Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Știința și cultura pe calea integrării europene. Cronica evenimentelor (aprilie–iunie 2023)

Autor: Liliana Condraticova
Vechiul dicton al lui Aristotel „Ştiinţa şi arta evoluează datorită experienţei” își actualizează mereu semnificația, fiind valabil și astăzi pentru orice segment al cunoașterii și al mediatizării acesteia.

Școala de vară „Calea către descoperiri științifice”

Autor: Tudor Braniște
Promovarea activităților de cercetare științifică în rândurile elevilor și studenților este indispensabilă în era tehnologiilor avansate.

Academia Română și Academia de Științe a Moldovei: noi perspective de colaborare

Autor: Ion Tighineanu
În schimbul de mesaje pe care l-am avut la începutul anului 2023 cu academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, ambii am accentuat necesitatea fortificării punților de colaborare între cele mai înalte foruri de activitate științifică și culturală din România și Republica Moldova – Academia Română și Academia de Științe a Moldovei.

Consiliul Științific Internațional – o voce globală a științei

Autor: Ion Tighineanu
Consiliul Științific Internațional (ISC – International Science Council) reunește peste 230 de organizații din domeniul științelor naturii și științelor sociale și umaniste, inclusiv uniuni și asociații internaționale, precum și organizații științifice naționale și regionale, cum ar fi academii și consilii de cercetare.

Academia de Științe a Moldovei și-a desemnat laureații premiului, Ediția anului 2022

În faţa numeroaselor provocări – războaie, pandemia, încălzirea globală –, dezideratele principale sunt pacea, sănătatea şi dezvoltarea durabilă a societății, deziderate pe care dintotdeauna le-au împărtășit oamenii de știință.

Mesajul prezidiului AȘM cu prilejul Anului nou 2023: Integrarea Europeană, un autentic proiect de țară pentru Republica Moldova

Autor: Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei
În decursul a peste 30 de ani de independență, vectorul de dezvoltare a Republicii Moldova a oscilat în funcție de partidele politice care s-au perindat la cârma statului, adesea diferite forțe politice încercând să miște țara în direcții diametral opuse.

În „Noaptea Cercetătorilor Europeni” știința a devenit pe înțelesul tuturor

Autor: Liliana Condraticova
Pe 30 septembrie 2022, sub egida Universității Tehnice a Moldovei (UTM) (coordonator al proiectului), Academiei de Științe a  Moldovei (AȘM), Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) și Asociației Obștești „InfoGroup” a fost organizată „Noaptea Cercetătorilor Europeni”.

Pacea, o condiție esențială pentru dăinuirea patrimoniului cultural

Autor: Liliana Condraticova
Cea de-a VI-ea ediție a Conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” (Cultural heritage of yesterday – contribution to the development of a sustainable society of tomorrow), și-a ținut tradițional lucrările în contextul Zilelor europene ale patrimoniului cultural pe data de 27–28 septembrie 2022.

Științele fundamentale în contextul provocărilor secolului al XXI-lea

Autor: Ion Tighineanu
La 2 decembrie 2021, Sesiunea a 76-a a Asambleei Generale a Națiunilor Unite a declarat anul 2022 drept An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă.

Două specificități istorice românești: latinitatea și statalitatea

Autor: Răzvan Theodorescu
Fiind prezent pentru întâia oară în fața colegilor din Republica Moldova, le aduc expresia gratitudinii mele profunde pentru alegerea mea ca membru de onoare al distinsului for academic din Chișinău, afirmându-mi dorința de a colabora mai departe în cadrul
acestuia pentru mai buna cunoaștere a civilizației românești de pe ambele maluri ale Prutului.