Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

Variabilitatea unor populații de lupoaie originare din China. Morfometria și identificarea raselor (I)

Autor: Acad., prof. univ., Maria Duca, dr. Ana Mutu (Calmîş), dr. Steliana Clapco, dr. Ina Bivol, masterand Chao Wang
Lupoaia (Orobanche cumana Wallr.) este o plantă angiospermă holoparazită care atacă floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) la nivelul sistemului radicular.

Contribuții la cunoașterea buburuzelor (Coleoptera: Coccinellidae) din fauna Republicii Moldova

Autor: Dr., conf. cerc. Svetlana Bacal, dr. hab., conf. cerc. Galina Buşmachiu, Daniela Burduja
Buburuzele (mămăruțele), deși bine cunoscute de toți entomologii și nu numai, prezente atât în ecosistemele naturale, cât și în cele agricole, rămân până astăzi un grup puțin studiat în Republica Moldova.

Fauna de vertebrate terestre a zonei Horești-Rezeni din centrul Republicii Moldova

Autor: Dr., conf. cercet. Victoria Nistreanu, dr., conf. cercet. Anatolie Savin, dr., conf. cercet. Alina Larion, dr., conf. cercet. Vladimir Țurcan, dr., conf. cercet. Veaceslav Sitnic, Natalia Caraman, Silvia Ursul, dr. Vitalie Ajder, Vladislav Caldari
Zona cuprinsă între satele Horești și Rezeni din raionul Ialoveni, centrul Republicii Moldova, se află la 30-35 km distanță spre sud de Chișinău, conține o mare varietate de ecosisteme naturale și antropizate, printre care se numără păduri naturale, biotopuri palustre, habitate umede, pajiști, pășuni, perdele și plantații forestiere, agroecosisteme.

Cicada meliferă Metcalfa pruinosa (say, 1830) (Hemiptera, flatidae) – specie nouă invazivă în fauna Republicii Moldova

Autor: Cristina Țugulea, Valeriu Derjanschi, Andrian Țugulea
Cicada meliferă Metcalfa pruinosa Say este o specie originară din estul Americii de Nord, larg răspândită în Statele Unite ale Americii, Mexic și Cuba. În Europa a fost menționată pentru prima dată în 1979, și anume în Italia, pe diferite specii de arbori și arbuști.

Genetica rezistenţei florii-soarelui la lupoaie (Orobanche Cumana Wallr.)

Autor: Steliana Clapco, Maria Duca
Interacţiunea dintre floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) şi lupoaie (Orobanche cumana Wallr.) constituie un sistem model pentru studiul mecanismelor genetice de rezistenţă a plantelor de cultură la factorii de stres biotic.

Valorificarea tulpinilor microbiene izolate din lapte de capră

Autor: Nina Bogdan
Laptele de capră posedă proprietăţi antioxidante deosebit de prețioase, dietetico-curative pronunţate și calităţi nutritive excelente.

Insecte invazive înregistrate în ultimii 20 de ani pe teritoriul republicii Moldova

Autor: Dr., conf. cercet. Svetlana BACAL, dr. hab., conf. cercet. Galina BUȘMACHIU, dr., conf. cercet. Livia CALESTRU, dr., conf. cercet. Irina MIHAILOV
Schimbările climatice, de rând cu fenomenul globalizării, cu impact substanțial asupra comerțului internațional, turismului și transportului transfrontalier, conduc la extinderea arealului unui număr impunător de specii de animale, inclusiv insecte [1-4].

Resurse genetice de rezistenţă a florii-soarelui la lupoaie în contextul conservării biodiversităţii

Autor: Dr. Steliana Clapco, dr. Ion GÎSCĂ, dr. Aliona CUCEREAVÎI, acad. Maria DUCA
 Resursele genetice ale unei culturi sunt reprezentate de totalitatea varietăţilor genetice disponibile în cadrul speciei date, precum şi a speciilor sexual compatibile cu aceasta, înglobând un ansamblu impunător de gene de interes care constituie baza procesului de ameliorare.

Flora și vegetația Republicii Moldova în contextul impacturilor naturale și antropice

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Gheorghe Postolache, dr., conf. Veaceslav Ghendov
Pe teritoriul Republicii Moldova sunt înregistrate peste 1 820 de specii de plante vasculare, atribuite la 616 genuri şi 136 de familii [1].

Rolul și locul OMG în soluționarea problemelor fitosanitare

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Leonid VOLOȘCIUC
Pornind de la dinamica și tendințele evoluției populației Terrei care, fiind într-o creștere continuă, a depășit 7,3 miliarde de locuitori și perspectiva atingerii a 9 miliarde în anul 2040 și 10 miliarde în anul 2060, devine tot mai stringentă necesitatea impulsionării măsurilor de fortificare a securității alimentare.