Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Marile personalităţi în creaţia sculptorului Iurie Canaşin

Autor: Dr. Ana Marian
Sculptorul Iurie Canaşin, profesor universitar, este unul dintre plasticienii autohtoni reprezentativi care s-a dedicat portretului – sculptat în diferite materiale și desenat (grafică) –, manifestând predilecţie pentru marile personalităţi ale culturii naționale și europene.

Expedițiile etnografice și importanța lor în dezvoltarea artizanatului din RSS Moldovenească

Autor: Dr. hab. Liliana Condraticova, drd. Tatiana Bujorean, drd. Marina Cercașin, drd. Alina Tocarciuc
Prin varietatea și multitudinea sa, artizanatul, din care rezultă numeroase piese lucrate artistic de artizani, reprezintă, incontestabil, o valoare deosebită ca parte integrantă a patrimoniului cultural al țării [1, p. 49-51].

Feminitatea ca expresie plastică a veșniciei

Autor: Dr. hab. Tudor STAVILĂ
O operă de artă veritabilă presupune o corelare perfectă dintre imagine, mesaj şi maniera artistică a pictorului, originală şi inconfundabilă, creația Mariei Mardare-Fusu fiind cât se poate de elocventă în acest sens.

Interacțiunea și corelația dintre coregrafie și literatura artistică ca factor de dezvoltare a baletului contemporan

Autor: Drd. Angela BEȚIȘOR
Procesul de creație al unui maestru de balet este unul de căutare continuă. Identificarea și selectarea temelor arată măsura creativității și maturității acestuia, dovada orizonturilor sale de cunoaștere.

Emblemă identitară a culturii naționale: Călușul românesc

Autor: Dr. hab. Victor GHILAȘ
În cultura spirituală națională, ritualul Căluşului reprezintă un interesant şi pitoresc obicei, cu rădă-cini precreştine şi cu multiple semnificaţii simbolice. Mesajul complex al acestuia constă din mijloacele de expresie bazate pe limbajul mimic, gestual, muzical şi cinetic, cel din urmă element având o pondere substanţială.

Eudochia Robu: un cod artistic al trecutului pentru prezent și viitor

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
La graniţele dintre milenii şi-a făcut apariţia un nume nou și original pe simezele artelor plastice contemporane de la noi – Eudochia Robu, ale cărei pânze, odată expuse la Saloanele Moldovei, s-au făcut imediat remarcate de public și experții în materie.

Zenaida Pally – o voce de aur al teatrului liric romanesc

Autor: Dr. Traian Ichim
Zenaida Pally, cântăreaţă de operă, născută la 10 iunie 1919 la Soroca, a învățat concomitent la Academia de Arte Frumoase, secţia pictură, şi la Academia de Comerţ din Bucureşti.

Pictura lui Andrei Mudrea, un univers al luminii

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
Anul 2019 este pentru Andrei Mudrea de o semnificaţie aparte: la Editura ARC şi-a făcut apariţia un excelent album care reprezintă integral creaţia pictorului, iar pe 17 octombrie, la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi” a fost inaugurată expoziţia personală cu genericul Raze de lumină. (...)

Soprana Maria Cebotari în lumina şi umbra ecranului

Autor: Dr. Dumitru Olărescu
Pe data de 9 iunie 2019 s-au împlinit 70 de ani de la plecarea în eternitate a celebrei soprane Maria Cebotari, primadona Operei din Dresda, Berlin şi Viena. (...)

Artele decorative în perioada postbelică: puncte de referinţă

Autor: Doctor în studiul artelor Constantin Spînu
Artele decorative, ca domeniu de creaţie, ocupă un loc merituos în cultura Republicii Moldova, acestea asimilând aspiraţiile estetice şi utilitare seculare ale generaţiilor de creatori, inclusiv ale meşterilor populari adesea rămaşi anonimi, iar în timpurile mai apropiate şi ale artiştilor profesionişti.