Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Decanul de vârstă al lexicologiei

Autor: Cerc. şt. Tamara Pahome, cerc. şt. Lidia Vrabie, Institutul de Filologie, AŞM
În miezul acestei toamne, decanul de vârstă al lexicologiei din Moldova, Anton Borş, împlineşte o frumoasă şi onorabilă vârstă de 80 de ani.
Descarcă

Cercetătorul din faţa icoanelor

Autor: Dr. hab. Constantin Ciobanu
În viaţa marii majorităţi a istoricilor de artă există predilecţii ştiinţifi ce care prind contur la o anumită vârstă şi care durează, ulterior, pe parcursul întregii vieţi.
Descarcă

Chimist notoriu, promotor al scientometriei

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Tighineanu, Acad. Mircea Bologa
Chimist, domeniul ştiinţific: electrochimia şi metodele electrochimice de prelucrare a materialelor. Doctor habilitat în ştiinţe chimice (1988), profesor universitar (1990). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2007).
Descarcă

Diriguitorul foneticii experimentale

Autor: Dr.hab. în filologie, prof. univ. Vasile Pavel
În persoana Dlui doctor habilitat George Gogin omagiem un reprezentant de frunte al filologiei româneşti, care pe parcursul a mai bine de cinci decenii a obţinut rezultate importante în domeniul ştiinţific în care a trudit.
Descarcă

Doamna calculelor performante

Autor: M. cor. Constantin Gaindric, Acad. Ion Tighineanu
Directorul Institutului de Matematică şi Informatica al AŞM, dr.hab. Svetlana Cojocaru s-a născut la 26 iulie 1952, în satul Butuceni, raionul Râbniţa.
Descarcă

Cel mai energic cercetător al energeticii

Autor: Acad. Ion Tighineanu
Avem fericita ocazie de a sărbători 75 de ani de viaţă şi de fructuoasă activitate ştiinţifică a academicianului Vitalie Postolati, şef de Laborator al Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Descarcă

Aport inestimabil în ştiinţa despre plante

Autor: Acad. Teodor Furdui, Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Eugenia Cotenco
La cea de-a 80-ea aniversare a sa, academicianul Gheorghe Şişcanu consemnează 54 ani de activitate ştiinţifico-organizatorică, didactică şi obştească. Capacităţi congenitale deosebite, o pregătire profesională profundă, tenacitate şi spirit de sacrificiu sunt doar câteva calităţi ce-l caracterizează plenar.
Descarcă

Asiguratorul principal. Membrul corespondent al AŞM Sergiu Certan la 60 de ani

Autor: M. cor. Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM, academician-coordonator al Secţiei de ştiinţe exacte şi economice
Avem fericita ocazie de a sărbători 60 de ani de viaţă şi de fructuoasă activitate ştiinţifică a membrului corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Sergiu Certan, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, cavaler al Ordinului
„Gloria Muncii”, manager principal al Companiei de Asigurări „Sigur-Asigur” SRL
Descarcă

Centenarul calităţii. Dr. hab. Igor Krupenikov la 100 de ani

Autor: Academician Teodor Furdui, academician Andrei Ursu, academician Serafim Andrieş
La 10 aprilie 2012 s-au împlinit 100 de ani de la naştere şi 77 de ani de activitate ştiinţifi că, managerială şi didactică a distinsului cercetător Igor Krupenikov.
Descarcă

Maestrul nepereche al artei fotografice contemporane

Autor: Tudor Braga
Deja în 1927, când Societatea Belle-Arte din Basarabia a organizat prima expoziţie internaţională la Chişinău şi, de altfel, prima în Regatul României, se părea că arta fotografică capătă recunoaşterea şi statut de gen de creativitate plastică instituţionalizat în viaţa culturală alături de pictură, sculptură ş.a.
Descarcă