Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Reflecţii explicative cu privire la originea doinei ca stil melodic şi specie melopeică

Autor: Dr. hab. Victor Ghilaş, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Restabilirea în timp a primelor acte de creaţie umană, în speţă a celor muzicale, este o sarcină pe cât de riscantă, pe atât de anevoioasă, întrucât nu există date concludente despre începuturile formelor primitive ale muzicii.