Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Concerto rustico pentru vioară și pian de Vladimir Rotaru: tratări semantice și interpretative ale tematismului

Autor: Radu Tălămbuță, Diana Bunea
Chiar de la apariția sa, în anul 1990, Concerto rustico de Vladimir Rotaru s-a bucurat de un mare succes, fiind inclus în repertoriul didactic și concertistic.

Violonistul Serghei Lunchevici și dimensiunile stilistice ale manierei sale interpretative

Autor: Zinaida Brînzilă-Coșleț
Orice interpretare muzicală, în special solo, se remarcă pe scara valorică prin felul specific în care conferă expresie artistică, sensibilizatoare elementului esențial al operei.

Rustic şi urban în creația lui Florentin Leancă

Autor: Dr. Natalia Procop
Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, secţia Artă Decorativă, Florentin Leancă face parte din generația artiștilor plastici formați în cadrul școlii naționale.

Trompeta de jazz: unele aspecte ale tehnicii de interpretare in big band

Autor: Lector Univ. Petru Hăruță
Trompeta se consideră unul dintre cele mai solicitate instrumente în muzica de jazz.

Improvizația de jazz ca fenomen al artei muzicale

Autor: Drd. Veaceslav Dașevschii
Improvizația este considerată piatra de temelie a artei jazzului, „sufletul” interpretării jazzistice.

Mijloace de expresivitate in miniatura corală codrule, codruţule de Petru Şerban

Autor: Drd. Mihai Mihalaş
În secolul al XX-lea, poezia marelui nostru poet național Mihai Eminescu a constituit o nesecată sursă de inspirație pentru compozitorii din România și din Republica Moldova.

Convergențe identitare în tapiseria și pictura Ecaterinei Ajder

Autor: Dr. Constantin Spînu
Creația Ecaterinei Ajder oglindește aspirațiile unei generații de plasticieni care a debutat în artele plastice și decorative în cea de-a doua jumătate a anilor '80 al secolului al XX-lea.

Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova

Autor: Dr., conf. univ. Varvara Buzilă
Elucidarea contribuțiilor la cercetarea cămășii cu altiță purtate de comunitățile de la est de Prut [1; 2; 3; 4], întreprinsă din perspectiva prevederilor documentare UNESCO, esențiale pentru a elabora dosarul de candidat al acestui element, a scos în primplan câteva tendințe ale cercetării anterioare.

Prelucrarea artistică a metalelor din RSS Moldovenească și Republica Moldova: nume uitate sau mai puțin știute

Autor: Dr. hab. în studiul artelor și culturologie, dr. hab. în istorie Liliana Condraticova
Evoluția artei metalelor în RSS Moldovenească, după 1991 – Republica Moldova –, reprezintă un subiect care a intrat deja de mai bine de un deceniu în arealul nostru de cercetare, fiind publicate un șir de studii referitoare la apariția și funcționarea primelor ateliere de prelucrare artistică a metalelor, documentarea argintarilor, giuvaiergiilor, fierarilor, alămarilor care au activat în spațiul vizat. Or, arta metalelor din perioada postbelică a avut antecedente temeinice.

Stilul componistic al lui Dmitri Șostakovici reflectat în Cvartetul de coarde nr. 2 de Boris Dubosarschi

Autor: Doctorand Alexandru Ureche
Cvartetul de coarde nr. 2 de Boris Dubosarschi a fost scris în 1978, la o diferență de șapte ani față de Cvartetul nr. 1, și a fost interpretat și imprimat de către Cvartetul Radioului Național.