Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Din nou despre simboluri

Autor: Gheorghe Vrabie, artist plastic, colaborator ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM
Imnul, Drapelul, Stema, Sigiliul şi Moneda naţională sunt însemnele simbolice distinctive şi atributele indispensabile ale suveranităţii şi independenţei statale şi sunt ocrotite prin lege, aşa cum prevede Constituţia Republicii Moldova: Titlul I, art. 12, alineatele (1) şi (5).

Andrei Sârbu şi labirintul postmodernismului

Autor: Dr.Gheorghe Mardare
Un “Catehism“ al postmodernismului privind artele vizuale încă nu există şi aspectele acestuia ca fenomen artistic încă nu constituie un obiect al istoriei artelor plastice. Chiar în studiul „Istoria picturii secolului XX” care aparţine unuia dintre specialiştii de prestigiu al artei contemporane Horst Richter, mai stă indicat (ed. 1993) că definiţia „postmodernismului” ca un curent al picturii şi artelor plastice nu este încă clarificată.

Балет – кантата во славу Михая Эминеску

Autor: С. Пожар
Среди обширной молдавской эминесчианы, включающей около 300 самых разнообразных произведений более 60 авторов, имя Евгения Доги стоит особняком.

Coloana de rezistenţă a spiritualităţii autohtone şi universale

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Preşedinte al A.Ş.M.
Dotat cu un gust artistic rafi nat, cu un simţ înnăscut al armoniei, o cunoaştere perfectă a gândirii muzicale, posesor al unei culturi şi inteligenţe rarisime, academicianul, compozitorul Eugen Doga de-a lungul anilor a reuşit să creeze un şir de opere de valoare, care s-au impus nu numai în plan naţional, ci şi în Universalitate, ducând faima Moldovei şi valorile ei autentice pe toate meridianele lumii.