Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Tendinţe experimentale de traducere, fundamentate pe socio-şi psiholingvistică

Autor: Drd. Miroslava Metleaeva (Luchiancicova)
Teoria traducerii ca disciplină științifică este foarte tânără: istoria sa numără circa 50 de ani. Naşterea ei datează cu 1972, când la cel de al III-lea Simpozion Internațional de Lingvistică din Copenhaga lingvistul britanic James Holmes a specificat necesitatea recunoașterii teoriei traducerii ca pe un domeniu independent de cercetare ştiinţifică.

Filologia și istoria sovietică moldovenească – diversiune științifică cu suport ideologic și geopolitic

Autor: Dr. hab. V. Bahnaru
Se pare că, de la o vreme încoace, Academia de Științe a Moldovei se află într-un ritm alert de preparative febrile pentru a celebra 70 de ani de la constituirea ei.

Magda Isanos: „Între minutu acesta care bate/ şi celălalt…”

Autor: Dr. hab. Aliona Grati
Se împlinesc 100 de ani de la nașterea Magdei Isanos, talentata poetă care și-a început cariera literară în Bararabia interbelică. Mulți ani la rând, s-a spus despre ea că este cea mai profundă poetă a literaturii române.

Structura primelor cărți religioase în limba română, tipărite în tipografia exarhicească din Chișinău

Autor: Dr. hab., prof. univ. Irina Condrea
Cartea religioasă a fost întotdeauna unul dintre pilonii de bază ai culturii oricărui popor, prin ea au căpătat valoare și perenitate limba, spiritualitatea, frumosul și adevărul. Secole de-a rândul anume cartea religioasă a pătruns în mase și a coagulat societatea.

Sondaje și mesaje în romanul Est-Prutean

Autor: Dr. hab. Ion Ciocanu
Cercetătorul urmărește îndeaproape realizarea de către prozatori a unor sondaje psihologice apreciabile, apelând la tehnici narative impresionante, care le ajută să promoveze mesaje artistice valoroase.

Considerații teoretice privind motivația lingvistică

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Anatol Eremia
Motivaţia în lingvistică are la bază conceptul universal conform căruia varietăţile materiei, stările şi schimbările în natură şi societate sunt efecte ale unor anumite cauze precedente.

Fenomenul şaizecist: interdependenţe masculin vs feminin (III)

Autor: Dr. hab. Andrei Țurcanu
Aflam cu stupoare acum câțiva ani că Doina lui Ion Druță a fost scrisă în 1968, adică odată cu Viața și moartea nefericitului Filimon.

80 de ani ai unui scriitor remarcabil - Paul Goma

Autor: Dr. hab., conf. univ. Aliona Grati
Paul Goma este unul dintre cei mai prolifici scriitori ai literaturii române. Opera sa vastă şi complexă cuprinde cărţi de diferite genuri: roman, eseu, jurnal, memorialistică, dicţionar, publicistică, documente etc.

Contribuţia cercetătorilor Basarabeni la valorificarea resurselor frazeologice regionale de la est de Prut

Autor: Cercet. șt. Valeriu Sclifos
Adunarea, publicarea şi cercetarea unităţilor frazeologice regionale din stânga Prutului, ca, de altfel, şi din alte zone ale spaţiului românesc, au o importanţă deosebită pentru lingvistica românească şi pentru cercetarea evoluţiei limbii române.

Fenomenul șaizecist: forme de creativitate în luptă cu inerția dogmei (II)

Autor: Dr. hab. Andrei Țurcanu
În romanul lui Albert Camus Ciuma, care aidoma Rinocerilor lui Eugen Ionesco poate fi citit și ca o parabolă a resurecției totalitare, naratorul remarcă la un moment dat: „se poate spune că această invazie brutală a bolii a avut ca prim efect obligația pentru concetățenii noștri de a se comporta ca și cum n-ar fi avut sentimente personale.”