Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe biologice

Chimia la interfaţa timpurilor

Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, Preşedintele Societăţii de Chimie din Republica Moldova
Declarând 2011 Anul Internaţional al Chimiei, ONU urmăreşte să aducă în atenţia lumii marile realizări ale chimiei şi contribuţia acestora la prosperarea societăţii umane. Prin intermediul acestui articol, noi ne propunem să punem în evidenţă cele mai importante succese ale chimiei autohtone şi rolul pe care îl joacă aceasta în viaţa cotidiană.

Chemistry, our life, our future

Autor: Professor Nicole J. Moreau: President, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)