Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Centenarul calităţii. Dr. hab. Igor Krupenikov la 100 de ani

Autor: Academician Teodor Furdui, academician Andrei Ursu, academician Serafim Andrieş
La 10 aprilie 2012 s-au împlinit 100 de ani de la naştere şi 77 de ani de activitate ştiinţifi că, managerială şi didactică a distinsului cercetător Igor Krupenikov.

Maestrul nepereche al artei fotografice contemporane

Autor: Tudor Braga
Deja în 1927, când Societatea Belle-Arte din Basarabia a organizat prima expoziţie internaţională la Chişinău şi, de altfel, prima în Regatul României, se părea că arta fotografică capătă recunoaşterea şi statut de gen de creativitate plastică instituţionalizat în viaţa culturală alături de pictură, sculptură ş.a.

„Nu mi-am văzut steaua, dar ştiu că străluceşte“

Autor: Interviu cu Prof. Eugen Grebenicov, Membru de Onoare al AȘM, laureat al Premiului „Academicianul Constantin Sibirschi”
Ce importanţă are pentru dvs Premiul „Academicianul Constantin Sibirschi” şi însemnele de Membru de Onoare al AŞM care vi s-au înmânat astăzi?

Dimensiunile ontologice, filozofice şi estetice ale vieţii şi operei academicianului Constantin Popovici

Autor: Dr. hab. Dragoş Vicol
În decembrie 1991 eminentul critic şi istoric literar Laurenţiu Ulici, pe atunci vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, mi-a înmânat, în lipsa preşedintelui Mircea Dinescu din ţară, în mod cu totul festiv, carnetul de membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bucureşti.

“Trecătorule, du-te şi spune-i Reginei că noi ne-am făcut datoria”

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco
Aceste cuvinte parafrazează celebra inscripţie, păstrată până astăzi din Grecia Antică: „Trecătorule, du-te şi spune-i Spartei că noi am murit, supunându- ne legilor ei”. Astfel, cavalereşte, mi-a răspuns la întrebările adresate pentru un nou interviu acad. Sveatoslav Moscalenco, un mare savant-fi zician al timpurilor noastre, de altfel ca şi fratele geamăn al Domniei Sale, acad.

Ionel Haiduc la porţile fantasticului

Autor: Dumitru Batîr, dr.hab. în chimie, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat
Încercarea noastră de a contura în cele ce urmează portretul unei proeminente personalităţi care-şi duce rostul şi povara vieţii la răscruce de milenii doi şi trei este prilejuită formal de un popas aniversar al acesteia, care s-a întâmplat pe 9 mai curent: spargerea unui an din cel de-al optulea deceniu dintr-o viaţă zbuciumată, dar doldora de împliniri, adunate zi de zi, printr-o muncă pertinentă, manifestare de inteligenţă, vocaţie şi dăruire de sine

Academicianul Gheorghe Duca – Omul cel nou al Imperiului Veşnic

Autor: Dr. hab. Dragoş Vicol
UNICUL IMPERIU VEŞNIC ESTE ACADEMIA Academicianul Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ajuns în acest sfârşit de faur mirifi c la 55 de ani, trăieşte astăzi sentimentul preaplinului ştiinţifi c, al împăcării cu sine şi cu Dumnezeu. Întreaga viaţă a avut un singur dor – Academia de Ştiinţe a Moldovei –, dor pe care l-a visat de atâtea ori, spre care a tins în permanenţă, de care s-a apropiat ca de un tezaur neprecupeţit.