Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Degradarea vorbirii orale într-un stat, în care funcţionează paralel două limbi oficiale

Autor: Acad. Silviu Berejan
Deşi lingviştii serioşi şi imparţiali din toată lumea, atât cei din Vest, cât şi cei din Est, au recunoscut demult,că realitatea glotică din actuala Republica Moldova a fost dintotdeauna cea românească (indiferent de denumirile ce i s-au dat şi i se mai dau din considerente de ordin politic), continuă să se facă încercări (în fond, din partea nespecialiştilor) de a acredita ideea că vorbirea locală din RM se distinge la nivel de limbă de vorbirea general românească, comună pentru întreg spaţiu est-european.

Limba română, oastea noastră naţională

Autor: Grigore Vieru
O tulburătoare parabolă biblică, pe care o desprindem din comoara înţelepciuniii regelui Solomon, sună astfel: „...atunci au venit două femei desfrânate la rege şi au stat înaintea lui...”