Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Andrei Ţurcanu: verticalitatea demersului publicistic

Autor: Dr. hab. Alexandru Burlacu
Apariţia în prestigioasa colecţie „Opera omnia” a editurii „TipoMoldova” a antologiei lui Andrei Ţurcanu „Interior în roşu aprins”, Iaşi, 2012, (506 p.) este un bun prilej să ne aplecăm încă o dată asupra creaţiei polifonice şi, cu trecerea anilor, tot mai incitantă a acestui „poet uriaş” (vorba lui Adrian Dinu Rachieru) şi publicist redutabil.
Descarcă

Întâistătătorul Mihai Cimpoi sau omul deplin al culturii româneşti din Basarabia

Autor: Membru corespondent al AŞM Ion Hadârcă
– Excelenţele Voastre, doamnelor şi domnilor!Descarcă

O lucrare necesară pentru cultura română

Autor: Acad. Eugen Simion
Mihai Cimpoi are – în imaginaţia mea de valah – figura şi semnele comportamentale ale unui răzeş din epoca lui Ştefan cel Mare. Voinic, ţeapăn, niciodată grăbit, cu vorba domoală, coborât – aş zice – direct din spaţiul sadovenian, pare că s-a hrănit toată viaţa lui cu rădăcini de stejar.
Descarcă

Primul congres mondial al eminescologilor

Distinşi eminescologi din mai multe ţări s-au întrunit, în ziua de 3 septembrie 2012, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul primului Congres Mondial al Eminescologilor.
Descarcă

Mihai Volontir-„Până la dor al pământului…”

Autor: Dr. Alexandru Bohanţov, conferenţiar universitar
A văzut lumina tiparului, într-o elegantă formulă editorială, volumul Mihai Volontir sau despre vocaţia omenescului, în colecţia „Personalităţi notorii”, apărută sub auspiciile Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (coordonatori – dr. hab. Ana-Maria Plămădeală şi dr. Dumitru Olărescu, responsabil de ediţie Mihai Papuc).
Descarcă

Mihai Cimpoi - dialectica relecturărilor critice

Autor: Dr. Nina Corcinschi
Colecţia Biblioteca Ion Creangă, apărută în 2011 la editura Princeps Edit, confi rmă o nouă etapă a receptării creaţiei crengiene. Probând grile dintre cele mai moderne de interpretare, dar şi pornind de la studiile precedente privind moştenirea literară a prozatorului de la Humuleşti, opera sa îşi dezvăluie astăzi alte semnificaţii inedite şi surprinzătoare. Coordonatorul colecţiei, academicianul Mihai Cimpoi, contribuie hermeneutic cu un studiu-eseu SINELE ARHAIC.
Descarcă

Numele: marcă în configurarea şi „distanţarea” identităţii

Autor: Dr. Viorica Răileanu
Popoarele libere, ca şi oamenii liberi, nu-şi dispută nici numele, nici limba pe care o vorbesc, nici istoria prin care fiinţa lor devine continuu. [1] Descarcă

Limba română, „casă a fiinţei noastre”

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
I. „Locul de adăpost al fiinţei”
De ce – iarăşi – o conferinţă despre limba română, de ce această reluare de discuţie – teoretică, dar şi cu aplicare socio-lingvistică – despre limba pe care o vorbim şi în care scriem în spaţiul nostru moldavo-basarabean, de ce până şi Imnul de StatDescarcă

Biblia, biblioteca şi „biblio“-netul ca hipertext

Autor: Dr. Elena Ungureanu, Institutul de Filologie, AŞM
Cuvântul, enunţul, textul, cartea/cărţile şi-au făcut loc într-o nouă dimensiune pe care epocile anterioare nu au cunoscut-o – dimensiunea digitală (electronică, virtuală). Nu e deloc precoce să vorbim despre redimensionarea tuturor conceptelor fundamentale ale disciplinelor umaniste – de acum încolo se va vorbi tot mai frecvent despre cuvânt digital, enunţ digital, text digital sau electronic (e-text), dar mai ales despre hipertextul electronic.
Descarcă

Modificări în ortografia limbii române

Autor: Dr. hab.Vasile Bahnaru