Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Un remarcabil savant legumicultor, Membru corespondent al AŞM Petru PATRON la 80 de ani

Activitatea ştiinţifică, pedagogică şi organizatorică a membrului corespondent al AŞM, profesorului universitar, doctorului habilitat Petru Patron este dedicată studierii în profunzime a plantelor legumicole sub diferite aspecte.

Acad. Mircea Bologa: „Amintiri și speranțe”

Profit de posibilitatea de a-mi exprima sentimentele de mândrie şi dragoste faţă de satul natal Parcova şi faţă de parcoveni. S-au împlinit 463 de ani de la înfiinţarea satului şi este semnificativ faptul că sărbătorim această dată în noiembrie, sfârșitul toamnei, anotimpul cel mai bogat şi agreabil cum sunt şi sătenii mei – binevoitori, harnici, ospitalieri şi oameni de omenie.

Personalitate notorie a științelor fizice și inginerești Academicianul Mircea BOLOGA la 80 de ani

Academicianul Mircea Bologa, în pragul celor 80 de ani de la naştere şi celor 60 de ani de activitate în sistemul academic, pasionat în continuare de cercetarea ştiinţifică, rămâne mereu preocupat de aprofundarea investigaţiilor şi valorificarea rezultatelor, în aşteptarea noilor descoperiri ale lumii multilaterale şi neexplorate a electricităţii, cu speranţa că, prin aportul personal şi al numeroşilor săi discipoli, în domeniile de referinţă vor fi înscrise frumoase pagini în cartea 

Promotoarea școlii etnografice naționale Dr. hab. Zinovia ŞOFRANSKY la 70 de ani

Doctor habilitat Zinovia Şofransky a demonstrat calităţi organizatorice deosebite atât în procesul de cercetare, cât şi în pregătirea cadrelor, rămânând un continuator și un promotor consecvent al tradiţiilor şi ideilor fondatorului Şcolii etnografice autohtone.

Fondatorul radioecologiei naționale Doctorul habilitat în biologie Grigore STASIEV la 75 de ani

Realizările ştiinţifice ale savantului Grigore Stasiev sunt apreciate la înalta lor valoare în ţară şi peste hotarele ei. Astfel, la şedinţa plenară a Conferinţei Internaţionale „Organizarea sistemelor de soluri” (Moscova, 2007) lui i-a fost oferită onoarea de a da citirie
primul raport, culegerea respectivă de articole fiind începută cu trei lucrări ale sale.

Creatorul hibrizilor de porumb speciali. Dr. hab. Vasile ŢÎGANAŞ la 75 de ani

Doctorul habilitat în ştiinţe agricole, conf. univ., Vasile Ţîganaş, s-a născut la 15 martie 1940 în satul Ohrincea, raionul Criuleni, într-o familie de ţărani. A absolvit Colegiul Agricol din satul Ţaul, raionul Donduşeni (1963 –1967). Activează ulterior în calitate de şef de sector în gospodăria agricolă din satul natal (1967 – 1969).

Autoportret mozaical. Dr. Victor CIRIMPEI la 75 de ani

Victor Cirimpei, venitul pe lume în a 15-a zi de făurar acum 75 de ani, își realizează un autoportret în numai 15 rânduri în cartea apărută acum un an și jumătate:: „Prezentul volum, cu 30 de capitole variate ca dimensiuni, grupate în 5 secțiuni cvasitematice,
oferă tratamente conceptuale pentru comicul folcloric, literar, politic-național dar și injecții contra „maladiilor” cu pricina.

Deschideri către valori. Academicianul Haralambie CORBU la 85 de ani

Activitatea academicianului Haralambie Corbu e marcată de deschiderea către valorile patrimoniului nostru spiritual şi cultural. Pentru a conştientiza contribuţia generaţiei de critici şi istorici literari din care face parte şi omagiatul nostru este necesar să revenim la disputele în jurul valorificării moştenirii literare.

Cunoscătorul de izvoare. Dr. hab. Ion CHIRTOAGĂ la 70 de ani

Istoric de excepție, mare cunoscător de izvoare, modest și bun coleg de breaslă – sunt epitete ce-l cuprind plenar pe Ion Chirtoagă, doctor habilitat în istorie, cercetător științific principal la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei. Aniversarea onorabilă și figura-i incontestabilă de specialist notoriu în știința istorică ne permit să venim cu unele caracteristici, fie și lapidare, ale acestui nume cunoscut în domeniul epocii medievale și moderne.

În lumea numelor. Dr. Maria COSNICEANU la 80 de ani

Maria Cosniceanu, doctor în filologie, conferenţiar cercetător, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific coordonator, s-a născut în satul Temeleuţi, jud. Soroca. După absolvirea Universităţii de Stat din Moldova şi un an de profesorat în Şcoala medie nr.