Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Un omagiu postum

Autor: Dr., conf. Maria Danilov
Pe firul eforturilor întreprinse de peste două secole de către mai mulți cercetători – greci, români, italieni, ruși și ucraineni – în scopul cunoașterii și difuzării surselor principale care au stat la originea fenomenului duhovnicesc al aşa-numitului „paisianism” în secolele XVIII – XIX, se înscrie și editarea postumă a operei – Paisianismul în contextul cultural și spiritual sud-est european (sec. XVIII – XIX) (Pontos, Chișinău, 2014).Descarcă

Veniți la Școala Doctorală!

Autor: Dr. Claudia Oltu
La începutul anului 2015 a fost scos de sub tipar un material informativ intitulat Studii superiore de doctorat. Ciclul III, care cuprinde informaţii cu referire la Şcolile Doctorale organizate în cadrul Clusterului educaţional-ştiinţific UnivER SCIENCE.Descarcă

O teorie inedită și originală

Autor: Dr. hab., prof. univ. Sergiu Ion Chircă
Anul 2014 a adus o veste bună pentru ştiinţa economică naţională şi, deci, pentru întregul spaţiu românesc. E vorba de apariţia cărţii profesorului Dumitru Moldovanu, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cu o denumire mai puţin obişnuită – Economia imaginaţiei creative.Descarcă

Ediție internațională specială consacrată nanotehnologiilor

Autor: Dr. Ana Țurcan, IIEN „D. Ghițu” al AȘM
Recent, în decembrie 2014, a ieșit de sub tipar o ediție specială a revistei internaţionale din domeniul nanotehnologiilor Beilstein Journal of Nanotechnology (IF: 2,33), întitulată Physics, chemistry and biology of functional nanostructures (Fizica, chimia și biologiaDescarcă

O istorie a cinematografiei prin istoria societăţii

Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală, Institutul Patrimoniului Cultural
Autorii studiului fundamental, de sinteză, care a abordat evoluţia (involuţia) filmului autohton de ficţiune, de nonfi cţiune, de animaţie de la origini până în prezent, au defi nit drept scop iniţial al investigaţiei deschiderea către contextualizarea obiectului de studiu, asimilând noi teritorii ale fenomenului cinematografic şi practici inedite de interpretare a raportului
dintre text şi context.
Descarcă

Chimia vieţii

Autor: Dr. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
Fenomenul vieţii este guvernat de legităţile descoperite de ştiinţele naturii – fizica, biologia, chimia şi domeniile derivate din acestea. În ciuda dimensiunilor, formelor şi a altor caracteristici extrem de diferite, majoritatea organismelor au la bază aceleaşi elemente chimice şi aceeaşi structură chimică.
Descarcă

Un studiu actual de tratare a statisticii matematice

Autor: Dr. hab., prof. univ., Svetlana Cojocaru, m. cor. Ion Dediu, acad. Boris Gaina
Astăzi învăţământului îi revine o multitudine de sarcini specifice. Noua generație trebuie să facă faţă ritmului, varietăţii şi  amplorii schimbărilor sociale, să corespundă exigenţilor viitorului. Pentru aceasta, tinerii înscrişi la facultate au nevoie de manuale, îndrumătoare, rezolvatoare, lucrări metodice care să se bazeze pe tehnologiile informaţionale adecvate
nivelului de dezvoltare a societăţii.
Descarcă

O sinteză originală de istorie contemporană

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie al AŞM
De-a lungul unei cariere ştiinţifice şi profesorale pe cât de îndelungate pe atât de prolifice, distinsului profesor universitar, doctorului habilitat în ştiinţe istorice Ion Şişcanu, pe lângă alte preocupări ştiinţifice, nu i-a scăpat un obiectiv mereu actual –
recuperarea adevărului istoric.
Descarcă

O lucrare monumentală în problema Basarabiei şi a Tratatului de la 1812

Autor: Dr., conf. cerc. Silvia Corlăteanu-Granciuc, Institutul de Istorie
În 2012 s-au împlinit 200 de ani de la semnarea Tratatului ruso-turc de Pace de la Bucureşti în urma căruia teritoriul de răsărit al Principatului Moldovei (redenumit Basarabia) a fost anexat la Imperiul Rus. Consemnarea acestei aniversări nu avea cum să se limiteze la simple constatări, mai ales că evenimentul istoric în sine a generat de la bun început controverse în mediile ştiinţifice, politice şi cele de informare în masă.
Descarcă