Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Direcții generale ale guvernanței muzeale

Autor: Dr., cercet. șt. III D.-C. Rogojanu
Trăim într-o societatea care se află mereu în schimbare, o lume care trebuie regândită în funcție de provocările globale, politice, economice, sociale și, de ce nu, culturale.

Convergențe sintactice și axiologice în creația lui Vladimir Palamarciuc

Autor: dr. C. Spînu
Plastician de înaltă cultură, Vladimir Palamarciuc timp de patru decenii își atinge aspirațiile conceptuale și estetice în opere originale realizate în acuarelă, pastel, pictură în ulei sau în acril.

Puterea terapeutică a cuvântului rostit

Autor: dr. Natalia Grădinaru
Cuvântul este verbalizarea a ceea ce trăim, ce avem în interiorul nostru, pentru că el exprimă stări, sentimente, emoții.

Fondul organologic românesc din epoca veche și cea medievală: atestări arheologice

Autor: dr. hab. V. Ghilaș
Referințele organologice în teritoriul dintre Carpați și Dunăre parvin din cele mai străvechi vremuri și apar odată cu instrumentele muzicale propriu-zise.

Leon Donici-Dobronravov și opera basarabeană (130 de ani de la nașterea scriitorului)

Autor: dr.hab. Aurelian Dănilă
În dezvoltarea Teatrului Liric, în 1919, s-a implicat scriitorul originar din Basarabia Leonid Dobronravov (Leon Donici-Dobronravov), venit de la Petrograd pentru a desfășura o vastă activitate în calitate de regizor, actor, cântăreț și pianist.

Opera lui Spiridon Vangheli în grafica de carte

Autor: Cercet. șt. V. Kravcenko
Laureat al Diplomei de Onoare Hans Christian Andersen (1974), Spiridon Vangheli este unicul scriitor basarabean nominalizat pentru întreaga sa operă la Medalia Hans Christian Andersen (1998), cel mai prestigios premiu internaţional în domeniul literaturii pentru copii, numit şi „Premiul Nobel cel mic” [57, p. 46].

Interpreți basarabeni la teatrele de operă din Cluj și București în perioada interbelică

Autor: Drd. T. Ichim
Perioada interbelică e semnificativă pentru Basarabia şi prin faptul că s-a încercat organizarea la Chişinău, a unei trupe de operă permanentă.

Valoarea netrecătoare a artei lui Mihail Grecu

Autor: Dr. Ludmila Toma
La o distanță de 100 de ani de la nașterea lui Mihail Grecu putem realiza mai complex și profund amploarea acestei personalități mult prea distincte și polivalente. Printre artiștii moldoveni importanți ai secolului al XX-lea, maestrul se remarca atât prin setea inepuizabilă de cunoaștere, talentul remarcabil, forța darului spiritual-filosofic, cât și prin poziția sa morală de luptător pentru libertatea dezvoltării artistice.

Artistul Emil Loteanu: un cunoscut necunoscut

Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală
La memorarea celor 80 de ani de la naşterea efervescentului temperament artistic care a fost Emil Loteanu în ambele sfere de o rezonanţă majoră – literatura şi arta cinematografică, constatăm cu stupoare condiţia dezolantă a cineastului şi poetului în paroxismul oximoronic al unui cunoscut necunoscut.

Costumul – protagonist al evoluției artei tradiționale în Moldova

Autor: Dr. hab. Zinovia Șofranschi
În societate în general și în mediul științific în special este pe larg răspândită opinia privind declinul continuu al creației populare. Potrivit acesteia, după câteva secole de dezvoltare plenară, arta tradițională își limitează treptat arealul în societate pe parcursul secolului al XX-lea, ca să ajungă în secolul XXI-lea la rolul de cenușăreasă a societății de consum dominată de producția industrială de masă.