Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

Produsele forestiere nelemnoase comestibile de origine vegetală din Republica Moldova

Autor: Drd. Gheorghe Novac
Utilizarea produselor forestiere nelemnoase (PFNL) este tot mai actuală datorită tendinţelor de valorificare integrată a resurselor forestiere.

Aprecieri fenotipice şi genotipice la soiurile de fasoliţă (Vigna unguiculata (L.) Walp.)

Autor: Doctor habilitat în biologie V. R. Celac
Sporirea producției profitabile de substanţe proteice, deficitul cărora este foarte acut în economia mondială, reprezintă un obiectiv al cercetărilor biologice şi agricole moderne.

Flora zonei cu protecţie integrală din Rezervaţia „Plaiul Fagului”, evaluată după două decenii

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Gh. Postolache, dr. Ş. Lazu, cercet. șt. Lilia Ţâcu
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 167 din 12 martie 1992 a fost instituită Rezervaţia „Plaiul Fagului”.

Obţinerea şi caracterizarea compuşilor bioactivi extraşi din produse vegetale forestiere

Autor: acad. T. Lupaşcu, dr. Nina Ţîmbaliuc, dr. L. Lupaşcu
 Acţiunea nefastă a factorilor nocivi din mediul înconjurător este o problemă dintre cele mai intens investigate astăzi, factorii respectivi având un impact negativ imens asupra sănătăţii publice şi calităţii vieţii societăţii moderne în general [1-3].

Particularitățile manifestării stresului oxidativ indus de cupru (II) la Spirulina platensis

Autor: dr., conf. cercet. Liliana Cepoi
Metalele grele, în funcție de gradul lor de oxidare, pot fi foarte reactive, iar în consecință, estrem de toxice pentru organismele vii.

Descompunerea fotocatalitică a apei ca sursă de energie regenerabilă

Autor: Drd. Ion Marin
O echipă de cercetători de la Centrul Ştiințific de Chimie Fizică şi Anorganică al Institutului de Chimie al AŞM studiază, mai mulți ani la rând, conversia energiei solare în energie chimică sau electrică, fiind centrată pe elaborarea sistemelor moleculare ce provoacă fotocataliza moleculelor de apă în vederea obţinerii hidrogenului gazos ca sursă de energie.

Starea de depozitare și metodele de remediere a mediului ambiant contaminat cu Poluanți Organici

Autor: dr. P. Spătaru, cercet. șt. Oxana Spînu, dr. T. Spătaru, dr. hab. I. Povar
Din secolul trecut, în sectorul agrar a crescut în mod semnificativ utilizarea pesticidelor, ceea ce a condus la efecte toxice asupra tuturor ființelor vii.

Dinamica parametrilor fizico-chimici în apele fluviului Nistru

Autor: Dr. hab. Elena Zubcov, Dr. Olga Jurminschaia, dr. Nina Bagrin, de. Natalia Borodin, dr. Nadejda Andreev
Fluviul Nistru, cea mai mare și importantă arteră acvatică pentru Republica Moldova, este o sursă de apă potabilă pentru 80% din populația țării.

Analiza surselor de contaminare a mediului ambiant cu pesticide organice halogenate

Autor: Dr. P. Spătaru, cercet șt. Oxana Spînu, dr. T. Spătaru, dr. hab. I. Povar
În perioada sovietică, Moldova a folosit cantităţi uriaşe de pesticide în lupta cu dăunătorii agricoli, cantităţile neutilizate acumulându-se din an în an.

Selenodependența spectrului aminoacidic din materialul reproductiv

Autor: Drd. Ina Didilică
Dezvoltarea continuă a sanocreatologiei, care are ca scop crearea și dezvoltarea dirijată a statusului sanogen morfo-funcțional al organismului, impune evidențierea etapelor vulnerabile în dezvoltarea gameților, embrionului și fătului, a factorilor ce pot influența negativ dezvoltarea fătului și elaborarea principiilor de profilaxie a eventualelor dereglări morfo-funcționale [1].