Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Paul Goma: copilăria, temă cu variațiuni

Autor: Drd. I. Costin
Sunt analizate în plan comparativ raportul dintre personaj și autor, carnavalizarea amintirilor din copilăriei în romanul Din calidor de Paul Goma.

Frunze de dor: deschideri subversive ale erosului auroral

Autor: Dr. N. Corcinschi
Cu acest roman Ion Druță, de fapt, repunea în drepturile sale legitime, firești, genul epic, reinstaura construcția dorică în literatura
basarabeană, viața intimă a personajelor fiind elementul său constructiv de bază.

Hidronimia bazinului hidrografic al Dunării. Arealul pruto-nistrean

Autor: Dr. hab. A. Eremia
Dunărea este unul dintre cele mai mari fluvii din lume, al doilea din Europa, alături de Volga, și al 29-lea de pe glob.

Exeget-propagator al folclorului

Autor: dr. G.Botezatu
Lucrările etnografice și folcloristice scrise de Al. Mateevici pentru publicațiile „Basarabia”, anii: 1906, 1907, „Kișinevskie eparhialinîie vedomosti”, anii: 1911, 1913, 1915 conțin materiale din părțile Căușenilor. Autorul cercetează sărbătorile de calendar și de familie. Obiceiurile și creațiile folclorice de la Anul nou, ce le însoțesc, le motivează prin plugărit, care „a fost întotdeauna cea mai de căpetenie îndeletnicire a țăranului”.

Naratologi și reprezentări naratologice

Autor: dr. Maria Șleahtițchi
Ca „știință a povestirii”, naratologia studiază povestea, modul de a povesti o istorie, o întâmplare, o suită de întâmplări și istorii, un destin, în cele din urmă.

Luceafărul în traducerile rusești

Autor: drd., magistru în psihologie, cercet. șt. Miroslava Metleaeva
Traducerea e un proces „post-factum”, un proces de transpunere a unui text literar original într-un spațiu cultural-informațional străin și în haina altei limbi.

Eminescu din perspectiva Centenarului Marii Uniri

Autor: acad. M. Cimpoi
Întrebarea-cheie, care trebuie să ne-o punem astăzi cu o putere imperativă, este cum se prezintă societatea românească şi noi, românii (din ţară şi din afara ei), în ceasul istoric de faţă.

Arhetipul Răului în povestea Ivan Turbincă de Ion Creangă

Autor: Drd. Constantin Ivanov
Articolul de față examinează starea de fapt a unor arhetipuri identificate în povestea Ivan Turbincă, dar și raportarea personajului la răul arhetipal. Confruntarea lui Ivan Turbincă cu acest arhetip al răului presupune totodată și un model ontologic de luptă a omului cu răul, asemeni prototipului mitic identificat în textul scriptural.

Radu Petrescu și condiția romanului metaerotic

Autor: Dr. Nina Corcinschi
La un prim nivel de lectură, romanul Matei Iliescu de Radu Petrescu ar fi putea fi încadrat cu ușurință în categoria erotologiilor idilice. Iubirea dintre Matei și Dora se desfășoară într-o atmosferă rustică, printre flori, copaci, în vie, în pădure, înconjurați de razele soarelui și stăpâniți de o pudoare ingenuă a sentimentelor erotice, de o candoare a gestului, cum numai în romanul pastoral mai găsim.

Hidronimia bazinului hidrografic al Nistrului

Autor: Dr. hab. Anatol Eremia
Nistru este cel mai mare curs de apă din spațiul geografic pruto-nistrean. Fluviul izvorăşte din Carpaţii de Est, lângă s. Volcie (Ucraina), şi se varsă în Limanul Nistrului la sud de s. Palanca (Republica Moldova).