Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

Structura anatomică a laminei frunzei speciei spontane Lycium barbarum L. şi a soiurilor cultivate

Autor: Drd. Maria TABĂRA
Conținutul ridicat de compuși fenolici, antociani, acid ascorbic al fructelor arbuștilor dovedesc un efect puternic în fortificarea sănătății umane [1; 2].

Aspecte privind mecanismele de rezistență ale florii-soarelui la lupoaie

Autor: Acad. Maria Duca
Datorită apariției și dezvoltării noilor tehnologii, succeselor în ameliorarea asistată de marcheri, extinderii semnificative a suprafețelor cultivate, irigării și utilizării altor resurse naturale, în ultimele decenii producția agricolă la nivel mondial a crescut semnificativ, practic dublându-se în perioada 1960–2018.

Rolul relaţiilor gazdă – patogen în declanşarea bolilor la plante şi identificarea genotipurilor rezistente

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Galina Lupaşcu, dr., conf. cercet. Larisa Andronic, dr., conf. cercet. Svetlana Smerea, dr. hab., conf. cercet. Nadejda Mihnea
Consideraţiuni generale. În secolul al XX-lea s-au produs schimbări cardinale şi rapide în tehnologiile agricole. (...)

Produsele forestiere nelemnoase cu potenţial terapeutic din Republica Moldova

Autor: Drd. Gheorghe Novac
Dintre toate tipurile de vegetaţie naturală, cea mai importantă în economia şi peisajul Republicii Moldova este cea forestieră. Aceasta, datorită unei mari varietăţi a reliefului şi florei.

Compoziţia chimică a uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. şi Ocimum basilicum var. citriodorum

Autor: Drd. Ludmila Dombrov, dr. Elvira Gille, dr. conf. cercet. Maricica Colţun, drd. Radu Necula, dr. Lilia Chisnicean, dr. Aurelia Lupan
Verbena triphylla L. Hér., sinonimă cu Aloysia citriodora Paláu, Aloysia triphylla (L'Herit.) Britton, Lippia citriodora Humb., Bonpl. et Kunth. L. triphylla (L'Hér.) O. Kunth. Zappania citrodora Lam., aparţine genului Aloysia al familiei Verbenaceae şi este originară din America de Sud (Argentina, Paraguay, Brazilia, Uruguay, Chili şi Peru).

Tulpini de bacterii lactice autohtone noi din specia Streptococcus thermophilus

Autor: Dr. Anatoli Cartaşev
Una dintre cele mai importante probleme ale industriei produselor lactate constă în selectarea de specii şi tulpini bacteriene corespunzătoare cerinţelor înaintate de diverse tehnologii de prelucrare a laptelui prin fermentare [1].

Floarea-soarelui în vizorul cercetătorilor din Republica Moldova

Autor: Acad. Maria Duca, dr. Steliana Clapco, dr. Rodica Martea
Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) face parte din familia Asteraceae, genul Helianthus, fiind unica specie din acest gen, cultivată ca plantă de importanţă alimentară majoră, graţie seminţelor bogate în ulei.

Produsele forestiere nelemnoase comestibile de origine vegetală din Republica Moldova

Autor: Drd. Gheorghe Novac
Utilizarea produselor forestiere nelemnoase (PFNL) este tot mai actuală datorită tendinţelor de valorificare integrată a resurselor forestiere.

Aprecieri fenotipice şi genotipice la soiurile de fasoliţă (Vigna unguiculata (L.) Walp.)

Autor: Doctor habilitat în biologie V. R. Celac
Sporirea producției profitabile de substanţe proteice, deficitul cărora este foarte acut în economia mondială, reprezintă un obiectiv al cercetărilor biologice şi agricole moderne.

Flora zonei cu protecţie integrală din Rezervaţia „Plaiul Fagului”, evaluată după două decenii

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Gh. Postolache, dr. Ş. Lazu, cercet. șt. Lilia Ţâcu
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 167 din 12 martie 1992 a fost instituită Rezervaţia „Plaiul Fagului”.