Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

Sinteza nanocristalitelor de CuO:Ag pentru aplicaţii în senzori de gaze

Autor: Vasilii Crețu
Oxizii metalici semiconductori sunt pe larg studiați și folosiți pentru detectarea gazelor nocive, explozibile, ușor inflamabile etc.

Potenţialul microbiologic în estimarea impactului tehnologiilor arabile asupra calităţii solului

Autor: Dr., conf. cercet. Serghei Corcimaru
Potrivit lui J. Doran, calitatea solului este capacitatea lui de a funcționa în cadrul ecosistemului și terenului valorificat cu menținerea productivității biologice, calității mediului, sănătății plantelor, animalelor și oamenilor [1].

К вопросу экологической, продовольственной и медицинской безопасности населения в рамках программ развития человечества ООН

Autor: Проф., др., академик Г. Г. Дука, проф., др., академик А. А. Кудряшева, Г. Е. Маковейчук, лауреат Государственной премии в области науки и техники
Оценка современного состояния социальных, экономических, экологических, биологических и производственных проблем должна способствовать разработке проектов и программ для выполнения решений и резолюций ООН в вопросах повышения продовольственной безопасности, для сокращения голодающих в регионах, сохранения пл

Asistență științifică pentru domeniul producției de ceapă

Autor: Dr. hab. Vasile Botnari
Ceapa în alimentaţie şi în medicină. Ceapa este una dintre cele mai răspândite culturi legumicole. Cunoscută de peste 4000 de ani, era cultivată în Egipt, în luncile fertile ale Nilului, în Grecia Antică.

Compuși terpenici biologic activi de origine naturală și sintetică

Autor: Dr. hab. Aculina Arîcu, Dr. hab. Nicon Ungur, Institutul de Chimie al AȘM
Un interes practic deosebit prezintă compuşii organici naturali care pot fi izolaţi din materie primă locală, renovabilă şi ieftină. În special, din deşeurile agricole şi cele ale industriei alimentare, care sunt ramurile de bază ale economiei naționale.

Pigmenţii fotosintetici la Porphyridium cruentum în condiţii de stres oxidativ indus

Autor: Dr. Liliana Cepoi, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Introducere
Stresul oxidativ, caracterizat prin predominarea procesului de formare a radicalilor liberi asupra celui de anihilare a lor, constituie fenomenul care duce în cele din urmă la moartea celulelor vii. În cazul producerii de biomasă cu diferite utilizări practice, stresul oxidativ este responsabil de degradarea calităţii acesteia.

Caracterizarea imunofiziologică a colecţiei de tomate pentru câmp deschis

Autor: Dr. Valeriu Ciobanu, Prof. univ. Nicolae Munteanu
Introducere
Cercetările ştiinţifice efectuate de-a lungul timpului scot în evidenţă caracteristicile morfofiziologice esenţiale ale sortimentului de tomate: capacitatea de producţie, gradul de rezistenţă la principalii agenţi patogeni ai bolilor de tomate.

A case study of debate about genetic modified seeds: a comparative analysis of Romania and Republic of Moldova

Autor: Ph.D José Manuel Ramos Sánchez
1. Material and methods: Delphi Analysis
The experiences in using the Delphi method in social sciences are wide and provide a broad background. This is a prospective technique to obtain subjective information.

Reţea internaţională pentru monitorizarea mediului şi minimizarea consecinţelor ecologice în bazinul Mării Negre

Autor: Dr. Dmitri Dvornikov, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM, dr. Anatolie Tărâţă, dr. Raisa Lozan, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, dr. Tatiana Daţko, dr. Veaceslav Zelenţov, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu” este partenerul principal al proiectului Reţelele de cercetare pentru monitorizarea mediului şi atenuarea efectelor ecologice adverse în bazinul Mării Negre (BSB Net-Eco) în cadrul Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013”.

A case study of debate about genetic modified seeds: a comparative analysis of Romania and Republic of Moldova 1st part

Autor: PhD. José Manuel Ramos Sánchez, Universitatea din Cordoba, Spania
This analysis deals with the law, institutions and policies concerning new relevant technological packs of extensive use in our current conventional agriculture, being an area of fundamental interest for the effective performance of the economy and social structures in Moldova region.