Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Naţionalismul în publicistica lui Mihai Eminescu. Analiză semasiologică şi pragmatică

Autor: Dr. hab. V. Bahnaru
În procesul de analiză a operei lui Mihai Eminescu, exegeţii operei acestuia au formulat idei şi opinii dintre cele mai variate şi chiar controversate.

Anatol Gavrilov: „Modelul meu de teoretician literar este Mihail Bahtin”

Autor: dr., conf.univ. G. Anițoi în dialog cu dr. hab., prof.univ. A. Gavrilov
Interesul pentru fenomenul literar și pentru investigația teoretică nu au apărut concomitent. Interesul pentru prima a apărut cu mult înainte și se datorează mamei care, fiind învățătoare de clasele primare, îmi citea înainte de culcare mici istorii.

Vasile RomanciucASILE, „purtătorul de cuvânt al tăcerii”

Autor: Drd. S. Lupan
Dintre scriitorii care au debutat în anii șaptezeci ai secolului trecut, Vasile Romanciuc este cel care are o relație deosebită cu tăcerea.

Paul Goma: copilăria, temă cu variațiuni

Autor: Drd. I. Costin
Sunt analizate în plan comparativ raportul dintre personaj și autor, carnavalizarea amintirilor din copilăriei în romanul Din calidor de Paul Goma.

Frunze de dor: deschideri subversive ale erosului auroral

Autor: Dr. N. Corcinschi
Cu acest roman Ion Druță, de fapt, repunea în drepturile sale legitime, firești, genul epic, reinstaura construcția dorică în literatura
basarabeană, viața intimă a personajelor fiind elementul său constructiv de bază.

Hidronimia bazinului hidrografic al Dunării. Arealul pruto-nistrean

Autor: Dr. hab. A. Eremia
Dunărea este unul dintre cele mai mari fluvii din lume, al doilea din Europa, alături de Volga, și al 29-lea de pe glob.

Exeget-propagator al folclorului

Autor: dr. G.Botezatu
Lucrările etnografice și folcloristice scrise de Al. Mateevici pentru publicațiile „Basarabia”, anii: 1906, 1907, „Kișinevskie eparhialinîie vedomosti”, anii: 1911, 1913, 1915 conțin materiale din părțile Căușenilor. Autorul cercetează sărbătorile de calendar și de familie. Obiceiurile și creațiile folclorice de la Anul nou, ce le însoțesc, le motivează prin plugărit, care „a fost întotdeauna cea mai de căpetenie îndeletnicire a țăranului”.

Naratologi și reprezentări naratologice

Autor: dr. Maria Șleahtițchi
Ca „știință a povestirii”, naratologia studiază povestea, modul de a povesti o istorie, o întâmplare, o suită de întâmplări și istorii, un destin, în cele din urmă.

Luceafărul în traducerile rusești

Autor: drd., magistru în psihologie, cercet. șt. Miroslava Metleaeva
Traducerea e un proces „post-factum”, un proces de transpunere a unui text literar original într-un spațiu cultural-informațional străin și în haina altei limbi.

Eminescu din perspectiva Centenarului Marii Uniri

Autor: acad. M. Cimpoi
Întrebarea-cheie, care trebuie să ne-o punem astăzi cu o putere imperativă, este cum se prezintă societatea românească şi noi, românii (din ţară şi din afara ei), în ceasul istoric de faţă.