen (1998), cel mai prestigios premiu internaţional în domeniul literaturii pentru copii, numit şi „Premiul Nobel cel mic” [57, p. 46].

Interpreți basarabeni la teatrele de operă din Cluj și București în perioada interbelică

Autor: Drd. T. Ichim
Perioada interbelică e semnificativă pentru Basarabia şi prin faptul că s-a încercat organizarea la Chişinău, a unei trupe de operă permanentă.

Valoarea netrecătoare a artei lui Mihail Grecu

Autor: Dr. Ludmila Toma
La o distanță de 100 de ani de la nașterea lui Mihail Grecu putem realiza mai complex și profund amploarea acestei personalități mult prea distincte și polivalente. Printre artiștii moldoveni importanți ai secolului al XX-lea, maestrul se remarca atât prin setea inepuizabilă de cunoaștere, talentul remarcabil, forța darului spiritual-filosofic, cât și prin poziția sa morală de luptător pentru libertatea dezvoltării artistice.