Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Academicianul Mihail Lupaşcu la 85 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Valeriu Rudic, Dr. Nistor Bolocan, Dr. Mihai Lala, Dr. Valerian Darie, Dr. Eugen Revenco
Agronom, domeniul ştiinţific: fitotehnie şi producerea nutreţurilor.
Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1971), profesor universitar (1972). Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1978).
Descarcă

Dr. hab. Victor Moraru la 60 de ani

Autor: Academician Gheorghe Duca
Politolog, domeniul de cercetare: tranziţia de la totalitarism la democraţie, dezvoltarea pluralismului politic, procesele de integrare europeană
şi relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova, provocările democraţiei mediatice. Dr. hab. în ştiinţe politice (2001), profesor universitar (2005).
Descarcă

Dr. hab. Pavel Chintea la 75 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Dr. hab. Leonid Voloşciuc, Dr. hab. Vasile Botnari
Chimist, domeniul de cercetare: chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi, în special chimia glicozidelor steroidice, fenolice şi flavonoidice.
Descarcă

Prolificul Iurie Platon

Autor: Tudor Braga, critic de arte
Îndărătul chiar a primilor paşi întreprinşi instinctiv, intuitiv sau cumva înţeleşi şi reperaţi de Iurie Platon, în cadrul nebuloaselor acţiuni copilăreşti i s-au relevat capacităţi şi calităţi care s-au limpezit, conştientizat şi s-au reafi rmat drept imuabile în devenirea sa ca plastician.
Descarcă

Planetă de tânăr (Eugen Simion la 80 de ani)

Autor: Dr. Stancu Ilin, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G.Călinescu” al Academiei Române
Nu-mi mai amintesc exact momentul când l-am cunoscut pe Eugen Simion. Ştiu însă împrejurările. Era la începutul toamnei anului 1952. Am dat examen la Facultatea de Filologie din Bucureşti. Amândoi ne-am pomenit în grupa C a anului I, la Secţia de Limba şi Literatura Română.
Descarcă

Dr. hab. Grigore Friptuleac la 70 de ani

Autor: Academician Ion Ababii, rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu”; Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
(n. la 6 iunie 1943 în com. Scumpia, r-nul Făleşti).
Medic, domeniul de cercetare: igiena. Dr. hab. în medicină (2001), prof. univ. (2004).
Descarcă

Membrul corespondent al AŞM Teodor Şişianu la 80 de ani

Autor: Acad. Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehnice din Moldova; Acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreşedinte al AŞM; Dr. Vasile Tronciu, secretar ştiinţific al Secţiei ştiinţe inginereşti şi tehnologice a AŞM
(n. 11 iunie 1933, s. Ţiganca, în prezent, r-nul Cantemir)
Fizician, domeniul ştiinţific: fizica semiconductorilor şi a dielectricilor, ficroelectronica, dispozitive semiconductoare şi microelectronice, nanotehnologii, senzori. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1978), profesor universitar (1980). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995).
Descarcă

Membrul de Onoare al AŞM, Victor Gaţac la 80 de ani

Autor: Doctor habilitat, profesor universitar Nicolae Băieşu
Folclorist, domeniul ştiinţific: epica populară, textologia folclorului.
Doctor habilitat în filologie (1976), profesor universitar (1989).
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse (2000). Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2000).
Descarcă

Membrul corespondent al AŞM Ion Hăbăşescu la 75 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM; Acad. Boris Gaina, academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe agricole al AŞM
(n. la 1 iunie 1938, în s.Sofia, azi r-nul Drochia)
Inginer, domeniul ştiinţifi c: mecanizarea agriculturii. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1989). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995).
Descarcă

Academicianul Diomid Gherman la 85 de ani

Autor: Acad. Stanislav Groppa, academician coordonator al Secţiei Ştiinţe medicale, AŞM; Acad. Gheorghe Ţîbîrnă
Studiază la şcoala primară din satul natal şi-şi continuă studiile la Liceul Comercial din Bălţi, apoi la şcoala nr. 1 din acelaşi oraş, pe care a absolvit-o în 1946. Este student la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău (1946-1951).
Descarcă