Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

Noi semnalări ale speciei Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Cerambycidae) în fauna Republicii Moldova

Autor: Svetlana Bacal, Galina Bușmachiu, Oxana Kolodrevski
Numeroase specii de coleoptere din familia Cerambycidae se dezvoltă în lemnul arborilor bătrâni, fiind considerate în mare parte dăunătoare.

Influența radiațiilor UV asupra tulpinilor de fungi entomopatogeni Beauveria bassiana CNMNFE- 01 și Cordyceps fumosorosea CNMN-F

Autor: Anna Moldovan, Ecaterina Doni, Natalia Munteanu-Molotievsckiy, Ion Toderaș
Ordinul Hypocreales face parte din clasa Sordariomycetes, una dintre cele mai mari clase din încrengătura Ascomycota, care cuprinde o diversitate mare de specii.

Agenții patogeni ai unor maladii fungice la culturi cerealiere păioase

Autor: Galina Lupașcu, Svetlana Gavzer
Cantitatea și calitatea recoltei la culturile cerealiere depind în mare măsură de sistemul de management, potențialul genetic al culturii, dar și de diverși factori care contribuie la diminuarea producției agricole.

Influenţa factorilor climatici asupra productivității unor specii de arbuşti fructiferi

Autor: Parascovia Sava, Ion Caraman
Cercetările științifico-practice efectuate de către savanți asupra culturii arbuştilor fructiferi, în trecut îi în prezent, au permis crearea unor soiuri cu diferite calități și destinații, tehnici și tehnologii de cultivare, în baza cărora aceste specii prețioase au devenit rentabile, fiind extrem de solicitate de către consumatori datorită proprietăților sale valoroase.

Managementul culturii de floarea-soarelui în gospodăriile agricole din Republica Moldova

Autor: Maria Duca, Steliana Clapco, Ion Burcovschi
Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) este una dintre culturile strategice din ţara noastră, reprezentând principala sursă de ulei vegetal atât pentru suplinirea consumului intern, cât şi pentru export, Republica Moldova plasându-se pe locul 15 printre cei mai mari producătorii mondiali.

Contribuții fundamentale la crearea bazei de date a cadastrului fondului de Arii Naturale Protejate din Moldova

Autor: Anatolie Tărîță, Maria Sandu , Raisa Lozan, Elena Moșanu, Nina Liogchii
Rezultatele cercetărilor științifice, expuse în ciclul de lucrări Starea ecologică a componentelor de mediu din teritoriul Ariilor Naturale Protejate de Stat, înaintat la concursul pentru decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei în anul 2021, au fost obținute în cadrul proiectului aplicativ 15.817.02.21A:

Diversitatea raselor de lupoaie (Orobanche Cumana Wallr.) in lume

Autor: Dr. Steliana Clapco
Planta angiospermă Orobanche cumana Wallr. este un rizoparazit obligatoriu, care afectează, în special, cultura de floarea-soarelui, provocând pierderi de productivitate semnificative.

Variabilitatea unor populatii de lupoaie originare din China. Genotiparea și determinarea polimofismului genetic (II)

Autor: Acad., prof. univ. Maria Duca, dr. Ina Bivol, dr. Ana Mutu (Calmîş), dr. Steliana Clapco, masterand Chao Wang
Variabilitatea genetică a indivizilor este reflectată prin polimorfismul molecular, care ilustrează variațiile la nivelul secvențelor ADN-ului genomic.

Contribuții la studiul conținutului de metale grele în solurile din ecosistemul urban Bălți

Autor: Dr. Andrian Ţugulea, dr. hab., conf. univ. Constantin Bulimaga, doctoranda Anastasia Portarescu
Solul este una dintre cele mai importante resurse naturale. Spre deosebire de celelalte componente ale mediului înconjurător, solul are rolul unui nutrient biotic cu proprietăţi de absorbant, autopurificator şi neutralizator biologic al poluanţilor, mineralizator al reziduurilor organice.

Optimizarea procedeului de prelucrare a deșeurilor industriei de bere și obținere din biomasa de levuri a preparatelor lipidice

Autor: Dr. Elena Tofan, dr. Natalia Chiseliţa, dr. Oleg Chiseliţă, dr. Alina Beşliu, dr. Nadejda Efremova, cerc. șt. stag. Ana Lozan, cerc. șt. stag. Marina Daniliș
Actualmente, în baza compușilor bioactivi microbieni se elaborează diferite preparate cu aplicare practică într-un șir de domenii.