Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

O lucrare de importanţă enciclopedică

Autor: Dr. Tatiana Butnaru, Institutul de Filologie al AŞM
Activitatea folcloristului Nicolae Băieşu (n. 24 iunie, 1924) la valorifi carea tezaurului estetic popular este expresia unor îndelungi eforturi creatoare, a dăruirii totale în promovarea datinilor şi tradiţiilor autohtone, a diferitelor credinţe, obiceiuri din
imaginaţia poporului care, luate toate împreună, vor aprofunda ideea de spirit şi artă naţională în sensul deplin al cuvântului.
Descarcă

Efectele „dezgheţului” lui Hruşciov asupra Basarabiei

Autor: Dr. Marius Tărîţă, Institutul de istorie al AŞM
Lucrarea Dezgheţul lui N. Hruşciov şi problema Basarabiei secţionează mai multe fenomene importante care au avut loc între anii 1950 şi 1964, cu Basarabia atât în postură de subiect, în ce priveşte evoluţiile cultural-ideologice interne, cât şi în postură de obiect, în contextul apropierii româno-sovietice şi ulterior răcirii de pe aceleaşi coordinate.
Descarcă

Comunismul ca sinonim al anticreştinismului

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie al AȘM
Instaurat prin forţa armelor în 1940 pe durata unei bune jumătăţi de secol, regimul comunist de tip sovietic s-a impus şi s-a menţinut, inclusiv în fosta RSS Moldovenească, printr-un monopol strict în toate domeniile: politic, economic, social, cultural,
religios. Mai ales în domeniul religios, atitudinea intransigent-duşmănoasă a puterii sovietice faţă de creştinism nu a fost un fenomen incidental, ci chiar esenţa concepţiei şi filosofiei marxist-leniniste.
Descarcă

La 75 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov (23 august 1939)

Autor: Dr., conf. Silvia Corlăteanu-Granciuc, Institutul de Istorie al AŞM
Au trecut 75 de ani de la semnarea la Moscova a pactului de neagresiune între Uniunea Sovietică şi Germania (23 august 1939), definit de istoricica „act de brigandaj al secolului”. Pactul de neagresiune din 23 august 1939 poartă denumirea de pactul Ribbentrop-Molotov, după semnatarii documentului, ministrul de Externe al Germaniei şi omologul său sovietic – Ioachim von Ribbentrop şi Veaceslav Molotov.
Descarcă

Dr. hab. Ion Gagim, la 60 de ani

Autor: Pedagog, muzicolog, domeniul științifi c: știinţele educaţiei, fi losofi e, muzicologie, psihopedagogie muzicală. Doctor habilitat în pedagogie (2004), profesor universitar (2005).
Pedagog, muzicolog, domeniul ştiinţific: ştiinţele educaţiei, filosofie, muzicologie, psihopedagogie muzicală. Doctor habilitat în pedagogie (2004), profesor universitar (2005).
Descarcă

Prima enciclopedie sportivă

Autor: Dr. hab., prof. univ., Elena Constantinovici, Institutul de Filologie al AŞM
Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM a editat recent cartea Sport. Mică enciclopedie, autori – Nicolai Ambrosi şi Pavel Brădescu. Este o lucrare
în care cuvântul şi sportul şi-au dat mana pentru a prezentă un tablou reprezentativ al domeniului.
Descarcă

Legea morală raportată la relaţia dintre om şi animale

Autor: Prof. univ. dr. Dan Şchiopu, Membru titular fondator AOSR
Mihai Decun, autorul cărţii Bioetica, bunăstarea şi protecţia animalelor, este profesor universitar emerit la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara (USAMVB-T), Doctor în Medicină Veterinară, laureat al Academiei Române, al AOSR şi al ASAS.
Descarcă

Pagini de aur din istoria vieţii bisericeşti

Autor: Dr., prof. Eleonora Brigalda, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Proiectul Institutului de Studii Enciclopedice al AŞM, „Mănăstirile şi schiturile Republicii Moldova” a trezit un deosebit interes atât din partea
mediului academic, cât şi a clerului, a tuturor doritorilor de a cunoaşte evoluţia vieţii monahale din acest spaţiu. Pentru prima dată într-o ediţie de aşa anvergură au fost reflectate din mai multe puncte de vedere (istoric, economic, artistic) toate mănăstirile istorice şi cele recent deschise, la fel, schiturile desfiinţate.
Descarcă

Значимый вклад в гагаузоведение

Autor: Член-корреспондент АНМ, Владимир Царанов
Проблема изучения особенностей этнической идентичности и традиционной духовной культуры любого народа и в настоящее время является актуальной, поскольку позволяет понять причину сохраняющегося культурного многообразия на фоне происходящих глобальных процессов. С начала 1990-х гг.Descarcă

Recurs la imaginarul identitar: covorul basarabean

Autor: Dr., conf. univ. Ana Simac, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Monografi a dr., conf. univ. Varvara Buzilă (Varvara Buzilă. Covoare Basarabene/Bessarabian carpets. Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2013, 252 p.) a apărut dintr-o necesitate de a facilita atribuirea covoarelor basarabene în contextul internaţionalizării acestor creaţii populare, proces ce se intensifică în ultimele decenii.
Descarcă