Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Studiul artelor şi culturologie

Simetria „ascunsă” a acatistului de la Arbore

Autor: Dr. hab. Constantin I. Ciobanu
La sfârşitul anilor ’20 ai secolului trecut Paul Henry a observat „bulversarea ordinii scenelor” în ilustrarea părţii a doua a ciclului Acatistului Buneivestiri de la biserica Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul din satul Arbore. Acest fenomen părea pe atunci cu totul unic, datorat unui „capriciu inexplicabil” al autorului frescelor.

Basarabeanca Elisabeth Ivanovsky – o mare doamnă a ilustraţiei de carte belgiană

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă
După importanţă şi contribuţia sa în artele plastice basarabene, francezul Auguste Baillayre (1879-1961) este o personalitate ieşită din comun. Soarta i-a hărăzit să se întâlnească, la Sankt Petersburg, cu viitoarea sa soţie – Lidia, fiica nobilului Ioanichie Arionescu, pe care, îndrăgind-o, în 1917 a şi însoţit-o la Chişinău.

„Sculptorul fără casă”, în sfârşit, acasă

Autor: Dr.hab. Tudor Stavilă
„Sculptorul fără casă” (Sculptor without a home) – astfel şi-a întitulat articolul despre Moissey Kogan, publicat în „Jong Holland”, cunoscutul istoric de artă olandez Ype Koopmans1. Marele sculptor Moissey Kogan nici pe departe nu a fost primul basarabean, recunoscut drept sculptor german, olandez sau francez, reprezentant al unei alte culturi, decât cea de origine.

Proporţiile în arhitectură ca instrument de investigare

Autor: Dr. Tamara Nesterov
Lumea este semănată în dezordine cu forme ordonate.
Paul Valéry

Peisajele basarabene ale Eleonorei Romanescu

Autor: Doctorul în studiul artelor Eleonora Brigalda
Eleonora Romanescu, născută în satul Leuşeni, Orhei şi-a făcut studiile la Şcoala de arte plastice “I.E.Repin” din Chişinău în atelierele lui Rodion Gabricov şi Rostislav Ocuşco, profi tând de o benefi că înrâurire a acestora (1949–1953). După absolvire lucrează în calitate de profesoară de desen la Şcoala Pedagogică din Orhei (1953-1959).

Teatrul şi credinţa

Autor: Ion Ungureanu, Doctor Honoris Causa al AŞM
Să ne întrebăm: ce înseamnă acest cuvânt – „teatru”, cu care ne-am obişnuit atât de mult, încât îl folosim la tot pasul, fără a mai pătrunde sensul lui profund? După dicţionar, „teatrul” este arta spectacolului scenic, reprezentare dramatică, literatură dramatică. În esenţa ei, sper să ne convingem, este poate cea mai miraculoasă artă, creată de geniul omenesc.

Din nou despre simboluri

Autor: Gheorghe Vrabie, artist plastic, colaborator ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM
Imnul, Drapelul, Stema, Sigiliul şi Moneda naţională sunt însemnele simbolice distinctive şi atributele indispensabile ale suveranităţii şi independenţei statale şi sunt ocrotite prin lege, aşa cum prevede Constituţia Republicii Moldova: Titlul I, art. 12, alineatele (1) şi (5).

Andrei Sârbu şi labirintul postmodernismului

Autor: Dr.Gheorghe Mardare
Un “Catehism“ al postmodernismului privind artele vizuale încă nu există şi aspectele acestuia ca fenomen artistic încă nu constituie un obiect al istoriei artelor plastice. Chiar în studiul „Istoria picturii secolului XX” care aparţine unuia dintre specialiştii de prestigiu al artei contemporane Horst Richter, mai stă indicat (ed. 1993) că definiţia „postmodernismului” ca un curent al picturii şi artelor plastice nu este încă clarificată.

Балет – кантата во славу Михая Эминеску

Autor: С. Пожар
Среди обширной молдавской эминесчианы, включающей около 300 самых разнообразных произведений более 60 авторов, имя Евгения Доги стоит особняком.

Coloana de rezistenţă a spiritualităţii autohtone şi universale

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Preşedinte al A.Ş.M.
Dotat cu un gust artistic rafi nat, cu un simţ înnăscut al armoniei, o cunoaştere perfectă a gândirii muzicale, posesor al unei culturi şi inteligenţe rarisime, academicianul, compozitorul Eugen Doga de-a lungul anilor a reuşit să creeze un şir de opere de valoare, care s-au impus nu numai în plan naţional, ci şi în Universalitate, ducând faima Moldovei şi valorile ei autentice pe toate meridianele lumii.