Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Perfecţiunea matematică a construcţiilor

Autor: Academician Ion Tighineanu
Studiază la Institutul de Construcţii din or. Tomsk, Rusia (1953-1958). După absolvire, lucrează ca şef de şantier în or. Ungheni (1958-1960), apoi urmează doctorantura la Catedra de Beton Armat a Institutului de Construcţii din Leningrad (1960-1963).
Descarcă

Un explorator pasionat al pomiculturii

Autor: Academician Gheorghe Cimpoieş, rector UASM
A lăsa o amprentă în ştiinţă sunt capabile numai personalităţile înzestrate cu capacităţi deosebite, cercetători care dovedesc pasiune şi dăruire zi de zi. Printre acestea se numără membrul corespondent al AŞM, profesorul universitar Vasile
Babuc. Servind cu abnegaţie ştiinţa agricolă timp de 55 de ani, la 13 februarie curent, a atins frumoasa şi onorabila vârstă de 80 de ani.
Descarcă

Un cercetător laborios al viţei de vie

Autor: Dr., conf. cerc., Alexandru Teleuţă, dr., conf. cercet. Eugeniu Alexandrov, Grădina Botanică (Institut) a AŞM
Cariera ştiinţifică a dr.hab, Valentin Codreanu începe în anul 1960, odată cu absolvirea Facultăţii de Biologie şi Geografie a Institutului Pedagogic de Stat din or. Tiraspol, şi angajarea sa în calitate de lector asistent la Catedra de Botanică a
aceluiaşi institut. A parcurs calea de la cercetător ştiinţific inferior până la şef de laborator.
Descarcă

Mesager al ştiinţei moldoveneşti

Autor: M. cor. Tudor Lupaşcu, dr. Natalia Gorincioi
Numele lui Isaac Bersuker, savant de talie mondială, se înscrie în analele de aur ale ştiinţei moderne din Republica Moldova. S-a născut la 12 februarie 1928 la Chişinău intr-o familie de meseriaşi. În anul 1952 a absolvit Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău, iar în 1957, doctorantura la Universitatea de Stat din Leningrad.
Descarcă

Un model de perseverenţă ştiinţifică

Autor: Acad. Ion Tighineanu
Fizician, domeniul ştiinţific: fizica corpului solid. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1983), profesor universitar (1986). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
Descarcă

Plantele aromatice şi medicinale – pasiunea unei vieţi de cercetător

Autor: Acad. Teodor Furdui, Dr. hab. Vasile Botnari, Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Eugenia Cotenco
S-a născut la 3 decembrie 1932 în comuna Mihaileni, judeţul Bălţi, într-o familie de ţărani, fiind al patrulea din cei nouă copii.
A absolvit în anul 1948 şcoala din satul natal. În 1949 împreună cu familia a fost deportat în regiunea Curgan, Rusia.
Descarcă

Fondatorul şcolii naţionale de ştiinţe politice

Autor: Academicianul Gheorghe Rusnac
Născut la 23 noiembrie 1942 în s.Ocniţa, r-nul Ocniţa.
Istoric, domeniul de cercetare: tranziţia democratică, sistemului electoral şi scrutinul, formarea şi evoluţia partidelor politice, fenomenul migraţiei.
Doctor habilitat în istorie (1989), profesor universitar (1991), membru corespondent (2001), membru titular (2007) al AŞM.
Descarcă

Exuberanţa ştiinţei despre limbaj

Autor: Dr. Galaction Verebceanu, Dr. Ala Sainenco
Numele prof. Gheorghe Popa de câteva decenii este o permanenţă în domeniul cercetărilor lingvistice, dumnealui impunându-se în cele mai diverse compartimente ale ştiinţei despre limbaj şi devenind cunoscut, prin studiile sale (unele dintre ele ajungând lucrări de referinţă), în întreg spaţiul românesc.
Descarcă

Un destin guvernat de înţelepciune

Autor: Acad. Teodor Furdui, Dr. hab. Vasile Botnari, Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Eugenia Cotenco
S-a născut la 10 noiembrie 1942 în satul Receşti, Şoldăneşti. A absolvit şcoala de şapte ani în satul natal (1955), şcoala medie din Răspopeni, Rezina (1958), Colegiul de medicină din Bălţi (1960). În 1968 absolveşte cu diplomă de menţiune Institutul
Agricol din Chişinău, Facultatea Agronomie.
Descarcă

Un luptător pentru cauza ştiinţei

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Dr. Nicolae Stratan, şef al Direcţiei politici în sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, consilier de stat al Republicii Moldova de clasa II, la 2 noiembrie a consemnat 60 de ani din ziua naşterii şi
peste 40 de ani de activitate didactico-ştiinţifică.
Descarcă