Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Dr. hab. Boris Chistruga la 60 de ani

Autor: Academician Grigore Belostecinic, rector al ASEM
Profesorul universitar Boris Chistruga, doctor habilitat în economie, s-a remarcat pe parcursul mai multor decenii printr-o bogată şi prestigioasă activitate didactică şi de cercetare ştiinţifi că în domeniile managementului, relaţiilor economice internaţionale, competitivităţii economice, problematicii tranziţiei la economia de piaţă în general şi a Republicii Moldova în particular, integrării postindustriale.
Descarcă

Dr. Constantin Manolache la 60 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Doctorul în ştiinţe politice Constantin Manolache, conferenţiar universitar, director al Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, s-a născut la 1 noiembrie 1953 în satul Hiliuţi, raionul Râşcani. În anul 1977 a absolvit Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova.
Descarcă

Acad. Vasile Micu la 75 de ani

Autor: Academician Gheorghe Duca, Academician Simion Toma, Membru corespondent Andrei Palii
75 de ani din ziua naşterii coincid cu peste 50 ani de activitate prodigioasă ştiinţifi că şi organizatorică a eminentului savant Vasile Micu. S-a născut la 18 octombrie 1938 în satul Olişcani, raionul Şoldăneşti într-o familie de ţărani. Studiile primare şi medii incomplete le-a urmat la şcoala de 7 ani din satul natal, apoi la Şcoala Agricolă din Cucuruzeni (1952-1956), pe care o absolveşte cu menţiune.Descarcă

Profesorul universitar Victor Vovc la 65 de ani

Autor: Acad. Teodor Furdui, Acad. Ion Ababii, Acad. Stanislav Groppa, Dr., conf. cerc. Valentina Ciochină
Medic, domeniul de cercetare: fiziologia omului şi animalelor.
Dr. hab. în medicină (1993), profesor universitar (1995).
S-a născut la 29 septembrie 1948 în satul Climăuţi, raionul Donduşeni, într-o familie de tineri gospodari. Ambii părinţi, Vera şi Ion Vovc, practicau meseria de pedagog, cel din urmă făcându-şi concomitent studiile la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău.
Descarcă

Academicianul Vsevolod Moscalenco la 85 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Leonid Culiuc, Dr. hab., conf. Leonid Voloşciuc Dr. hab., conf. Veaceslav Ursache
Acad. Vsevolod Moscalenco şi-a început ativitatea ştiinţifi că şi metodică imediat după absolvirea facultăţii, în calitate de asistent la Catedra de Fizică Generală a Universităţii de Stat din Moldova, în baza căreia, în 1953, a şi fost formată Catedra de Fizică Teoretică.
Descarcă

Academicianul Sveatoslav Moscalenco la 85 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Leonid Culiuc, Dr. hab., conf. Leonid Voloşciuc, Dr. hab., conf. Veaceslav Ursachi
Fizician, domeniul ştiinţific: teoria semiconductorilor şi optica cuantică.
Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1971), profesor universitar (1974). Membru corespondent (1989) şi membru titular (1992) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Descarcă

Membru corespondent al AŞM Anatolie Sidorenco la 60 de ani

Autor: Acad. Valeriu Canţer, Acad. Gheorghe Duca, Acad. Leonid Culiuc, Acad. Ion Tighineanu, Acad. Victor Lacusta, Acad. Boris Gaina
Fizicianul Anatolie Sidorenco, membru corespondent al AŞM, profesor universitar, directorul Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, reputat specialist în domeniul fizicii criogenice şi supraconductibilităţii, rotunjeşte o vârstă a bilanţurilor preliminare de 60 de ani.
Descarcă

Dr. hab. Alexandr Rotari la 75 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Dr. Silvia Mistreţ
A absolvit şcoala de 7 clase, după care îşi continuă studiile la Colegiul Agronomic din Cocorozeni (1952-1956). Studiile superioare le obţine la Universitatea de Stat din Moldova (or. Chişinău), unde absolveşte Facultatea de Biologie (1960-1965).
Descarcă

Academicianul Ion Druţă la 85 de ani

Autor: Academician Gheorghe Duca
Ilustrul scriitor Ion Druţă s-a născut la 3 septembrie 1928, în satul Horodişte, judeţul Soroca, pe care îl evocă cu deosebită căldură şi emotivitate în naraţiunea cu caracter autobiografic Horodiştea (1975), precum şi în mai multe nuvele, schiţe şi însemnări publicistice.
Descarcă

Dr. hab. Zinaida Anestiadi la 75 de ani

Autor: M. cor. Vladimir Hotineanu Acad. Ion Ababii, Acad. Stanislav Groppa, Dr., conf. univ. Lorina Vudu
Astăzi, ca să obţii succese într-un domeniu de activitate intelectuală şi să te bucuri de preţuire înaltă printre colegi nu e sufi cient să ai vocaţie, capacităţi deosebite şi cunoştinţe temeinice. Mai e nevoie şi de muncă asiduă zi de zi.
Descarcă