Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

O istorie a cinematografiei prin istoria societăţii

Autor: Dr. hab. Ana-Maria Plămădeală, Institutul Patrimoniului Cultural
Autorii studiului fundamental, de sinteză, care a abordat evoluţia (involuţia) filmului autohton de ficţiune, de nonfi cţiune, de animaţie de la origini până în prezent, au defi nit drept scop iniţial al investigaţiei deschiderea către contextualizarea obiectului de studiu, asimilând noi teritorii ale fenomenului cinematografic şi practici inedite de interpretare a raportului
dintre text şi context.
Descarcă

Chimia vieţii

Autor: Dr. Constantin Manolache, Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
Fenomenul vieţii este guvernat de legităţile descoperite de ştiinţele naturii – fizica, biologia, chimia şi domeniile derivate din acestea. În ciuda dimensiunilor, formelor şi a altor caracteristici extrem de diferite, majoritatea organismelor au la bază aceleaşi elemente chimice şi aceeaşi structură chimică.
Descarcă

Un studiu actual de tratare a statisticii matematice

Autor: Dr. hab., prof. univ., Svetlana Cojocaru, m. cor. Ion Dediu, acad. Boris Gaina
Astăzi învăţământului îi revine o multitudine de sarcini specifice. Noua generație trebuie să facă faţă ritmului, varietăţii şi  amplorii schimbărilor sociale, să corespundă exigenţilor viitorului. Pentru aceasta, tinerii înscrişi la facultate au nevoie de manuale, îndrumătoare, rezolvatoare, lucrări metodice care să se bazeze pe tehnologiile informaţionale adecvate
nivelului de dezvoltare a societăţii.
Descarcă

O sinteză originală de istorie contemporană

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie al AŞM
De-a lungul unei cariere ştiinţifice şi profesorale pe cât de îndelungate pe atât de prolifice, distinsului profesor universitar, doctorului habilitat în ştiinţe istorice Ion Şişcanu, pe lângă alte preocupări ştiinţifice, nu i-a scăpat un obiectiv mereu actual –
recuperarea adevărului istoric.
Descarcă

O lucrare monumentală în problema Basarabiei şi a Tratatului de la 1812

Autor: Dr., conf. cerc. Silvia Corlăteanu-Granciuc, Institutul de Istorie
În 2012 s-au împlinit 200 de ani de la semnarea Tratatului ruso-turc de Pace de la Bucureşti în urma căruia teritoriul de răsărit al Principatului Moldovei (redenumit Basarabia) a fost anexat la Imperiul Rus. Consemnarea acestei aniversări nu avea cum să se limiteze la simple constatări, mai ales că evenimentul istoric în sine a generat de la bun început controverse în mediile ştiinţifice, politice şi cele de informare în masă.
Descarcă

O lucrare de importanţă enciclopedică

Autor: Dr. Tatiana Butnaru, Institutul de Filologie al AŞM
Activitatea folcloristului Nicolae Băieşu (n. 24 iunie, 1924) la valorifi carea tezaurului estetic popular este expresia unor îndelungi eforturi creatoare, a dăruirii totale în promovarea datinilor şi tradiţiilor autohtone, a diferitelor credinţe, obiceiuri din
imaginaţia poporului care, luate toate împreună, vor aprofunda ideea de spirit şi artă naţională în sensul deplin al cuvântului.
Descarcă

Efectele „dezgheţului” lui Hruşciov asupra Basarabiei

Autor: Dr. Marius Tărîţă, Institutul de istorie al AŞM
Lucrarea Dezgheţul lui N. Hruşciov şi problema Basarabiei secţionează mai multe fenomene importante care au avut loc între anii 1950 şi 1964, cu Basarabia atât în postură de subiect, în ce priveşte evoluţiile cultural-ideologice interne, cât şi în postură de obiect, în contextul apropierii româno-sovietice şi ulterior răcirii de pe aceleaşi coordinate.
Descarcă

Comunismul ca sinonim al anticreştinismului

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie al AȘM
Instaurat prin forţa armelor în 1940 pe durata unei bune jumătăţi de secol, regimul comunist de tip sovietic s-a impus şi s-a menţinut, inclusiv în fosta RSS Moldovenească, printr-un monopol strict în toate domeniile: politic, economic, social, cultural,
religios. Mai ales în domeniul religios, atitudinea intransigent-duşmănoasă a puterii sovietice faţă de creştinism nu a fost un fenomen incidental, ci chiar esenţa concepţiei şi filosofiei marxist-leniniste.
Descarcă

La 75 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov (23 august 1939)

Autor: Dr., conf. Silvia Corlăteanu-Granciuc, Institutul de Istorie al AŞM
Au trecut 75 de ani de la semnarea la Moscova a pactului de neagresiune între Uniunea Sovietică şi Germania (23 august 1939), definit de istoricica „act de brigandaj al secolului”. Pactul de neagresiune din 23 august 1939 poartă denumirea de pactul Ribbentrop-Molotov, după semnatarii documentului, ministrul de Externe al Germaniei şi omologul său sovietic – Ioachim von Ribbentrop şi Veaceslav Molotov.
Descarcă