Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

A case study of debate about genetic modified seeds: a comparative analysis of Romania and Republic of Moldova

Autor: Ph.D José Manuel Ramos Sánchez
1. Material and methods: Delphi Analysis
The experiences in using the Delphi method in social sciences are wide and provide a broad background. This is a prospective technique to obtain subjective information.

Reţea internaţională pentru monitorizarea mediului şi minimizarea consecinţelor ecologice în bazinul Mării Negre

Autor: Dr. Dmitri Dvornikov, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM, dr. Anatolie Tărâţă, dr. Raisa Lozan, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, dr. Tatiana Daţko, dr. Veaceslav Zelenţov, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu” este partenerul principal al proiectului Reţelele de cercetare pentru monitorizarea mediului şi atenuarea efectelor ecologice adverse în bazinul Mării Negre (BSB Net-Eco) în cadrul Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013”.

A case study of debate about genetic modified seeds: a comparative analysis of Romania and Republic of Moldova 1st part

Autor: PhD. José Manuel Ramos Sánchez, Universitatea din Cordoba, Spania
This analysis deals with the law, institutions and policies concerning new relevant technological packs of extensive use in our current conventional agriculture, being an area of fundamental interest for the effective performance of the economy and social structures in Moldova region.

Bioeconomia – o creaţie ştiinţifică românească

Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Dediu, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Studiul genezei şi evoluţiei ecologiei ca ştiinţă (Dediu 2007, 2009, 2010, 2011, 2012), ne demonstrează o contribuţie esenţială a naturaliştilor români la afirmarea acestei discipline. Drept exemplu poate fi menţionat aportul celebrului biolog Grigore Antipa (1892, 1895, 1910, 1933, 1935, 1940 etc.), unul dintre primii şi cei mai prolifici ucenici ai fondatorului ecologiei E. Haeckel (1866).

Problema antibioticorezistenţei microbiene

Autor: Membru corespondent al AŞM, Viorel Prisacari, Drd. Ion Berdeu
Identifi carea agenţilor patogeni în maladiile infecţioase la sfârşitul secolului al XIX-lea a stimulat căutarea de remedii pentru prevenire şi tratament. Însă combaterea cu succes a acestora a devenit posibilă doar odată cu descoperirea şi utilizarea antibioticelor o jumătate de secol mai târziu. Această realizare ştiinţifică, în paralel cu vaccinarea, se constituie într-un moment revoluţionar în medicină, deoarece a permis diminuarea semnificativă a morbidităţii şi letalităţii în urma bolilor infecţioase.

Noi oportunităţi în dezvoltarea remediilor antituberculoase

Autor: Dr hab. Fliur Macaev, Dr. Veaceslav Boldescu, Acad. Gheorghe Duca
O treime din populaţia planetei este infectată cu Mycobacterium tuberculosis, agentul cauzator al tuberculozei (TBC). Tuberculoza, o boală veche, continuă să rămână prima în topul infecţiilor bacteriene provocatoare de decese.

Cianobacteria Spirulina Platensis — matrice pentru producerea compuşilor organici selenocomponenţi

Autor: Academician Valeriu Rudic, Cerc. şt. Svetlana Djur, Dr., conf. cercet. Liliana Cepoi, Dr., conf. cercet. Tatiana Chiriac, Dr., conf. cercet. Ludmila Rudi,Dr., conf. univ. Sergiu Şova
Seleniul este unul din microelementele indispensabile pentru organismul uman şi animal. Component esenţial al selenocompuşilor celulari – selenoenzime şi selenoproteine, seleniul joacă un rol important în menţinerea integrităţii membranelor celulare, protejând lipidele, lipoproteinele şi ADN-ul contra stresului oxidativ.

Cu privire la securitatea mediului ambiant

Autor: Dr. hab. Leonid Voloşciuc
În Republica Moldova, securitatea ecologică, ca manifestare a stării mediului ambiant în care totalitatea cauzelor şi consecinţelor naturale şi antropogene exclud sau reduc la minimum schimbările ce provoacă degradarea mediului şi impactul negativ asupra sănătăţii populaţiei, reprezintă un element important al securităţii naţionale.

Cerbul în onomastica românească

Autor: Dr. hab. Anatol Eremia, Institutul de Filologie al AŞM
Cerbul este un animal ierbivor din familia cervidelor, reprezentant al copitatelor sălbatice, din care mai fac parte renul şi elanul. Denumirea lui ştiinţifică este Cervus elaphus.

Peptide din insecte – sursă de preparate cu acţiune antimicrobiană

Autor: Dr. hab. Nicolae Bacinschi, M. cor. Victor Ghicavîi, Dr. Ina Pogonea
Din cele mai vechi timpuri, omul a folosit natura fie în viaţa sa cotidiană pentru rezolvarea problemelor nutriţionale, fie pentru a combate sau preîntâmpina un şir de maladii. Cele mai importante realizări în acest sens sunt legate de plante (infuzii, decocturi, tincturi, extracte).