Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Mihai Ţăruş: esenţa transparenţelor

Autor: Tudor Braga
Artist plastic din a treia generaţie de creatori din perioada postbelică a sec. XX, netributar presiunilor ideologice ale Războiului Rece, care s-a integrat în procesul artistic mondial prin activitatea şi opera ce a configurat-o. Se realizează în pictura de şevalet, sculptură, grafică, obiect şi asamblaj. Este participant permanent la expoziţii de artă desfăşurate în Republica Moldova, Federaţia Rusă, precum şi la manifestări internaţionale.

Nicolae Esinencu cineastul: revelaţiile romanticului postmodernist

Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală
Nu s-a conştientizat la timpul cuvenit, dar nici nu a fost niciodată semnalat impactul primordial al mesajelor operelor esinesciene, precum şi al inovaţiilor sale genuistice şi stilistice asupra ultimei perioade a existenţei filmului moldovenesc.

Contribuţia lui K. Stanislavsky la formarea personalităţii creatoare a lui Veaceslav Axionov

Autor: Drd. Nadejda Аxionova, Dr. Angelina Roşca
Veaceslav Nicolaevici Axionov1 (1900-1992) a fost unul dintre reprezentanţii culturii artistice din prima jumătate a sec. XX, a cărui creaţie a jucat un rol considerabil în evoluţia artei teatrale din Republica Moldova şi din celelalte republici ale fostei URSS.

Artele vizuale şi zona de cercetare ştiinţifică

Autor: Membru corespondent al AŞM, Mariana Şlapac
Creaţia artistică a stat la baza fondării mai multor Academii de Ştiinţe şi Arte din Europa. Urbanistica, „cartea de vizită” a epocii, depăşeşte cadrul temporal al acesteia, fiind un mediator între trecut, prezent şi viitor.

Eudochia Zavtur: sensibilizarea materiei

Autor: Istoric, critic de artă, Eugenia Florescu, Bucureşti
Născută în prima zi de primăvară, la 1 martie, Eudochia Zavtur pare să fie marcată plenar în creaţia sa de esenţe înnoitoare.
Va manifesta încă din copilărie o precoce atracţie pentru pictură, ceea ce îi va determina profesia, aceea de artist plastic. Urmează cursurile Colegiului de Arte Plastice „Ilia Repin” din Chişinău în perioada anilor 1969-1972, ca în anul 1973 s-o localizăm studentă a Academiei de Arte Plastice din Kiev, a cărei cursuri le absolveşte în anul 1979.

Muzica şi ştiinţa

Autor: Academician Gheorghe Mustea
De regulă, se face o distincţie, adesea accentuată, între aceste două manifestări ale spiritului uman: ştiinţa şi arta. În cazul de faţă – cercetarea ştiinţifică şi arta muzicii. Dar, probabil, ne dăm seama cu toţii (dacă pătrundem, desigur, cu adevărat în esenţa lucrurilor) că această delimitare poartă, în fond, un caracter convenţional şi relativ. Dacă e să mergem până la capăt,
vedem că ştiinţa şi muzica îşi dau mâna, până la urmă, ele fac corp comun.

Iurie Matei: gravitaţie între lumea visului şi realitatea obiectivă

Autor: Dr. hab. Constantin I. Ciobanu
Pictorul, scenograful, desenatorul şi – într-un sens mai larg – omul de cultură Iurie Matei aparţine generaţiei de artişti plastici basarabeni formaţi la finele anilor optzeci – începutul anilor nouăzeci. El a ales o cale de afirmare în artă prin mijloacele oferite de cercetarea aprofundată a particularităţilor figurative ale realităţii.

Dialogul între tradiţie şi modern în creaţia Mariei Saca-Răcilă

Autor: Dr. Ana Simac
Promotoare a tapiseriei profesioniste în Republica Moldova, Maria Saca-Răcilă reprezintă o personalitate artistică remarcabilă, care a valorificat tradiţiile textile populare printr-un limbaj plastic de o stilistică nouă, secundată de semantica artei textile moderne.

Icoana basarabeană în secolul al XIX-lea

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
Sunt bine cunoscute timpurile când bisericile şi mănăstirile din fosta RSS Moldovenească erau închise, iar patrimoniul lor confiscat sau distrus, incintele fiind transformate în depozite de cereale, săli sportive sau spitale specializate. Pe atunci nici nu putea fi vorba să publici ceva cu referinţă la arta medievală – despre arhitectură sau icoane. Motivul era simplu – cenzura. În acea vreme nicio publicaţie nu ar fi acceptat în paginile sale asemenea articole.

Nina Arbore, doamnă a artelor frumoase româneşti

Autor: Tudor Braga
În 1916 Nina Arbore, împreună cu artistele Cecilia Cuţescu şi Olga Greceanu, fondează la Bucureşti asociaţia „Femeile pictore şi sculptore”, sprijinită de reginele Elisabeta şi Maria. Creatoarele afiliate ei vor fi cunoscute sub numele de „Generaţia 1916”.
Toate au fost supranumite ulterior şi „doamne ale picturii româneşti”.