Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Viziunea lui Eugen Simion asupra statutului autorului în textul biografic

Autor: Drd. Oxana Stanţieru
Reputatul critic Eugen Simion, „figură emblematică a culturii româneşti”, cum îl defineşte congenerul său, criticul Mihai Cimpoi [2, p. 8], „un exeget de mare încredere” al jurnalului, cum îl numeşte mai tânărul critic Costi Rogozanu [3], adevărat „spirit al amplitudinii”, dedică o parte însemnată a lucrărilor sale prozei biografice.

„Biografia interioară” a lui Mihai Eminescu

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
 Prezentul tabel cronologic este scris la îndemnul academicianului Eugen Simion, care s-a arătat nemulţumit de inexistenţa unei descrieri documentare a vieţii lui Eminescu într-o formă mai extinsă (40-50 de pagini).

Dezvoltarea abilităţilor de cercetare şi investigare prin Tehnologiile Internet la studenţii filologi

Autor: Drd. Tatiana Veveriţa
În ultimii ani au survenit schimbări atât în învăţământul preuniversitar, cât şi în cel universitar care se înscriu în logica modernizării şi reformării sistemelor de educaţie din întreaga lume.

Expresia răului în poezia lui Andrei Ţurcanu

Autor: Drd. Constantin Ivanov
Există în poezia lui Andrei Ţurcanu un eu ajuns în centrul unei lumi contaminate de răul ontologic.

Vocabularul românesc al modei vestimentare din secolul al XIX-lea într-un studiu de excepţie

Autor: Dr. hab. Elena Ungureanu
Tonul vestimentaţiei feminine europene din secolul al XIX-lea l-a dat Parisul. „Micul Paris”, Bucureştiul, a absorbit în foarte scurt timp tot ce a adus apusul.

Întemeietorul lexicografiei angliste din spaţiul românesc

Autor: Dr. Inna Negrescu-Babuş
Trăim într-o epocă în care limba engleză este pe cale să devină o nouă lingua franca.

Criterii de clasificare a termenilor: repere teoretice

Autor: Drd. Aliona Luca
În orice domeniu științific, clasificarea joacă un rol primordial. Constituind o importantă metodă de cunoaștere, ea se realizează la o anumită etapă de dezvoltare a științelor, atunci când apare necesitatea evaluării și reevaluării obiectului cercetărilor, a ierarhizării noțiunilor, a diferitor raporturi etc.

Naţionalismul în publicistica lui Mihai Eminescu. Analiză semasiologică şi pragmatică

Autor: Dr. hab. V. Bahnaru
În procesul de analiză a operei lui Mihai Eminescu, exegeţii operei acestuia au formulat idei şi opinii dintre cele mai variate şi chiar controversate.

Anatol Gavrilov: „Modelul meu de teoretician literar este Mihail Bahtin”

Autor: dr., conf.univ. G. Anițoi în dialog cu dr. hab., prof.univ. A. Gavrilov
Interesul pentru fenomenul literar și pentru investigația teoretică nu au apărut concomitent. Interesul pentru prima a apărut cu mult înainte și se datorează mamei care, fiind învățătoare de clasele primare, îmi citea înainte de culcare mici istorii.

Vasile RomanciucASILE, „purtătorul de cuvânt al tăcerii”

Autor: Drd. S. Lupan
Dintre scriitorii care au debutat în anii șaptezeci ai secolului trecut, Vasile Romanciuc este cel care are o relație deosebită cu tăcerea.