Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Acad. Gheorghe Ghidirim la 75 de ani

Autor: Acad. Stanislav Groppa, acad. Ion Ababii, dr. hab., prof univ. Gheorghe Ciobanu
Ilustrul medic şi om de știinţă, acad. Gheorghe Ghidirim, a absolvit Facultatea de Pediatrie (1963) şi doctorantura la Catedra de Chirurgie (1966) a Institutului de Medicină din Chişinău. Este asistent, conferenţiar (1966-1986), apoi profesor (din 1986), şef al Catedrei de Chirurgie pentru Subordinatori (1978-1979), prodecan al Facultăţii de Medicină Generală (1964-1975), şef al Catedrei de Chirurgie Generală (1979-1992) şi şef al Catedrei de Chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi” (din 1992) ale USMF „Nicolae Testemițanu”.
Descarcă

Prof. univ., dr. hab. Piotr Hadji la 75 de ani

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco
Profesor în domeniul fizicii teoretice şi matematice, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, colaborator ştiinţific principal al Institutului de Fizică Aplicată (IFA) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), distinsul cercetător Piotr Ivan Hadji este fondator al unei şcoli ştiinţifice în Moldova în domeniul Opticii cuantice, coerente şi nelineare, în cadrul căreia au fost pregătiţi şi activează 17 doctori în ştiinţe.
Descarcă

Dr. hab. Valentin Celac la 75 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Alexandru Ciubotaru, Dr. hab. Vasile Botnari, Dr. hab. Leonid Voloşciuc
Valentin Celac, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, este un ilustru savant în domeniul botanicii, geneticii şi ameliorării plantelor.
Descarcă

Dr. Claudia Cemârtan la 60 de ani

Autor: Dr. hab. Aurelia Hanganu
A vorbi despre două cărţi speciale, semnate de un autor aparte, care, ad rem vorbind, este şi un profesor de excepţie aflat, pe deasupra, la o aniversare, implică o responsabilitate enormă şi emoţii de nemăsurat.
Descarcă

Dr. hab. Dormidont Şerban la 75 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Tighineanu, Acad. Leonid Culiuc, Acad. Alexei Simaşchevici
Este descendentul unei familii de învăţători originare din satul Bulbocii-Vechi, raionul Soroca. Rânduiala vieţii a fost însă de aşa natură că şcoala medie a absolvit-o departe de Moldova – în Siberia, în regiunea Kurgan, orăşelul Baturino, în 1956.
Descarcă

Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă la 70 de ani

Autor: Academician Gheorghe Duca, Academician Teodor Furdui, Dr. Valentina Ciochină
A fi unul dintre fondatorii celebrei dinastii de medici Ţîbîrnă, preţuită şi iubită de popor, este o mare onoare, dar şi o responsabilitate aparte. Notoriul asvant-chirurg, academicianul Gheorghe Ţîbîrnă, doctor habilitat, profesor universitar, „Om
Emerit”, Cavaler al „Ordinului Republicii”, laureat al Premiului de Stat, îşi poartă crucea cu demnitate.
Descarcă

Academicianul Ion Ababii la 70 de ani

Autor: Academician Gheorghe Duca, Academician Teodor Furdui, Dr., conf. cercet. Valentina Ciochină
În istoria medicinii naţionale, un loc deosebit îl ocupă activitatea ştiinţifică, organizatorică, pedagogică şi practică a academicianului Ion Ababii.
Descarcă

Dr. Grigore Botezatu la 85 de ani

Autor: Dr. Tatiana Butnaru
Numele folcloristului şi savantului Grigore Botezatu se asociază cu munca de valorificare a tezaurului estetic popular, este expresia unor îndelungi eforturi creatoare, a dăruirii totale în depistarea şi promovarea valorilor autentice ale spiritualităţii autohtone.
Descarcă

Academicianul Gheorghe Mişcoi la 70 de ani

Autor: Prof. Dmitrii Lozovanu, Dr. conf. Grigore Secrieru
Numele savantului Gheorghe Mişcoi, fondator al direcţiei de cercetare Teoria probabilităţilor şi Aplicaţiile ei, în Republica Moldova, este bine cunoscut atât comunităţii ştiinţifice autohtone, cât şi celei internaţionale.
Descarcă

Prof. univ., dr. hab. Maria Palistrant la 80 de ani

Autor: Academician Vsevolod Moscalenco, Dr. Ion Cojocaru
La 1 ianuarie 2014, profesorul Maria Palistrant, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, consultant ştiinţific în Laboratorul de Fizică Teoretică al IFA al AŞM – savant în sensul superior al cuvântului – a trecut hotarul a 80 de ani
de la naştere.
Descarcă