Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Academicianul Sveatoslav Moscalenco la 85 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Leonid Culiuc, Dr. hab., conf. Leonid Voloşciuc, Dr. hab., conf. Veaceslav Ursachi
Fizician, domeniul ştiinţific: teoria semiconductorilor şi optica cuantică.
Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1971), profesor universitar (1974). Membru corespondent (1989) şi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Membru corespondent al AŞM Anatolie Sidorenco la 60 de ani

Autor: Acad. Valeriu Canţer, Acad. Gheorghe Duca, Acad. Leonid Culiuc, Acad. Ion Tighineanu, Acad. Victor Lacusta, Acad. Boris Gaina
Fizicianul Anatolie Sidorenco, membru corespondent al AŞM, profesor universitar, directorul Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, reputat specialist în domeniul fizicii criogenice şi supraconductibilităţii, rotunjeşte o vârstă a bilanţurilor preliminare de 60 de ani.

Dr. hab. Alexandr Rotari la 75 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Dr. Silvia Mistreţ
A absolvit şcoala de 7 clase, după care îşi continuă studiile la Colegiul Agronomic din Cocorozeni (1952-1956). Studiile superioare le obţine la Universitatea de Stat din Moldova (or. Chişinău), unde absolveşte Facultatea de Biologie (1960-1965).

Academicianul Ion Druţă la 85 de ani

Autor: Academician Gheorghe Duca
Ilustrul scriitor Ion Druţă s-a născut la 3 septembrie 1928, în satul Horodişte, judeţul Soroca, pe care îl evocă cu deosebită căldură şi emotivitate în naraţiunea cu caracter autobiografic Horodiştea (1975), precum şi în mai multe nuvele, schiţe şi însemnări publicistice.

Dr. hab. Zinaida Anestiadi la 75 de ani

Autor: M. cor. Vladimir Hotineanu Acad. Ion Ababii, Acad. Stanislav Groppa, Dr., conf. univ. Lorina Vudu
Astăzi, ca să obţii succese într-un domeniu de activitate intelectuală şi să te bucuri de preţuire înaltă printre colegi nu e sufi cient să ai vocaţie, capacităţi deosebite şi cunoştinţe temeinice. Mai e nevoie şi de muncă asiduă zi de zi.

Academicianul Mihail Lupaşcu la 85 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Valeriu Rudic, Dr. Nistor Bolocan, Dr. Mihai Lala, Dr. Valerian Darie, Dr. Eugen Revenco
Agronom, domeniul ştiinţific: fitotehnie şi producerea nutreţurilor.
Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1971), profesor universitar (1972). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1978).

Dr. hab. Victor Moraru la 60 de ani

Autor: Academician Gheorghe Duca
Politolog, domeniul de cercetare: tranziţia de la totalitarism la democraţie, dezvoltarea pluralismului politic, procesele de integrare europeană
şi relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova, provocările democraţiei mediatice. Dr. hab. în ştiinţe politice (2001), profesor universitar (2005).

Dr. hab. Pavel Chintea la 75 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Dr. hab. Leonid Voloşciuc, Dr. hab. Vasile Botnari
Chimist, domeniul de cercetare: chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi, în special chimia glicozidelor steroidice, fenolice şi flavonoidice.

Prolificul Iurie Platon

Autor: Tudor Braga, critic de arte
Îndărătul chiar a primilor paşi întreprinşi instinctiv, intuitiv sau cumva înţeleşi şi reperaţi de Iurie Platon, în cadrul nebuloaselor acţiuni copilăreşti i s-au relevat capacităţi şi calităţi care s-au limpezit, conştientizat şi s-au reafi rmat drept imuabile în devenirea sa ca plastician.

Planetă de tânăr (Eugen Simion la 80 de ani)

Autor: Dr. Stancu Ilin, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu” al Academiei Române
Nu-mi mai amintesc exact momentul când l-am cunoscut pe Eugen Simion. Ştiu însă împrejurările. Era la începutul toamnei anului 1952. Am dat examen la Facultatea de Filologie din Bucureşti. Amândoi ne-am pomenit în grupa C a anului I, la Secţia de Limba şi Literatura Română.