Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Criticul revizuirilor literare. Dr. hab. Ion CIOCANU la 75 de ani

Ion Ciocanu face parte din cohorta de critici şaizecişti – M. Cimpoi, M. Dolgan, N. Bileţchi, E. Botezatu, A. Gavrilov, A. Hropotinschi, V. Badiu, S. Pânzaru, T. Melnic, Gh. Mazilu, V. Senic ş.a. – care a venit în literatură în anii dezgheţului hruşciovian. Marea majoritate dintre ei, critici de profesie cu grade ştiinţifice, s-au format ca autodidacţi, chiulind-o de la orele unor profesori penibil de ridicoli, rătăciţi pe la catedre, îndoctrinaţi fără milă de sistemul regimului totalitar.

Model de inteligență condensată. Academicianul Valeriu CANŢER la 60 de ani

La începutul lunii februarie, comunitatea științifică din Republica Moldova a celebrat cea de-a 60-a aniversare de la nașterea academicianului Valeriu Canțer, personalitate marcantă a științei moderne din Republica Moldova, recunoscută la nivel internațional.

Mână-n mână cu succesul. Academicianul Ion TIGHINEANU la 60 de ani

Colegul nostru Ion Tighineanu impresionează, pe parcursul anilor, prin multiple activităţi, fie în postura de vicepreşedinte sau prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe, fie în calitate de cercetător ştiinţific sau profesor universitar.

Academicianul Andrei Ursu la 85 de ani

Autor: Dr. hab. Petru Cuza, dr. Iurie Bejan, dr. Vasile Stegărescu, dr. Ghenadii Sârodoev, dr. Ion Marcov, dr. Aureliu Overcenco, Stela Curcubăt, Vera Crupenicov, dr. hab. Maria Nedealcov, dr. Nicolae Boboc, m.c. Ion Dediu, dr. Anatol Tărâţă, dr. Petru Cocârţă, Alexandru Vataman, Mihail Petric.
n. 20 decembrie 1929, Străşeni.
Biolog, domeniul ştiinţific: pedologie, geografia solurilor, ecologie.
Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1978), profesor universitar (1992). Membru corespondent (1984) şi membru titular (1989) al Academiei de ştiinţe a Moldovei.

Dr. hab. Boris Boincean la 60 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, acad. Mihail Lupaşcu, acad. Teodor Furdui
n. 23 noiembrie 1954, s. Vancicauţi, raionul Noua-Suliţa, regiunea Cernăuţi.
Agrotehnician, domeniul de cercetare: pedologia aplicată, agrotehnica, agroecologia, agrochimia, fitotehnia.
Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1998), profesor cercetător (2009).

Membrul corespondent al AŞM Vasile Şalaru la 80 de ani

Autor: Acad. Ion Todera, dr. hab. Laurenţia Ungureanu, dr. hab. Elena Zubcov, dr. Petru Cocîrţă, dr. Boris Nedbaliuc
n. 26 septembrie 1934, s. Văratic, jud. Bălţi, azi raionul Râşcani.
Biolog, domeniul ştiinţific: algologie, hidrobiologie, biotehnologia algală, protecţia şi utilizarea raţională a resurselor vegetale.
Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1972), profesor universitar (1975). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995).

Dr. hab. Nicolae Băieşu la 80 de ani

Autor: Cerc. şt. Mariana Cocieru
Folclorist, domeniul ştiinţific: istoria folcloristicii, obiceiurile şi folclorul sărbătorilor calendaristice, folclorul copiilor.
Doctor habilitat în filologie (1994), profesor universitar (2004).

Membru corespondent al AŞM Victor Ghicavîi la 70 de ani

Autor: Academician Gheorghe Duca, academician Teodor Furdui, dr. Valentina Ciochină
Medic, domeniul de cercetare: farmacologia şi farmacoterapia.
Dr. hab. în medicină (1978), profesor universitar (1989). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).

Dr. hab. Ana Ştefârţă la 75 de ani

Autor: Dr. Eugenia Manea-Cernei, dr. Valentina Cantemir, acad. Teodor Furdui
Botanistă, domeniul de cercetare: paleobotanica.
Doctor habilitat în biologie (1997).
La 30 iulie a.c. doctorul habilitat Ana Ştefârţă trece vama Timpului – cei 75 de ani de la venirea pe lume şi cei 40 de ani de activitate ştiinţifică.

Acad. Alexei Simaşchevici la 85 de ani

Autor: M. c. Constantin Gaindric, M. c. Alexandru Dicusar, dr. hab., prof. Dormidont Şerban, Academician Leonid Culiuc, Academician Gheorghe Paladi, Academician Andrei Ursu
Fizician, domeniul de cercetare: fizica semiconductorilor şi energia fotovoltaică.
Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1979), profesor universitar (1981), membru corespondent (1989) şi membru titular al Academiei de ştiinţe a Moldovei (1992).