Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Româna literară în Republica Moldova: istorie şi actualitate

Autor: Acad.Nicolae Corlăteanu
Ori de câte ori mă afl u în situaţia de a vorbi într-un mediu rural sau al unor oameni mai puţin versaţi în problemele lingvistice, obişnuiesc să-mi încep cuvântul cu adresarea: „Oameni buni”, pe care am auzit-o şi am practicat-o mereu în convorbirile nu numai cu sătenii mei caracuieni, ci şi cu alţi locuitori în timpul investigaţiilor dialectologice şi folclorice realizate pe teritoriul republicii noastre şi al Bucovinei.

Limba română: probleme şi exigenţe

Autor: Dr.Vasile Cujbă
Ziua de 31 August este pentru noi mai mult decât o zi importantă, ea este un simbol care nu numai că ne prezintă, ci şi ne re-prezintă. Calitatea simbolică a Zilei de 31 August, consecinţă a energiei spirituale totalizatoare, transcende locurile şi vremurile, situaţiile individuale şi circumstanţele contingente, reuneşte şi exprimă comuniunea.

Doi poeţi mărturisitori: Alexei Mateevici şi Grigore Vieru sau tranziţia de la memorie la istorie

Autor: Dr. Ana Bantoş
Poeţii nu pot fi niciodată cunoscuţi izolat (A. E.Baconsky). Ei trebuie văzuţi în contextul vecinătăţilor şi înrudirilor spirituale. Iar în ceea ce-l priveşte pe Grigore Vieru, este clar că vine din Limba noastră, căci domnia sa mizează, ca şi Alexei Mateevici, pe cuvântul ca loc de întâlnire cu memoria, cu istoria, cu viitorul.

Degradarea vorbirii orale într-un stat, în care funcţionează paralel două limbi oficiale

Autor: Acad. Silviu Berejan
Deşi lingviştii serioşi şi imparţiali din toată lumea, atât cei din Vest, cât şi cei din Est, au recunoscut demult,că realitatea glotică din actuala Republica Moldova a fost dintotdeauna cea românească (indiferent de denumirile ce i s-au dat şi i se mai dau din considerente de ordin politic), continuă să se facă încercări (în fond, din partea nespecialiştilor) de a acredita ideea că vorbirea locală din RM se distinge la nivel de limbă de vorbirea general românească, comună pentru întreg spaţiu est-european.

Limba română, oastea noastră naţională

Autor: Grigore Vieru
O tulburătoare parabolă biblică, pe care o desprindem din comoara înţelepciuniii regelui Solomon, sună astfel: „...atunci au venit două femei desfrânate la rege şi au stat înaintea lui...”