Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

Ultimul mamut. Adevărul ştiinţific despre recenta descoperire paleontologică din Valea Morilor

Autor: Dr.hab. Anatolie David, profesor cercetător, Om Emerit în ştiinţă; Teodor Obadă, cercetător ştiinţific, Institutul de Zoologie, AŞM
În timpul lucrărilor de curăţare  şi adâncire a fundului lacului din Valea Morilor din Chişinău excavatoriştii au descoperit mai multe oase mari, fosilizate, de culoare cafenie, înşirate pe o suprafaţă de câteva zeci de metri, ale unui animal
preistoric.

Sinteza genomului nou al viţei de vie – o realizare în premieră în citogenetica speciei vitis vinifera L.

Autor: Dr.hab. Ştefan Topală, dr.hab. Constantin Dadu
Sinteza preliminară a genomului nou al viţei de vie a fost iniţiată în mod cert în SUA de A.P.Wylie care pentru prima dată a obţinut hibrizi distanţi dintre specia de cultură Vitis vinifera L. (2n=38, subgenul Euvitis) şi specia spontană americană – V.rotundifolia Michx.(2n=40, subgenul Muscadinia). Tot în SUA, prin retroîncrucişările hibrizilor de F1 (N.C.-6-15, N.C.6-16) cu soiuri europene şi locale, cercetătorul R.T.Dunstan [5-6] a creat hibrizii de F2, aşa numiţii DRX-şi: DRX-58-5, DRX-55 şi al.

Obţinerea hidrogenului în celule solare pe bază de pigmenţi

Autor: Ion Marin, doctorand
Dependenţa economiei de carburanţii fosili a adus ţările la o situaţie economică grea. Dezvoltarea surselor regenerabile de energie, ca o resursă energetică semnifi cativă şi nepoluantă, este unul din principalele obiective ale politicilor energetice mondiale care, în contextul dezvoltării durabile, are ca scop creşterea siguranţei în alimentarea cu energie, protejarea mediului înconjurător şi dezvoltarea la scară comercială a tehnologiilor energetice viabile.

Тенденции развития современной электрохимии: наукометрический анализ

Autor: Проф. А. И. Дикусар, Д. н. Ю.Ю. Кравченко, Д. н. В.И. Петренко
Использование количественных методов анализа науки вообще и отдельных ее отрас- лей в частности начало интенсивно развиваться со второй половины ХХ века

Vulnerabilitatea şi gradul de adaptare a lumii animale la noile condiţii de climă

Autor: Prof. universitar Andrei Munteanu
Schimbarea climei constituie o problemă globală, care va pune în pericol sistemele naturale, sociale şi economice prin sensibilitatea şi vulnerabilitatea lor faţă de factorii climatici. Lumea animală, una din componentele indispensabile ale naturii, după unele date este alcătuită din circa 1,5 milioane de specii (după altele – 3-4,5 mln). În procesul evoluţiei lumii organice, de la apariţia primelor animale şi până în prezent, s-a perindat un număr extrem de mare de specii de animale.