Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

O carete despre „Regele lingvisticii”

Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Constantinovici
Este o carte a neuitării, o carte ce are menirea de a ține flacăra aprinsă pentru unul dintre atlanții, coloșii și giganții neamului nostru – Eugeniu Coșeriu, care ne-a lăsat drept moştenire nu doar o operă ştiinţifică deosebit de valoroasă, ci şi un cod al unor principii
eterne de viață, exprimate succint în trei propoziții: „Niciodată ură. Totdeauna bunătate. Totdeauna înțelegere și toleranță!”Descarcă

Un Summum fenomenologic al realităților lingivistice

Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Prus
Lecturi academice de Ziua Limbii Romane este genericul unei tradiții de pledoarii omagiale consacrate Limbii române la Academia de Științe a Moldovei, unde, pe parcursul anilor, personalități ilustre s-au pronunțat cu poziții memorabile asupra rolului jucat de limba română în afirmarea identității naționale în contextul schimbărilor sociale și politice care marchează profund sfera culturalului și dinamica limbii.Descarcă

Cartea și detractorii ei

Autor: Dr. Ion Xeonofontov
Pentru laborioasa cercetătoare Maria Danilov, doctor în istorie (2004), Cartea este însăși Viața. Promovează cartea, o cunoaște în profunzime, o studiază și o repune în circuitul științific pentru a-i reda noi sensuri și abordări în secolul XXI.Descarcă

O nouă abordare în descrierea speciilor de insecte

Autor: Dr. Elena Baban, dr. Irina Mihailov

O lucrare cu caracter enciclopedic

Autor: Prof. univ. dr., dr. h. c. Mircea Duţu

Pagini de spirit ecologic și cuget oenologic

Autor: Dr. Dumitru Bratco, Acad. Pavel Vlad
La început de an, bibliofilii fideli s-au bucurat de prilejul ieşirii în lumină a volumului semnat de Liviu Vacarciuc Vinul: alte vremuri, alte dimensiuni. Compendiu de oenologie, consacrat unei teme actuale pentru republica noastră: viţa-de-vie şi vinul, atât de legate de existenţa umană, aducând slavă pământului şi sprijin sufletesc, nu în ultimul rând – material.Descarcă

Bulgarii basarabeni în conștiința istoricilor

Autor: Dr., cercet. şt. Andrei Prohin
Cercetătorul Ivan Duminica, de la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, este unul dintre exponenţii tinerei generaţii de istorici de la Chişinău. Preocupările sale ştiinţifice se axează pe comunitatea bulgarilor din Basarabia, pe parcursul secolelor XIX–XX.Descarcă