Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Pictorii basarabeni şi şcoala de la Paris. Notiţe preliminare

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta şi creaţia artistică care a evoluat în afara graniţelor Basarabiei interbelice constituie un subiect important al culturii naţionale.

Ars poetica lui Dumitru Matcovschi

Autor: Dr. hab. Alexandru Burlacu, Institutul de Filologie al AŞM
Cu siguranţă, poezia lui Dumitru Matcovschi trebuie căutată în Casă părintească (1968), Descântece de alb şi negru (1969) şi Melodica (1971), ultima o rescriere a „descântecelor”. Mai ales aici, dar nu numai aici, esenţa poeziei sale e în pornirea donquijotească de restaurare a normalităţii într-o lume totalitară.

Reflecţii explicative cu privire la originea doinei ca stil melodic şi specie melopeică

Autor: Dr. hab. Victor Ghilaş, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Restabilirea în timp a primelor acte de creaţie umană, în speţă a celor muzicale, este o sarcină pe cât de riscantă, pe atât de anevoioasă, întrucât nu există date concludente despre începuturile formelor primitive ale muzicii.