Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

Resurse genetice de rezistenţă a florii-soarelui la lupoaie în contextul conservării biodiversităţii

Autor: Dr. Steliana Clapco, dr. Ion GÎSCĂ, dr. Aliona CUCEREAVÎI, acad. Maria DUCA
 Resursele genetice ale unei culturi sunt reprezentate de totalitatea varietăţilor genetice disponibile în cadrul speciei date, precum şi a speciilor sexual compatibile cu aceasta, înglobând un ansamblu impunător de gene de interes care constituie baza procesului de ameliorare.

Flora și vegetația Republicii Moldova în contextul impacturilor naturale și antropice

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Gheorghe Postolache, dr., conf. Veaceslav Ghendov
Pe teritoriul Republicii Moldova sunt înregistrate peste 1 820 de specii de plante vasculare, atribuite la 616 genuri şi 136 de familii [1].

Rolul și locul OMG în soluționarea problemelor fitosanitare

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Leonid VOLOȘCIUC
Pornind de la dinamica și tendințele evoluției populației Terrei care, fiind într-o creștere continuă, a depășit 7,3 miliarde de locuitori și perspectiva atingerii a 9 miliarde în anul 2040 și 10 miliarde în anul 2060, devine tot mai stringentă necesitatea impulsionării măsurilor de fortificare a securității alimentare.

Structura anatomică a laminei frunzei speciei spontane Lycium barbarum L. şi a soiurilor cultivate

Autor: Drd. Maria TABĂRA
Conținutul ridicat de compuși fenolici, antociani, acid ascorbic al fructelor arbuștilor dovedesc un efect puternic în fortificarea sănătății umane [1; 2].

Aspecte privind mecanismele de rezistență ale florii-soarelui la lupoaie

Autor: Acad. Maria Duca
Datorită apariției și dezvoltării noilor tehnologii, succeselor în ameliorarea asistată de marcheri, extinderii semnificative a suprafețelor cultivate, irigării și utilizării altor resurse naturale, în ultimele decenii producția agricolă la nivel mondial a crescut semnificativ, practic dublându-se în perioada 1960–2018.

Rolul relaţiilor gazdă – patogen în declanşarea bolilor la plante şi identificarea genotipurilor rezistente

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Galina Lupaşcu, dr., conf. cercet. Larisa Andronic, dr., conf. cercet. Svetlana Smerea, dr. hab., conf. cercet. Nadejda Mihnea
Consideraţiuni generale. În secolul al XX-lea s-au produs schimbări cardinale şi rapide în tehnologiile agricole. (...)

Produsele forestiere nelemnoase cu potenţial terapeutic din Republica Moldova

Autor: Drd. Gheorghe Novac
Dintre toate tipurile de vegetaţie naturală, cea mai importantă în economia şi peisajul Republicii Moldova este cea forestieră. Aceasta, datorită unei mari varietăţi a reliefului şi florei.

Compoziţia chimică a uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. şi Ocimum basilicum var. citriodorum

Autor: Drd. Ludmila Dombrov, dr. Elvira Gille, dr. conf. cercet. Maricica Colţun, drd. Radu Necula, dr. Lilia Chisnicean, dr. Aurelia Lupan
Verbena triphylla L. Hér., sinonimă cu Aloysia citriodora Paláu, Aloysia triphylla (L'Herit.) Britton, Lippia citriodora Humb., Bonpl. et Kunth. L. triphylla (L'Hér.) O. Kunth. Zappania citrodora Lam., aparţine genului Aloysia al familiei Verbenaceae şi este originară din America de Sud (Argentina, Paraguay, Brazilia, Uruguay, Chili şi Peru).

Tulpini de bacterii lactice autohtone noi din specia Streptococcus thermophilus

Autor: Dr. Anatoli Cartaşev
Una dintre cele mai importante probleme ale industriei produselor lactate constă în selectarea de specii şi tulpini bacteriene corespunzătoare cerinţelor înaintate de diverse tehnologii de prelucrare a laptelui prin fermentare [1].

Floarea-soarelui în vizorul cercetătorilor din Republica Moldova

Autor: Acad. Maria Duca, dr. Steliana Clapco, dr. Rodica Martea
Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) face parte din familia Asteraceae, genul Helianthus, fiind unica specie din acest gen, cultivată ca plantă de importanţă alimentară majoră, graţie seminţelor bogate în ulei.