Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Arhetipul Răului în povestea Ivan Turbincă de Ion Creangă

Autor: Drd. Constantin Ivanov
Articolul de față examinează starea de fapt a unor arhetipuri identificate în povestea Ivan Turbincă, dar și raportarea personajului la răul arhetipal. Confruntarea lui Ivan Turbincă cu acest arhetip al răului presupune totodată și un model ontologic de luptă a omului cu răul, asemeni prototipului mitic identificat în textul scriptural.

Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic

Autor: Dr. Nina Corcinschi
La un prim nivel de lectură, romanul Matei Iliescu de Radu Petrescu ar fi putea fi încadrat cu ușurință în categoria erotologiilor idilice. Iubirea dintre Matei și Dora se desfășoară într-o atmosferă rustică, printre flori, copaci, în vie, în pădure, înconjurați de razele soarelui și stăpâniți de o pudoare ingenuă a sentimentelor erotice, de o candoare a gestului, cum numai în romanul pastoral mai găsim.

Hidronimia bazinului hidrografic al Nistrului

Autor: Dr. hab. Anatol Eremia
Nistru este cel mai mare curs de apă din spațiul geografic pruto-nistrean. Fluviul izvorăşte din Carpaţii de Est, lângă s. Volcie (Ucraina), şi se varsă în Limanul Nistrului la sud de s. Palanca (Republica Moldova).

Leon Donici: parabola tragică a refugierii politice

Autor: dr. Ludmila Șimanschi
Astăzi, în contextul omagierii a 130 de ani de la naștere, cazul inedit de refugiere politică Leon Donici-Dobronravov, văzut la 1929 de Cezar Petrescu drept „apariție fulgurantă, de o mare vastitate și de respirație cu care nu fusesem deprinși” [1, p. 135], trebuie reconsiderat din perspectiva întregii istorii moderne a migrației.

Alexei Marinat: amintiri dintr-o copilărie transnistreană

Autor: drd. Inga Sîrbu
În acest articol sunt analizate fragmente din așa-zisul „roman al copilăriei” lui Alexei Marinat, al unui transnistrean aflat la marginea românismului. Cu fapte vii din infernul regimului totalitar este ilustrată o altă imagine a lumii în literatura română din Basarabia.

Ion Vatamanu: poezia ca experiență și experiment

Autor: dr. hab., prof. univ. A. Burlacu
În folclorul jucăuș al colegilor de breaslă poetul și chimistul Ion Vatamanu trecea drept „cel mai mare chimist între poeți și cel mai mare poet între chimiști”.

Perspectiva interculturală în predarea limbilor străine

Autor: dr. Inna Negrescu-Babuș
Demersul timpului în care trăim impune tot mai mult o educaţie în perspectiva deschiderii către valori multiple, deoarece astfel se produce o mai bună integrare a individului într-o lume polimorfă şi în continuă schimbare.

Tendinţe fonetice şi morfologice ale graiurilor moldovenești vorbite pe teritoriul Republicii Moldova

Autor: dr., conf. univ. Stela Spînu
Dialectele şi graiurile dintotdeauna au atras atenţia cercetătorilor prin varietatea formelor fonetice, gramaticale şi lexicale.

Victor Teleucă. Poezia, labirint de oglinzi

Autor: Dr. hab. A. Burlacu
Victor Teleucă, în demersurile și reflecțiile sale eseistice și poetice despre Eminescu, Arghezi, Blaga, Bacovia, Stănescu, Gr. Vieru etc., despre filosofi și esteticieni din toate timpurile, este obsedat și marcat de limba ca adăpost al ființei, în sens heideggerian.

Incertitudini ale situației sociolingvistice actuale în Republica Moldova

Autor: Dr. hab. Irina Condrea
În cadrul societății, comunicarea/limba este o componentă care asigură relația și funcționarea anumitor elemente ale comunității lingvistice.