Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă la 70 de ani

Autor: Academician Gheorghe Duca, Academician Teodor Furdui, Dr. Valentina Ciochină
A fi unul dintre fondatorii celebrei dinastii de medici Ţîbîrnă, preţuită şi iubită de popor, este o mare onoare, dar şi o responsabilitate aparte. Notoriul asvant-chirurg, academicianul Gheorghe Ţîbîrnă, doctor habilitat, profesor universitar, „Om
Emerit”, Cavaler al „Ordinului Republicii”, laureat al Premiului de Stat, îşi poartă crucea cu demnitate.

Academicianul Ion Ababii la 70 de ani

Autor: Academician Gheorghe Duca, Academician Teodor Furdui, Dr., conf. cercet. Valentina Ciochină
În istoria medicinii naţionale, un loc deosebit îl ocupă activitatea ştiinţifică, organizatorică, pedagogică şi practică a academicianului Ion Ababii.

Dr. Grigore Botezatu la 85 de ani

Autor: Dr. Tatiana Butnaru
Numele folcloristului şi savantului Grigore Botezatu se asociază cu munca de valorificare a tezaurului estetic popular, este expresia unor îndelungi eforturi creatoare, a dăruirii totale în depistarea şi promovarea valorilor autentice ale spiritualităţii autohtone.

Academicianul Gheorghe Mişcoi la 70 de ani

Autor: Prof. Dmitrii Lozovanu, Dr. conf. Grigore Secrieru
Numele savantului Gheorghe Mişcoi, fondator al direcţiei de cercetare Teoria probabilităţilor şi Aplicaţiile ei, în Republica Moldova, este bine cunoscut atât comunităţii ştiinţifice autohtone, cât şi celei internaţionale.

Prof. univ., dr. hab. Maria Palistrant la 80 de ani

Autor: Academician Vsevolod Moscalenco, Dr. Ion Cojocaru
La 1 ianuarie 2014, profesorul Maria Palistrant, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, consultant ştiinţific în Laboratorul de Fizică Teoretică al IFA al AŞM – savant în sensul superior al cuvântului – a trecut hotarul a 80 de ani
de la naştere.

Dr. hab. Boris Chistruga la 60 de ani

Autor: Academician Grigore Belostecinic, rector al ASEM
Profesorul universitar Boris Chistruga, doctor habilitat în economie, s-a remarcat pe parcursul mai multor decenii printr-o bogată şi prestigioasă activitate didactică şi de cercetare ştiinţifi că în domeniile managementului, relaţiilor economice internaţionale, competitivităţii economice, problematicii tranziţiei la economia de piaţă în general şi a Republicii Moldova în particular, integrării postindustriale.

Dr. Constantin Manolache la 60 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Doctorul în ştiinţe politice Constantin Manolache, conferenţiar universitar, director al Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, s-a născut la 1 noiembrie 1953 în satul Hiliuţi, raionul Râşcani. În anul 1977 a absolvit Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova.

Acad. Vasile Micu la 75 de ani

Autor: Academician Gheorghe Duca, Academician Simion Toma, Membru corespondent Andrei Palii
75 de ani din ziua naşterii coincid cu peste 50 ani de activitate prodigioasă ştiinţifi că şi organizatorică a eminentului savant Vasile Micu. S-a născut la 18 octombrie 1938 în satul Olişcani, raionul Şoldăneşti într-o familie de ţărani. Studiile primare şi medii incomplete le-a urmat la şcoala de 7 ani din satul natal, apoi la Şcoala Agricolă din Cucuruzeni (1952-1956), pe care o absolveşte cu menţiune.

Profesorul universitar Victor Vovc la 65 de ani

Autor: Acad. Teodor Furdui, Acad. Ion Ababii, Acad. Stanislav Groppa, Dr., conf. cerc. Valentina Ciochină
Medic, domeniul de cercetare: fiziologia omului şi animalelor.
Dr. hab. în medicină (1993), profesor universitar (1995).
S-a născut la 29 septembrie 1948 în satul Climăuţi, raionul Donduşeni, într-o familie de tineri gospodari. Ambii părinţi, Vera şi Ion Vovc, practicau meseria de pedagog, cel din urmă făcându-şi concomitent studiile la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău.

Academicianul Vsevolod Moscalenco la 85 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Leonid Culiuc, Dr. hab., conf. Leonid Voloşciuc Dr. hab., conf. Veaceslav Ursache
Acad. Vsevolod Moscalenco şi-a început ativitatea ştiinţifi că şi metodică imediat după absolvirea facultăţii, în calitate de asistent la Catedra de Fizică Generală a Universităţii de Stat din Moldova, în baza căreia, în 1953, a şi fost formată Catedra de Fizică Teoretică.