Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Structura primelor cărți religioase în limba română, tipărite în tipografia exarhicească din Chișinău

Autor: Dr. hab., prof. univ. Irina Condrea
Cartea religioasă a fost întotdeauna unul dintre pilonii de bază ai culturii oricărui popor, prin ea au căpătat valoare și perenitate limba, spiritualitatea, frumosul și adevărul. Secole de-a rândul anume cartea religioasă a pătruns în mase și a coagulat societatea.

Sondaje și mesaje în romanul Est-Prutean

Autor: Dr. hab. Ion Ciocanu
Cercetătorul urmărește îndeaproape realizarea de către prozatori a unor sondaje psihologice apreciabile, apelând la tehnici narative impresionante, care le ajută să promoveze mesaje artistice valoroase.

Considerații teoretice privind motivația lingvistică

Autor: Dr. hab., prof. cercet. Anatol Eremia
Motivaţia în lingvistică are la bază conceptul universal conform căruia varietăţile materiei, stările şi schimbările în natură şi societate sunt efecte ale unor anumite cauze precedente.

Fenomenul şaizecist: interdependenţe masculin vs feminin (III)

Autor: Dr. hab. Andrei Țurcanu
Aflam cu stupoare acum câțiva ani că Doina lui Ion Druță a fost scrisă în 1968, adică odată cu Viața și moartea nefericitului Filimon.

80 de ani ai unui scriitor remarcabil - Paul Goma

Autor: Dr. hab., conf. univ. Aliona Grati
Paul Goma este unul dintre cei mai prolifici scriitori ai literaturii române. Opera sa vastă şi complexă cuprinde cărţi de diferite genuri: roman, eseu, jurnal, memorialistică, dicţionar, publicistică, documente etc.

Contribuţia cercetătorilor Basarabeni la valorificarea resurselor frazeologice regionale de la est de Prut

Autor: Cercet. șt. Valeriu Sclifos
Adunarea, publicarea şi cercetarea unităţilor frazeologice regionale din stânga Prutului, ca, de altfel, şi din alte zone ale spaţiului românesc, au o importanţă deosebită pentru lingvistica românească şi pentru cercetarea evoluţiei limbii române.

Fenomenul șaizecist: forme de creativitate în luptă cu inerția dogmei (II)

Autor: Dr. hab. Andrei Țurcanu
În romanul lui Albert Camus Ciuma, care aidoma Rinocerilor lui Eugen Ionesco poate fi citit și ca o parabolă a resurecției totalitare, naratorul remarcă la un moment dat: „se poate spune că această invazie brutală a bolii a avut ca prim efect obligația pentru concetățenii noștri de a se comporta ca și cum n-ar fi avut sentimente personale.”

Fenomenul șaizecist: prefigurarea literară a semnelor de indentitate

Autor: Dr. hab. Andrei Țurcanu, Institutul de Filologie al AȘM
Șaizecismul, cred, este mai mult decât un curent generaționist. E un fenomen. Unul remarcabil pentru întreaga cultură românească din Basarabia, pentru toate artele, inclusiv pentru literatură, jurnalistică, știință, învățământ.

Bibliografia folclorului românesc din Basarabia (Proiect de valoare aplicativă)

Autor: Dr. Tudor Colac, Institutul de Filologie al AȘM
În Republica Moldova au fost întreprinse acţiuni separate de elaborare a unor bibliografii ale folclorului din partea unor cercetători în domeniu: Nicolae Băieşu Folclor moldovenesc.

Leonida Lari, vocea imnică a poeziei

Autor: Dr. hab. Timofei Roşca, Institutul de Filologie
Mistuită lăuntric de focul căutărilor şi al cunoaşterii, dar niciodată secătuită, L. Lari (la 26 octombrie a. c. ar fi împlinit 65 de ani) cum, de regulă, se întâmplă la veritabilele firi vizionare, nu putea să nu intervină asupra propriului cuget de creaţie, adică să cunoască lecţia „învăţării de a muri” în cântec.