Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Artele vizuale şi zona de cercetare ştiinţifică

Autor: Membru corespondent al AŞM, Mariana Şlapac
Creaţia artistică a stat la baza fondării mai multor Academii de Ştiinţe şi Arte din Europa. Urbanistica, „cartea de vizită” a epocii, depăşeşte cadrul temporal al acesteia, fiind un mediator între trecut, prezent şi viitor.

Eudochia Zavtur: sensibilizarea materiei

Autor: Istoric, critic de artă, Eugenia Florescu, Bucureşti
Născută în prima zi de primăvară, la 1 martie, Eudochia Zavtur pare să fie marcată plenar în creaţia sa de esenţe înnoitoare.
Va manifesta încă din copilărie o precoce atracţie pentru pictură, ceea ce îi va determina profesia, aceea de artist plastic. Urmează cursurile Colegiului de Arte Plastice „Ilia Repin” din Chişinău în perioada anilor 1969-1972, ca în anul 1973 s-o localizăm studentă a Academiei de Arte Plastice din Kiev, a cărei cursuri le absolveşte în anul 1979.

Muzica şi ştiinţa

Autor: Academician Gheorghe Mustea
De regulă, se face o distincţie, adesea accentuată, între aceste două manifestări ale spiritului uman: ştiinţa şi arta. În cazul de faţă – cercetarea ştiinţifică şi arta muzicii. Dar, probabil, ne dăm seama cu toţii (dacă pătrundem, desigur, cu adevărat în esenţa lucrurilor) că această delimitare poartă, în fond, un caracter convenţional şi relativ. Dacă e să mergem până la capăt,
vedem că ştiinţa şi muzica îşi dau mâna, până la urmă, ele fac corp comun.

Iurie Matei: gravitaţie între lumea visului şi realitatea obiectivă

Autor: Dr. hab. Constantin I. Ciobanu
Pictorul, scenograful, desenatorul şi – într-un sens mai larg – omul de cultură Iurie Matei aparţine generaţiei de artişti plastici basarabeni formaţi la finele anilor optzeci – începutul anilor nouăzeci. El a ales o cale de afirmare în artă prin mijloacele oferite de cercetarea aprofundată a particularităţilor figurative ale realităţii.

Dialogul între tradiţie şi modern în creaţia Mariei Saca-Răcilă

Autor: Dr. Ana Simac
Promotoare a tapiseriei profesioniste în Republica Moldova, Maria Saca-Răcilă reprezintă o personalitate artistică remarcabilă, care a valorificat tradiţiile textile populare printr-un limbaj plastic de o stilistică nouă, secundată de semantica artei textile moderne.

Icoana basarabeană în secolul al XIX-lea

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
Sunt bine cunoscute timpurile când bisericile şi mănăstirile din fosta RSS Moldovenească erau închise, iar patrimoniul lor confiscat sau distrus, incintele fiind transformate în depozite de cereale, săli sportive sau spitale specializate. Pe atunci nici nu putea fi vorba să publici ceva cu referinţă la arta medievală – despre arhitectură sau icoane. Motivul era simplu – cenzura. În acea vreme nicio publicaţie nu ar fi acceptat în paginile sale asemenea articole.

Nina Arbore, doamnă a artelor frumoase româneşti

Autor: Tudor Braga
În 1916 Nina Arbore, împreună cu artistele Cecilia Cuţescu şi Olga Greceanu, fondează la Bucureşti asociaţia „Femeile pictore şi sculptore”, sprijinită de reginele Elisabeta şi Maria. Creatoarele afiliate ei vor fi cunoscute sub numele de „Generaţia 1916”.
Toate au fost supranumite ulterior şi „doamne ale picturii româneşti”.

Muzica şi lumea nouă a ştiinţelor

Autor: Dr. hab. prof. univ. Ion Gagim, academician-coordonator al Filialei AŞM
Introducere
Orice problemă, pentru a căpăta consistenţă şi obiectivitate, trebuie abordată în contextul unui anumit sistem de referinţă. Sistemul în cauză poate fi diferit în funcţie de domeniul pe care-l reprezintă (de exemplu, muzica în contextul filosofiei), de
gradul de generalitate sau de nivelul sistemului (de exemplu, muzica în contextul paradigmei moderne a culturii sau a educaţiei etc.).

Ceramica moldovenească, o artă de tradiţie

Autor: Irina Lavrente, cercetător ştiinţific

La prima vedere, ceramica este eternă, iar percepţia ei utilitară şi estetică rămâne neschimbată. Materialul argilos, valorificat de om încă de la răsăritul istoriei sale şi „redescoperit” pentru arta contemporană, rămâne interesant şi imprevizibil.

Pavel Şillingovski – basarabeanul din inima Rusiei

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
Printre pictorii basarabeni din perioada interbelică un nume de referinţă a fost cel al lui Pavel Şillingovski. Figură remarcabilă, a ilustrat prin creaţiile sale cele mai valoroase tradiţii ale artei europene, chiar şi în perioada când aceste tendinţe nu mai erau tolerate.