Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Contribuție la evaluarea procesului literar. Membru-corespondent al AȘM Nicolae Bilețchi la 80 de ani.

Autor: Dr. hab. Ion Ciocanu
Totodată, am înţeles – acum mai bine și mai profund – că cercetătorul literar Nicolae Bileţchi are și o certă vocaţie de povestitor interesant, de publicist/eseist de calitate.Descarcă

Sinonim cu arta sunetelor. Academicianul Eugen Doga la 80 de ani.

Autor: Acad. Gheorghe DUCA, Dr. Violina GALAICU, Dr. hab. Victor GHILAȘ
Statutul de academician al lui Eugen Doga mai are un specific. El nu se asociază, ca în cazul altor membri ai corpului academic, doar cu domeniul de cercetare sau creaţie în care se manifestă. Pe Eugen Doga este greu să-l încadrezi într-o direcţie sau alta. El parcă vine de pretutindeni și le îmbrăţișează pe toate.Descarcă

Deschizătorul de drumuri, mereu primul. Academicianul Alexandru Ciubotaru la 85 de ani.

Autor: Acad. Aurelian GULEA, Dr. Alexandru TELEUȚĂ, Dr. Ion ROȘCA
Personalitate marcantă în știinţă cu competenţe deosebite, a avut o ascensiune vertiginoasă. Meritele sale de-a lungul anilor au fost apreciate în ţară și peste hotarele ei.Descarcă

Savantul de renume mondial și BioR-ul. Academicianul Valeriu Rudic la 70 de ani

Autor: Acad. Teodor FURDUI, Acad. Gheorghe DUCA, Acad. Aurelian GULEA, Acad. Ion TODERAȘ, Dr. Valentina CIOCHINĂ, Dr. Liliana CEPOI, Dr. Alexandru CHIRILOV, Dr. Svetlana CODREANU, Dr. Vera MISCU
 Indiscutabil, acad. V. Rudic este un savant de renume mondial în domeniul microbiologiei, ficobiotehnologiei, în elaborarea preparatelor medicamentoase având o largă paletă de infl uență cu caracter sanogen, cum este BioR.Descarcă

O stea în lumea matematicienilor. Academicianul Mitrofan Cioban la 75 de ani

Autor: Dr. hab., prof. univ. Laurențiu Calmuțchi, Acad. Ion Tighineanu
Înzestrat cu o inepuizabilă energie creatoare și putere de muncă, cu dragoste de oameni și responsabilitate pentru destinul lor, academicianul Mitrofan Cioban este o personalitate remarcabilă, un bărbat al neamului, iar pe segmentul profesional – o Stea pe firmamentul matematicii.Descarcă

De strajă patrimoniului cultural. Dr. hab. Victor GHILAŞ la 60 de ani

Autor: Dr. hab. Aurelia hanganu, Dr. hab., prof. Aurelian Dănilă
Cea mai importantă contribuţie a lui Victor Ghilaş rămâne a fi, indiscutabil, cercetarea în domeniul moştenirii muzicale a lui Dimitrie CantemirDescarcă

Strategul societății informaționale. Membrul corespondent al AȘM Constantin GAINDIRC la 75 de ani

Autor: -
Prin activitatea ştiinţifică prodigioasă, profesorul Constantin Gaindric a contribuit la dezvoltarea matematicii şi informaticii, precum şi la pregătirea cadrelor de înaltă calificare.Descarcă

Un istoric de talie europeană. Membrul corespondent al AŞM Demir DRAGNEV la 80 de ani

Autor: -
Membrul corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesorul universitar, doctorul habilitat în ştiinţe istorice Demir Dragnev este la ora actuală protagonistul uneia din cele mai strălucite şi impresionante cariere în domeniul cercetării istorice academice şi
în cel al învăţământului istoric superior din Republica Moldova.Descarcă

Un explorator apreciat al zonei de interferență dintre istorie și filosofie. Doctorul habilitat Gheorghe Bobână la 70 de ani

Autor: -
Într-un domeniu foarte important al existenţei – viaţa spirituală a poporului nostru – Gheorghe Bobână, într-adevăr, s-a impus ca măsură a lucrurilor prin toate manifestările sale științifice, contribuind prin eforturile spirituale la scoaterea din anonimat a
filosofiei românești.Descarcă

Un venerabil septuagenar. Doctorul în ştiinţe Andrei DORUC la 70 de ani

Autor: -
Medicul şi omul de ştiinţă Andrei Doruc și-a făurit destinul dintr-o aprigă dorinţă de a veni în ajutor oamenilor, din avântul pornirii tinereşti.Descarcă