Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Membru corespondent al AŞM Ion Dediu la 80 de ani

Autor: Prof. dr. Gh. Mustaţă, Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi
Biolog, domeniul ştiinţific: biologia generală, ecologie, zoologie, protecţia mediului, hidrobiologie, ecologie politică.
Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1978), profesor universitar (1981). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Dr. hab. Alexandru Burlacu la 60 de ani

Filolog, domeniul ştiinţific: critică şi istorie literară.
Doctor habilitat în filologie (2000), profesor universitar (2002).

Membru corespondent al AŞM Anatol Ciobanu la 80 de ani

Autor: Academician Gheorghe Duca
Lingvist, domeniul ştiinţific: gramatica limbii române, lingvistică generală (contrastivă) şi sociolingvistică. Doctor habilitat în filologie (1973), profesor universitar (1976). Membru corespondent al Academiei de ştiinţe a Moldovei (1992).

Acad. Alexandru Roşca la 80 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, dr. hab., prof. Victor Moraru, dr. hab., prof. Victor Juc
Filosof, domeniul de cercetare: dezvoltarea liberă a individului, cadrul teoretico-metodologic de examinare a oraşului şi satului ca elemente ale unui sistem integru, procesele integrative în sistemul „oraş-sat” şi dezvoltarea potenţialului uman. Doctor habilitat în filosofie (1988), membru corespondent (1992) şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Dr. hab. Nicon Ungur la 60 de ani

Autor: Dr. Veaceslav Kulciţki
În zilele luminate de aprilie, când făptura omenească se bucură de căldura tot mai generoasă a primăverii, am avut un prilej deosebit să adresăm cordiale felicitări dr. hab. Nicon Ungur la cea de-a 60-a aniversare a sa. Am acceptat cu plăcere îndemnul colegilor de a scrie acest mesaj în virtutea faptului că de mult timp fac parte din minunata echipă de cercetători pe care o conduce, dar mai cu seamă datorită relaţiilor deosebite care ne leagă pe parcursul a câtorva zeci de ani.

Acad. Gheorghe Ghidirim la 75 de ani

Autor: Acad. Stanislav Groppa, acad. Ion Ababii, dr. hab., prof univ. Gheorghe Ciobanu
Ilustrul medic şi om de știinţă, acad. Gheorghe Ghidirim, a absolvit Facultatea de Pediatrie (1963) şi doctorantura la Catedra de Chirurgie (1966) a Institutului de Medicină din Chişinău. Este asistent, conferenţiar (1966-1986), apoi profesor (din 1986), şef al Catedrei de Chirurgie pentru Subordinatori (1978-1979), prodecan al Facultăţii de Medicină Generală (1964-1975), şef al Catedrei de Chirurgie Generală (1979-1992) şi şef al Catedrei de Chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi” (din 1992) ale USMF „Nicolae Testemițanu”.

Prof. univ., dr. hab. Piotr Hadji la 75 de ani

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco
Profesor în domeniul fizicii teoretice şi matematice, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, colaborator ştiinţific principal al Institutului de Fizică Aplicată (IFA) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), distinsul cercetător Piotr Ivan Hadji este fondator al unei şcoli ştiinţifice în Moldova în domeniul Opticii cuantice, coerente şi nelineare, în cadrul căreia au fost pregătiţi şi activează 17 doctori în ştiinţe.

Dr. hab. Valentin Celac la 75 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Alexandru Ciubotaru, Dr. hab. Vasile Botnari, Dr. hab. Leonid Voloşciuc
Valentin Celac, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, este un ilustru savant în domeniul botanicii, geneticii şi ameliorării plantelor.

Dr. Claudia Cemârtan la 60 de ani

Autor: Dr. hab. Aurelia Hanganu
A vorbi despre două cărţi speciale, semnate de un autor aparte, care, ad rem vorbind, este şi un profesor de excepţie aflat, pe deasupra, la o aniversare, implică o responsabilitate enormă şi emoţii de nemăsurat.

Dr. hab. Dormidont Şerban la 75 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Tighineanu, Acad. Leonid Culiuc, Acad. Alexei Simaşchevici
Este descendentul unei familii de învăţători originare din satul Bulbocii-Vechi, raionul Soroca. Rânduiala vieţii a fost însă de aşa natură că şcoala medie a absolvit-o departe de Moldova – în Siberia, în regiunea Kurgan, orăşelul Baturino, în 1956.