Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere

Autor: acad. T. Lupaşcu, dr. Nina Ţîmbaliuc, dr. L. Lupaşcu
 Acţiunea nefastă a factorilor nocivi din mediul înconjurător este o problemă dintre cele mai intens investigate astăzi, factorii respectivi având un impact negativ imens asupra sănătăţii publice şi calităţii vieţii societăţii moderne în general [1-3].

Particularitățile manifestării stresului oxidativ indus de cupru (II) la Spirulina platensis

Autor: dr., conf. cercet. Liliana Cepoi
Metalele grele, în funcție de gradul lor de oxidare, pot fi foarte reactive, iar în consecință, estrem de toxice pentru organismele vii.

Descompunerea fotocatalitică a apei ca sursă de energie regenerabilă

Autor: Drd. Ion Marin
O echipă de cercetători de la Centrul Ştiințific de Chimie Fizică şi Anorganică al Institutului de Chimie al AŞM studiază, mai mulți ani la rând, conversia energiei solare în energie chimică sau electrică, fiind centrată pe elaborarea sistemelor moleculare ce provoacă fotocataliza moleculelor de apă în vederea obţinerii hidrogenului gazos ca sursă de energie.

Starea de depozitare și metodele de remediere a mediului ambiant contaminat cu Poluanți Organici

Autor: dr. P. Spătaru, cercet. șt. Oxana Spînu, dr. T. Spătaru, dr. hab. I. Povar
Din secolul trecut, în sectorul agrar a crescut în mod semnificativ utilizarea pesticidelor, ceea ce a condus la efecte toxice asupra tuturor ființelor vii.

Dinamica parametrilor fizico-chimici în apele fluviului Nistru

Autor: Dr. hab. Elena Zubcov, Dr. Olga Jurminschaia, dr. Nina Bagrin, de. Natalia Borodin, dr. Nadejda Andreev
Fluviul Nistru, cea mai mare și importantă arteră acvatică pentru Republica Moldova, este o sursă de apă potabilă pentru 80% din populația țării.

Analiza surselor de contaminare a mediului ambiant cu pesticide organice halogenate

Autor: Dr. P. Spătaru, cercet șt. Oxana Spînu, dr. T. Spătaru, dr. hab. I. Povar
În perioada sovietică, Moldova a folosit cantităţi uriaşe de pesticide în lupta cu dăunătorii agricoli, cantităţile neutilizate acumulându-se din an în an.

Selenodependența spectrului aminoacidic din materialul reproductiv

Autor: Drd. Ina Didilică
Dezvoltarea continuă a sanocreatologiei, care are ca scop crearea și dezvoltarea dirijată a statusului sanogen morfo-funcțional al organismului, impune evidențierea etapelor vulnerabile în dezvoltarea gameților, embrionului și fătului, a factorilor ce pot influența negativ dezvoltarea fătului și elaborarea principiilor de profilaxie a eventualelor dereglări morfo-funcționale [1].

Cărbuni activi autohtoni pentru economie, protecția sănătății omului și a mediului ambiant

Autor: M. c. Tudor Lupașcu
Cărbunii activi constituie produse chimice de certă valoare, larg utilizați în industriile de medicamente, alimentară, minieră, chimică şi petrochimică, la purificarea apelor reziduale şi potabilizarea apelor de suprafaţă.

Plante medicinale şi aromatice – ieri, azi şi mâine

Autor: Dr. Maricica Colţun
Plantele medicinale şi aromatice au constituit una din preocupările importante ale omului de la începutul existenţei sale.

Sistemul de management integrat al deşeurilor – o necesitate stringentă pentru Republica Moldova

Autor: Dr. Dorin Dușciac
Sistemul de gestionare a deșeurilor existent actualmente în Republica Moldova este emanaţia unei serii de malformații ce își găsesc originea în trecutul sovietic de până la declararea independenței în anul 1991, dar și în lipsa unei viziuni strategice în domeniu în ultimele două decenii și jumătate.