Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Biologie, chimie şi ecologie

Obţinerea hidrogenului în celule solare pe bază de pigmenţi

Autor: Ion Marin, doctorand
Dependenţa economiei de carburanţii fosili a adus ţările la o situaţie economică grea. Dezvoltarea surselor regenerabile de energie, ca o resursă energetică semnifi cativă şi nepoluantă, este unul din principalele obiective ale politicilor energetice mondiale care, în contextul dezvoltării durabile, are ca scop creşterea siguranţei în alimentarea cu energie, protejarea mediului înconjurător şi dezvoltarea la scară comercială a tehnologiilor energetice viabile.Descarcă

Тенденции развития современной электрохимии: наукометрический анализ

Autor: Проф. А. И. Дикусар, Д. н. Ю.Ю. Кравченко, Д. н. В.И. Петренко
Использование количественных методов анализа науки вообще и отдельных ее отрас- лей в частности начало интенсивно развиваться со второй половины ХХ векаDescarcă

Vulnerabilitatea şi gradul de adaptare a lumii animale la noile condiţii de climă

Autor: Prof. universitar Andrei Munteanu
Schimbarea climei constituie o problemă globală, care va pune în pericol sistemele naturale, sociale şi economice prin sensibilitatea şi vulnerabilitatea lor faţă de factorii climatici. Lumea animală, una din componentele indispensabile ale naturii, după unele date este alcătuită din circa 1,5 milioane de specii (după altele – 3-4,5 mln). În procesul evoluţiei lumii organice, de la apariţia primelor animale şi până în prezent, s-a perindat un număr extrem de mare de specii de animale.
Descarcă