Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Limba română, oastea noastră naţională

Autor: Grigore Vieru
O tulburătoare parabolă biblică, pe care o desprindem din comoara înţelepciuniii regelui Solomon, sună astfel: „...atunci au venit două femei desfrânate la rege şi au stat înaintea lui...”