Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Poezia lui Pavel Boţu: întoarcerea către sine a Geometrului

Autor: Dr. hab. prof. univ. Alexandru Burlacu

Ceea ce sare în ochi la parcurgerea poeziei lui Pavel Boţu (1933-1987), rapsodul Bugeacului, este lexicul, voit arhaic, încărcat cu locali

Imagologia, o direcţie nouă de cercetare în studiul literaturii

Autor: Drd. Elisaveta Iovu
Ca direcţie a studiului literaturii, imagologia se impune cu greu în spaţiul academic al Republicii Moldova, cu toate că preocupările imagologice ale c

Modele de descriere a actelor de vorbire în lingvistica pragmatică

Autor: Drd. Alina Pătrunjel
Vorbirea ca formă de manifestare a limbajului reprezintă un comportament uman determinat de o anumita intenţionalitate.

Viziunea lui Eugen Simion asupra statutului autorului în textul biografic

Autor: Drd. Oxana Stanţieru
Reputatul critic Eugen Simion, „figură emblematică a culturii româneşti”, cum îl defineşte congenerul său, criticul Mihai Cimpoi [2, p. 8], „un exeget de mare încredere” al jurnalului, cum îl numeşte mai tânărul critic Costi Rogozanu [3], adevărat „spirit al amplitudinii”, dedică o parte însemnată a lucrărilor sale prozei biografice.

„Biografia interioară” a lui Mihai Eminescu

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
 Prezentul tabel cronologic este scris la îndemnul academicianului Eugen Simion, care s-a arătat nemulţumit de inexistenţa unei descrieri documentare a vieţii lui Eminescu într-o formă mai extinsă (40-50 de pagini).

Dezvoltarea abilităţilor de cercetare şi investigare prin Tehnologiile Internet la studenţii filologi

Autor: Drd. Tatiana Veveriţa
În ultimii ani au survenit schimbări atât în învăţământul preuniversitar, cât şi în cel universitar care se înscriu în logica modernizării şi reformării sistemelor de educaţie din întreaga lume.

Expresia răului în poezia lui Andrei Ţurcanu

Autor: Drd. Constantin Ivanov
Există în poezia lui Andrei Ţurcanu un eu ajuns în centrul unei lumi contaminate de răul ontologic.

Vocabularul românesc al modei vestimentare din secolul al XIX-lea într-un studiu de excepţie

Autor: Dr. hab. Elena Ungureanu
Tonul vestimentaţiei feminine europene din secolul al XIX-lea l-a dat Parisul. „Micul Paris”, Bucureştiul, a absorbit în foarte scurt timp tot ce a adus apusul.

Întemeietorul lexicografiei angliste din spaţiul românesc

Autor: Dr. Inna Negrescu-Babuş
Trăim într-o epocă în care limba engleză este pe cale să devină o nouă lingua franca.

Criterii de clasificare a termenilor: repere teoretice

Autor: Drd. Aliona Luca
În orice domeniu științific, clasificarea joacă un rol primordial. Constituind o importantă metodă de cunoaștere, ea se realizează la o anumită etapă de dezvoltare a științelor, atunci când apare necesitatea evaluării și reevaluării obiectului cercetărilor, a ierarhizării noțiunilor, a diferitor raporturi etc.