Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Dr. hab. Alexandru Dascaliuc la 70 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM; Dr. hab. Leonid Voloşciuc, secretar ştiinţific al Secţiei Ştiinţe naturale şi exacte, AŞM
După absolvirea Universităţii de Stat din Cernăuţi (1961-1969), urmează doctorantura în Secţia de Biofizică şi Radiobiologie a Institutului de Fiziologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a RSSU, Kiev (1969-1972), fi ind printre primii care au pus
bazele cercetărilor în domeniul radiobiologiei (Kiev, 1969). Activează ca cercetător ştiinţific superior, cercetător ştiinţific coordonator (1972-1986), şef al Laboratorului de Inginerie Genetică al Institutului de Fiziologie a Plantelor şi Genetică al Academiei de Ştiinţe a RSSU, Kiev (1986-1991).
Descarcă

Maestrul hibridării distante

Autor: Academician Boris Gaina, dr. Alexandru Teleuţă, Academician Valeriu Cotea, M.cor. al Academiei silvice române Gică Grădinariu, dr. Eugeniu Alexandrov
Iniţial, Ştefan Topală studiază la Colegiul Agricol din Cucuruzenii de Sus, r. Orhei. După o mică practică agricolă în raionul Enbekşi-kazah, regiunea Alma-Ata, devine student, iar în anul 1964 absolveşte Facultatea de agronomie a Institutului Agricol
din or. Chişinău.
Descarcă

Modelatorul echilibrului financiar

Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan
Profesorul cercetător Gheorghe Iliadi, doctor habilitat în economie, trage la carul ştiinţei economice de circa 45 de ani, afirmându-se ca un specialist notoriu în domeniu.Descarcă

Măsura valorii ştiinţifice

Autor: Dr. hab. Vitalie Nastas, UTM
A făcut studii la Facultatea de Radiotehnică a Universităţii de Telecomunicaţii şi Informatică din or. Novosibirsk, Rusia (1953-1958). A activat la o instituţie de proiectări de destinaţie specială din or. Omsk, Rusia (1958-1961) şi la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Construcţiei şi Proiectării Aparatajului Electric din Chişinău (1961-1968).Descarcă

Filologul generator de idei

Autor: Dr. Dumitru Apetri, Institutul de Filologie, AŞM
Prima pasiune, pe care actualul septuagenar, cercetătorul ştiinţific principal, doctorul habilitat în filologie Anatol Gavrilov a simţit-o încă din anii fragezi, a fost beletristica, a doua – scrierile ştiinţifice. Literatura artistică îl desfăta, înnobila, cea teoretică îl ajuta să pătrundă tainele şi specificul cuvântului măiestrit.
Descarcă

Perfecţiunea matematică a construcţiilor

Autor: Academician Ion Tighineanu
Studiază la Institutul de Construcţii din or. Tomsk, Rusia (1953-1958). După absolvire, lucrează ca şef de şantier în or. Ungheni (1958-1960), apoi urmează doctorantura la Catedra de Beton Armat a Institutului de Construcţii din Leningrad (1960-1963).
Descarcă

Un explorator pasionat al pomiculturii

Autor: Academician Gheorghe Cimpoieş, rector UASM
A lăsa o amprentă în ştiinţă sunt capabile numai personalităţile înzestrate cu capacităţi deosebite, cercetători care dovedesc pasiune şi dăruire zi de zi. Printre acestea se numără membrul corespondent al AŞM, profesorul universitar Vasile
Babuc. Servind cu abnegaţie ştiinţa agricolă timp de 55 de ani, la 13 februarie curent, a atins frumoasa şi onorabila vârstă de 80 de ani.
Descarcă

Un cercetător laborios al viţei de vie

Autor: Dr., conf. cerc., Alexandru Teleuţă, dr., conf. cercet. Eugeniu Alexandrov, Grădina Botanică (Institut) a AŞM
Cariera ştiinţifică a dr.hab, Valentin Codreanu începe în anul 1960, odată cu absolvirea Facultăţii de Biologie şi Geografie a Institutului Pedagogic de Stat din or. Tiraspol, şi angajarea sa în calitate de lector asistent la Catedra de Botanică a
aceluiaşi institut. A parcurs calea de la cercetător ştiinţific inferior până la şef de laborator.
Descarcă

Mesager al ştiinţei moldoveneşti

Autor: M. cor. Tudor Lupaşcu, dr. Natalia Gorincioi
Numele lui Isaac Bersuker, savant de talie mondială, se înscrie în analele de aur ale ştiinţei moderne din Republica Moldova. S-a născut la 12 februarie 1928 la Chişinău intr-o familie de meseriaşi. În anul 1952 a absolvit Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău, iar în 1957, doctorantura la Universitatea de Stat din Leningrad.
Descarcă

Un model de perseverenţă ştiinţifică

Autor: Acad. Ion Tighineanu
Fizician, domeniul ştiinţific: fizica corpului solid. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1983), profesor universitar (1986). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
Descarcă