Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Arta traducerii și inteligența artificială

Autor: Miroslava Luchiancicova (Metleaeva)
Conceptul de Inteligență Artificială este direct legat de o tendință relativ nouă în filosofie – transumanismul.

Jurnalul de vise (manuscris) al lui Vladimir Beșleagă: priviri introspective asupra propriei existențe

Autor: Dr. Nadejda Ivanov
Visul a fost dintotdeauna perceput ca o dimensiune obscură și misterioasă a psihicului, care poate revela unele taine ale existenței umane în forma unor predicții absconse, înainte ca omul să-și dea seama de sensul lor ori să le înțeleagă semnificația.

Pan Halippa, memorialist și publicist literar

Autor: Dr. hab., prof. univ. Alexandru Burlacu
Pan HALIPPA (01.08.1883–30.04.1979), om politic, poet și publicist chiar din anii studenției și-a asumat datoria morală de a deștepta „neamul basarabean”

Figuri de construcție cu valoare stilistică în discursul electoral

Autor: Dr. Ovidiu-Adrian Enacache
Figurile de construcție, împreună cu figurile de cuvinte, de gândire și de sens, reprezintă cele patru categorii ale figurilor retorice întâlnite în discursul persuasiv.

Tipuri de referire la realitate în sistemul părţilor de vorbire

Autor: Dr. Ion Bărbuță
Referința reprezintă operaţia inițiată de vorbitor care presupune stabilirea relaţiei dintre folosirea unor expresii şi ceea ce ele denotă. Ea poate fi definită atât într-un sens larg, fiind înţeleasă ca o relaţie prin care limbajul se raportează la lume în procesul de comunicare, cât şi într-un sens îngust, ca relaţie care leagă semnul verbal (reprezentat printr-o latură sonoră în asociere cu un semnificat) de „obiectul” din lumea reală sau imaginară la care acesta trimite.

Arta romanescă a lui Paul Goma: grotescul rabelaisian, răzvrătirea avangardistă și ludicul postmodernist

Autor: Aliona Grati
Specificul artei lui Paul Goma constă în complexitatea firească cu care scriitorul a topit în creuzetul romanescului tradițiile romanului european, folclorul basarabean, calitatea de martor al istoriei și a ceea ce va face obiectul analizei acestui articol – împletirea dialogică a esteticilor renascentistă, avangardistă și postmodernistă.

Derivate verbale de la antroponime

Autor: Viorica Răileanu
În limbă, pentru a stabili un anumit echilibru, unele categorii de cuvinte apar, altele dispar. De la nume proprii (antroponime, toponime, oiconime etc.) se pot crea elemente lexicale noi, care dobândesc valențele gramaticale atât ale substantivului comun, cât și ale adjectivului sau verbului [1].

Afixoidarea: fenomen terminologic in vivo

Autor: Eugenia Mincu
Aspectul capital al limbii este că ea, limba, comportă anumite diviziuni, anumite unităţi care se pretează delimitărilor [1, p. 113]. Infiltrate în lexiconul general, elementele terminologice de origine greco-latină se cer categorisite la un anumit tip de formare internă a cuvintelor: derivare, compunere, conversiune.

Interpretarea și suprainterpretarea în viziunea lui Umberto Eco

Autor: Drd. Diana Dementieva
La începutul deceniului șapte al secolului trecut, fizicianul, istoricul și filozoful științei, Thomas S. Kuhn, definește progresul științific ca dezvoltare – prin – acumulare, un parcurs în care anomaliilor generatoare de criză li se atribuie meritul declanșării unei noi paradigme [1].

Haos şi cosmos în creaţia eminesciană în discursul critic al lui Mihai Cimpoi

Autor: Dr., conf. univ. Victoria FONARI
Critica literară a lui Mihai Cimpoi se distinge printr-o perspectivă sincretică și general umană asupra scriitorului analizat.